herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr II/25/2006 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2007 rok Sylwia Jankowska 2006-12-06 14:49:02
Uchwała Nr II/24/2006 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-12-06 14:48:16
Uchwała Nr II/23/2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-12-06 14:47:51
Uchwała Nr II/22/2006 w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych Sylwia Jankowska 2006-12-06 14:46:59
Uchwała Nr II/21/2006 w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok Sylwia Jankowska 2006-12-05 16:10:52
Uchwała Nr II/21/2006 w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok Sylwia Jankowska 2006-12-05 16:10:22
Uchwała Nr II/20/2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok Sylwia Jankowska 2006-12-05 16:09:43
Uchwała Nr II/19/2006 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od Srodków transportowych na 2007 rok Sylwia Jankowska 2006-12-05 16:09:00
Uchwała Nr II/18/2006 w sprawie podatku od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Sylwia Jankowska 2006-12-05 16:08:01
Uchwała Nr II/12/2006 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-12-05 16:06:45
Uchwała Nr II/11/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Karnice, w obrębach geodezyjnych: Czaplin Mały, Cerkwica, Kusin, Czaplin Wielki Sylwia Jankowska 2006-12-05 16:05:47
Uchwała Nr II/17/2006 w sprawie podatku od nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-12-05 14:37:37
Uchwała Nr II/16/2006 w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na 2007 rok Sylwia Jankowska 2006-12-05 14:36:43
Uchwała Nr II/15/2006 w sprawie podejmowania czynności wiceprzewodniczącego rady w zakresie podróży służbowej przewodniczącego rady na okres kadencji lat 2006-2010 Sylwia Jankowska 2006-12-05 14:36:03
Uchwała Nr II/14/2006 w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów dla Wójta Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-12-05 14:35:31
Uchwała Nr II/13/2006 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-12-05 14:34:37
Sesja Nr II Sylwia Jankowska 2006-12-05 14:34:12
Zarządzenie Nr 33/2006 w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Karnicach Sylwia Jankowska 2006-12-01 09:43:06
Zarządzenie Nr 31/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2006 Sylwia Jankowska 2006-11-30 14:45:30
Zarządzenie Nr 32/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2006 Sylwia Jankowska 2006-11-30 14:36:45
Uchwała Nr I/8/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Oświaty Rady Gminy Karnice na okres kadencji 2006-2010. - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-11-29 10:38:18
Uchwała Nr I/8/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Oświaty Rady Gminy Karnice na okres kadencji 2006-2010. - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-11-29 10:37:22
Uchwała Nr I/8/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Oświaty Rady Gminy Karnice na okres kadencji 2006-2010 Sylwia Jankowska 2006-11-28 15:08:08
Uchwała Nr I/7/2006 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds. Oświaty Rady Gminy Karnice na okres kadencji 2006-2010 Sylwia Jankowska 2006-11-27 14:21:14
Uchwała Nr I/10/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej Rady Gminy Karnice na okres kadencji 2006-2010 Sylwia Jankowska 2006-11-27 13:53:23
Uchwała Nr I/9/2006 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Statutowej Rady Gminy Karnice na okres kadencji 2006-2010. Sylwia Jankowska 2006-11-27 13:52:49
Uchwała Nr I/6/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Karnice na okres kadencji 2006-2010. Sylwia Jankowska 2006-11-27 13:45:03
Uchwała Nr I/5/2006 w sprawie w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Karnice na okres kadencji 2006-2010 Sylwia Jankowska 2006-11-27 13:41:04
Uchwała Nr I/4/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice na okres kadencji 2006-2010 Sylwia Jankowska 2006-11-27 13:38:20
Uchwała Nr I/3/2006 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice na okres kadencji 2006-2010. Sylwia Jankowska 2006-11-27 13:27:27
Uchwała Nr I/2/2006 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-11-27 13:24:12
Uchwała Nr I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-11-27 13:22:55
Uchwały 2006 r. Sylwia Jankowska 2006-11-27 13:22:17
Zarządzenie Nr 29/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-11-03 12:42:55
Zarządzenie Nr 29/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-11-03 12:42:36
Zarządzenie Nr 29/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-11-03 12:41:22
Zarządzenie Nr 30/2006 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Sylwia Jankowska 2006-11-03 12:40:57
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-11-03 12:40:32
Uchwała Nr XXXVII/261/2006 w sprawie przeniesienia własności nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-11-03 10:37:30
Uchwała Nr XXXVII/261/2006 w sprawie przeniesienia własności nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-11-03 10:36:25