herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XVII/115/2004 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sylwia Jankowska 2004-06-14 09:54:07
Uchwała Nr XVII/116/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2004-06-14 09:53:18
Uchwała Nr XVII/118/2004 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktykiozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok Sylwia Jankowska 2004-06-14 09:52:47
uchwała Nr XVII/117/2004 w sprawie sprzedażynieruchomości Sylwia Jankowska 2004-06-14 09:52:06
Sesja nr XVII Sylwia Jankowska 2004-06-14 09:50:51
Komunikat Wójta Gminy- w sprawie spisów wyborców Sylwia Jankowska 2004-05-31 09:18:30
Zarządzenie Nr 9 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych Sylwia Jankowska 2004-05-17 11:23:26
Zarządzenie Nr 11 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych Sylwia Jankowska 2004-05-17 10:34:40
Zarządzenie Nr 10 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych Sylwia Jankowska 2004-05-17 10:34:09
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania Sylwia Jankowska 2004-05-11 14:43:04
rok2004 Sylwia Jankowska 2004-05-11 14:42:34
Obwieszczenie Cerkwica Maślij Sylwia Jankowska 2004-04-26 13:55:48
zarządzenie Nr 7/2004 w sprawie warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach stanowiących własność komunalną Sylwia Jankowska 2004-04-23 10:36:35
Zarządzenie Nr 8/2004 w sprawie wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych Sylwia Jankowska 2004-04-23 10:35:29
Zarządzenie Nr 6/2004 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości Sylwia Jankowska 2004-04-23 10:35:04
Zarządzenie Nr 5/2004 w sprawie zmian w budżecie gGiny w 2004 roku Sylwia Jankowska 2004-04-23 10:34:41
Zarządzenie Nr 4/2004 w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2003 Sylwia Jankowska 2004-04-23 10:34:19
Zarządzenie Nr 1/2004 w sprawie ustalenia stawek opłat i trybu ich pobierania za korzystanie z hali sportowej Sylwia Jankowska 2004-04-23 10:33:59
Zarządzenie Nr 3/2004 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości Sylwia Jankowska 2004-04-23 10:33:02
Zarządzenie Nr 2/2004 w sprawie powołania biegłych Sylwia Jankowska 2004-04-23 10:32:31
rok 2004 Sylwia Jankowska 2004-04-23 10:31:16
Uchwała nr XVI/109/2004 w sprawie zmiany Budżetu gminy na 2004 rok Sylwia Jankowska 2004-04-23 10:14:28
Uchwała nr XVI/112/2004 w sprawie składu osobowego komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia ocen pracowników mianowanych Sylwia Jankowska 2004-04-23 10:14:07
Uchwała nr XVI/110/2004 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I instancji Sylwia Jankowska 2004-04-23 10:13:35
Uchwała nr XVI/111/2004 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II instancji Sylwia Jankowska 2004-04-23 10:13:11
Uchwała nr XVI/113/2004 w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych Sylwia Jankowska 2004-04-23 10:12:47
Uchwała nr XVI/114/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2004-04-23 10:12:11
Uchwała nr XVI/105/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Karnice I" Sylwia Jankowska 2004-04-23 10:05:16
Uchwała nr XVI/107/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Karnice III" Sylwia Jankowska 2004-04-23 10:04:38
Uchwała nr XVI/106/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Karnice II" Sylwia Jankowska 2004-04-23 10:04:07
Uchwała nr XVI/104/2004 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lędzin Sylwia Jankowska 2004-04-23 10:03:25
Uchwała nr XVI/108/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Karnice IV" Sylwia Jankowska 2004-04-23 10:02:22
Uchwała nr XVI/100/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Lędzin" Sylwia Jankowska 2004-04-23 10:01:47
Uchwała nr XVI/99/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. Sylwia Jankowska 2004-04-23 10:00:19
Uchwała nrXVI/101/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Drozdowo" Sylwia Jankowska 2004-04-23 09:58:12
Uchwała nr XVI/102/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Ninikowo" Sylwia Jankowska 2004-04-23 09:57:40
Uchwała nr XVI/103/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejswcowego planu zagospodarowania przestrzennego p.nn. "Konarzewo" Sylwia Jankowska 2004-04-23 09:57:02
Uchwała nr XVI/97/2004 w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Karnice Sylwia Jankowska 2004-04-23 09:53:58
Sesja nr 16 Sylwia Jankowska 2004-04-23 09:53:11
Obwieszczenie Sylwia Jankowska 2004-04-06 13:21:23