Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIX/143/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 

Uchwała Nr XIX/143/2016
Rady Gminy Karnice

 

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 262 292,35zł, w tym:

Dz. 010 rozdz. 01095 § 0960 17 100,00

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6290 144 072,12

Dz. 754 rozdz. 75416 § 0570 38 000,00

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 20 427,28

Dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 12 171,05

Dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 2 421,90

Dz. 926 rozdz. 92601 § 0580 9 800,00

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6300 18 300,00

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów gminy o kwotę 582 100,00zł, w tym:

Dz. 010 rozdz. 01095 § 0970 334 000,00

Dz. 801 rozdz. 80103 § 0970 52 800,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0970 52 800,00

Dz. 852 rozdz. 85215 § 0970 1 000,00

Dz. 854 rozdz. 85415 § 0970 140 000,00

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0920 1 500,00

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków gminy o kwotę 587 610,00zł, w tym:

Urząd Gminy

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 334 000,00

Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 40 000,00

SP Cerkwica

Dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 36 300,00

ZSP Karnice

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 36 310,00

OPS Karnice

Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 1 000,00

Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 140 000,00

§ 4. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 267 802,35zł, w tym:

Urząd Gminy

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4210 20 000,00

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 25 000,00

Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 23 180,00

Dz. 750 rozdz. 75011 § 2910 38 022,35

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 20 000,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 70 000,00

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 7 000,00

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 8 000,00

Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 20 000,00

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 36 600,00

§ 5. Po dokonanych zmianach w § 1- 4 plan budżetu zamyka się :

Dochodami 15 834 684,51

Wydatkami 15 675 024,51

Nadwyżką 159 660,00

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie BIP.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Karnice


Andrzej Przeździęk

 

 

 

 

Uzasadnienie

I. Zmiany budżetu Gminy na rok 2016 po stronie dochodów (zwiększenia):

Dz. 010 rozdz. 01095 § 0960 17 100,00

(wpływy z otrzymanych darowizn na dożynki)

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6290 144 072,12

(wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat)

Dz. 754 rozdz. 75416 § 0570 38 000,00

(wpływy z mandatów)

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 20 427,28

(wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych)

Dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 12 171,05

(rozliczenia z lat ubiegłych z tyt. opłat bankowych)

Dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 2 421,90

(wpływy z opłaty produktowej)

Dz. 926 rozdz. 92601 § 0580 9 800,00

(odszkodowanie za usuniecie usterek )

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6300 18 300,00

(dotacja celowa z Województwa Zachodniopomorskiego na dokończenie ogrodzenia stadionu

sportowego w miejscowości Cerkwica)

II. Zmiany budżetu Gminy na rok 2016 po stronie dochodów (zmniejszenia):

Dz. 010 rozdz. 01095 § 0970 334 000,00

(zwrot podatku akcyzowego- wpływy z różnych dochodów)

Dz. 801 rozdz. 80103 § 0970 52 800,00

(oddziały przedszkolne- wpływy z różnych dochodów)

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0970 52 800,00

(przedszkola- wpływy z różnych dochodów)

Dz. 852 rozdz. 85215 § 0970 1 000,00

(dodatki energetyczne- wpływy z różnych dochodów)

Dz. 854 rozdz. 85415 § 0970 140 000,00

(stypendia dla uczniów- wpływy z różnych dochodów)

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0920 1 500,00

(gospodarka odpadami- pozostałe odsetki)

III. Zmiany budżetu Gminy na rok 2016 po stronie wydatków (zmniejszenia):

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 334 000,00

(zwrot podatku akcyzowego )

Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 40 000,00

(odsetki od kredytów i obligacji)

Dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 36 300,00

(oddziały przedszkolne- wpływy z różnych dochodów)

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 36 310,00

(przedszkola- wpływy z różnych dochodów)

Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 1 000,00

(dodatki energetyczne)

Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 140 000,00

(stypendia dla uczniów)

IV. Zmiany budżetu Gminy na rok 2016 po stronie wydatków ( zwiększenia):

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4210 20 000,00

Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 25 000,00

(dożynki gminne)

Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 23 180,00

(wynagrodzenie osobowe pracownika prowadzącego zadania zlecone)

Dz. 750 rozdz. 75011 § 2910 38 022,35

(zwrot dotacji)

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 20 000,00

(urząd gminy- zakup materiałów)

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 70 000,00

(wynagrodzenie za odzyskanie podatku VAT, usługi pocztowe)

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 7 000,00

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 8 000,00

(wymiana młodzieży polsko- niemieckiej)

Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 20 000,00

(dotacja podmiotowa dla Gminnego Klubu Kultury w Karnicach)

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 36 600,00

(ogrodzenie stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica)

Id: 9EE8CF13-B06C-4794-9599-21BAC2047700. Podpisany

Strona

 

 

Id: 9EE8CF13-B06C-4794-9599-21BAC2047700. Podpisany

Strona

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 21-10-2016 09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Mirosława Stankiewicz 21-10-2016 09:06