Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Klubu Kultury w Karnicach.


Uchwała Nr V/38/2015
Rady Gminy Karnice
z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Klubu Kultury w Karnicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594, ze zm.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267 ze zm.)


Rada Gminy Karnice u c h w a l a , co następuje :


§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 6 styczna 2015 r. Pani Ewy Asztęborskiej, Sołtysa Sołectwa Paprotno (wpłynęła do Rady Gminy dnia 13 styczna 2015 r.) na działalność Dyrektora Gminnego Klubu Kultury w Karnicach.


§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Karnice do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Rady Gminy Karnice wpłynęła, przekazana przez Wójta Gminy Karnice w dniu 13 stycznia 2015 roku skarga Pani Ewy Asztęborskiej na działalność Dyrektora Gminnego Klubu Kultury w Karnicach dotyczącą nie udostępnienia świetlicy wiejskiej.

Po otrzymaniu skargi zostało wszczęte wymagane przez KPA postępowanie, a następnie sprawa została skierowana do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2015 roku Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się ze skargą, wyjaśnieniami Dyrektora GKK i opiekunki świetlicy wiejskiej sporządziła wniosek do Rady Gminy w sprawie sposobu rozstrzygnięcia skargi.

Badając sprawę Komisja Rewizyjna stwierdziła, że skarga Pani Ewy Asztęborskiej, sołtys Sołectwa Paprotno na działalność Dyrektora Gminnego Klubu Kultury w Karnicach dotyczy nie udostępnienia świetlicy wiejskiej w dniu 5 stycznia. Sołtys zwróciła się do Dyrektora w dniu 3 stycznia (sobota) o udostępnienie świetlicy w dniu 5 stycznia (poniedziałek) o godz. 10.00 w celu zorganizowania zebrania mieszkańców. Komisja zauważa, że sołtys działa na podstawie Statutu sołectwa i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Działanie nie znajdujące oparcia w zapisach statutu należy uznać za jako podejmowane przez osobę prywatną, nie reprezentującą mieszkańców sołectwa.

Przyjęty uchwałą nr X/119/2011 Rady Gminy Karnice Statut Sołectwa Paprotno w § 23 pkt 2 określa, że „Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego sołtys ustala i podaje do publicznej wiadomości najpóźniej na 7 dni przed dniem obrad”. Nie można więc uznać zebrania zwoływanego jeden czy dwa dni przed terminem za zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa. Jeśli więc Pani Ewa Asztęborska nie działała na podstawie statutu i nie zwoływała zebrania wiejskiego w sposób określony w statucie to znaczy, że występowała jako osoba prywatna i jako takiej Dyrektor nie była zobowiązana do udostępnienia świetlicy wiejskiej. Na prywatny, nie skierowany do wszystkich mieszkańców charakter spotkania wskazuje także kuriozalna godzina rzekomego zebrania tj. 10.00 rano.

Działanie Dyrektor Gminnego Klubu Kultury w przedmiotowej sprawie należy uznać za właściwe, a stawiany zarzut braku porozumienia i utrudniania dostępu do świetlicy za nieprawdziwy. Biorąc pod uwagę powyższe - skarga nie może być uznana za zasadną.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 02-02-2015 16:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2015 16:21