herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
wykaz nr 1 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem Joanna Strojek 2019-02-15 11:31:55
wykaz nr 1 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Strojek 2019-02-15 11:28:11
2019 rok Joanna Strojek 2019-02-15 11:25:01
2019 rok - dokument usunięty Joanna Strojek 2019-02-15 11:24:38
2019 rok - dokument usunięty Joanna Strojek 2019-02-15 11:24:29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa. Radosław Borowy 2019-02-13 14:15:32
Sylwia Jankowska 2019-02-13 11:51:54
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2019-02-13 11:49:44
Opracowanie projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice dla działki nr 62/8, obręb Konarzewo. Radosław Borowy 2019-02-12 12:49:37
Uchwała Nr XII.69.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Karnice Marek Brej 2019-02-12 07:09:10
. Marek Brej 2019-02-11 08:54:39
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicnej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - "Konarzewo" Marek Brej 2019-02-11 08:54:30
Protokoły z dyskusji publicznej Marek Brej 2019-02-11 08:51:58
Nabór instruktorów na szkolenia realizowane w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" Sylwia Jankowska 2019-02-08 12:08:31
Sylwia Jankowska 2019-02-02 08:36:09
Sylwia Jankowska 2019-02-02 08:30:30
Sylwia Jankowska 2019-02-02 08:27:51
Nabór instruktorów na szkolenia realizowane w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" Sylwia Jankowska 2019-02-01 11:26:57
Nabór instruktorów na szkolenia realizowane w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" Sylwia Jankowska 2019-02-01 11:26:19
Nabór instruktorów na szkolenia realizowane w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" Sylwia Jankowska 2019-02-01 11:25:47
Nabór instruktorów na szkolenia realizowane w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" Sylwia Jankowska 2019-02-01 11:25:14
2019 rok Sylwia Jankowska 2019-02-01 11:24:08
Zarządzenie nr 32 w sprawie zmian w Regulaminie pracy Sylwia Jankowska 2019-01-31 10:07:08
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku Marek Brej 2019-01-31 07:34:56
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku Marek Brej 2019-01-31 07:34:37
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 stycznia roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Karnice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbędzie się w 2019 r. Sylwia Jankowska 2019-01-31 07:25:22
Protokół z III Sesji Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2019 roku Mirosława Stankiewicz 2019-01-30 11:38:17
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica?. Radosław Borowy 2019-01-30 11:36:05
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica?. Radosław Borowy 2019-01-30 11:35:49
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica?. Radosław Borowy 2019-01-30 11:35:40
Protokół z III Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. - dokument usunięty Mirosława Stankiewicz 2019-01-30 10:32:19
Protokół z III Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. - dokument usunięty Mirosława Stankiewicz 2019-01-30 09:54:27
Plan postępowań zamówień publicznych na 2019 rok Radosław Borowy 2019-01-30 08:31:44
2019 r. Radosław Borowy 2019-01-30 08:30:46
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gmnie Karnice na rok 2019 Marek Brej 2019-01-29 09:18:04
Andrzej Przeździęk - Przewodniczący Rady Gminy Marek Brej 2019-01-29 09:17:30
Lech Puzdrowski - Wójt Gminy Marek Brej 2019-01-29 09:17:20
Tomasz Zelwak - Radny Marek Brej 2019-01-28 12:58:49
Józef Szydłowski - Radny Marek Brej 2019-01-28 12:58:38
Stanisław Wolski - Radny Marek Brej 2019-01-28 12:58:31