Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Karnicach


R O K O W A N I A

Wójt Gminy Karnice ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Karnicach.

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 327/3 o pow. 1592 m2 położona w Karnicach przy ul. Miodowej. Sposób zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości został ustalony w decyzji o warunkach zabudowy z dnia 15 lipca 2009 r. znak: BGK-7331/24/2009 dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego wraz z przyłączami w zabudowie mieszkalno-pensjonatowej z pokojami gościnnymi.

  • Cena wywoławcza - zł 72.800,00 zł

  • Zaliczka - 7.300,00

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT 23%

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 6 lutego 2012r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Karnicach przy ul. 11 Marca 7, pokój nr 11.

Rokowania przeprowadza się po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym.
Przetargi przeprowadzono w następujących terminach:
I - 11 sierpnia 2011r.
II - 20 października 2011r.

Zaliczkę należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 31 stycznia 2012r., na konto Bank Spółdzielczy O/Karnice Nr 95 9376 0001 0010 5239 2005 0028. Dowód wpłaty zaliczki musi określać położenie i numer ewidencyjny działki.

Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który zostanie nabywcą zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator rokowań odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach, opisanych „Zgłoszenie udziału w rokowaniach - nieruchomość nr ………położonej w ………………. do dnia 31 stycznia 2012r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 1.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres zgłaszającego lub nazwę i siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowana cenę i sposób jej zapłaty,

- kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Komisja powołana do przeprowadzenia rokowań - w obecności uczestników - po zapoznaniu się ze zgłoszeniami oraz wyjaśnieniami złożonymi przez uczestników rokowań ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

Osoby fizyczne biorące udział w ustnej części rokowań obowiązane są przedłożyć dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej.

Rokowania można przeprowadzić chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Karnice (pok. nr 8), na stronie www.bip.karnice.pl lub telefonicznie (091) 38 77 224.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Strojek 19-12-2011 09:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Strojek 19-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2011 09:24