Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: DŚ.6733.3.2017.RB dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 19/15, 17/9, 17/8, w obrębie Ninikowo?.

 

Karnice, dnia 12.04.2017 r.

 

.6733.3.2017.RB

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Karnice

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.),

 

zawiadamiam, że

w dniu 12 kwietnia 2017 roku na wniosek Pana Mariusza Sowińskiego, ZEG Zakład Elektryczny Sp. z o.o., ul. Niechorska 19E, 72-300 Gryfice działającego z pełnomocnictwa ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Gryfice, ul. Parkowa 5, 72-300 Gryfice - wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: DŚ.6733.3.2017.RB dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 19/15, 17/9, 17/8, w obrębie Ninikowo”.

 

W związku z powyższym informuję, że z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice pokój nr 8 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00).

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania obwieszczenia.

 

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Borowy 12-04-2017 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Borowy 12-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Radosław Borowy 12-04-2017 14:38