herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Godziny rozpoczęcia prac OKW, 21.10.2018 r. Sylwia Jankowska 2018-10-19 14:19:47
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaplin Mały Marek Brej 2018-10-18 09:23:17
wykaz nr 6/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Joanna Strojek 2018-10-17 14:13:03
Składy osobowe OKW w Karnicach i Cerkwicy Sylwia Jankowska 2018-10-15 12:32:22
Skład GKW Sylwia Jankowska 2018-10-11 12:38:33
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Karnicach z dnia 8 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Karnice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marek Brej 2018-10-08 08:29:41
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sylwia Jankowska 2018-10-05 13:18:12
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Karnicach z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Karnice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14 Marek Brej 2018-10-03 14:12:15
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Karnicach z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Karnice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12 Marek Brej 2018-10-03 14:11:55
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Karnicach z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Karnice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11 Marek Brej 2018-10-03 14:11:21
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Karnicach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Karnice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marek Brej 2018-10-03 14:10:44
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaplin Mały Radosław Borowy 2018-10-01 09:32:30
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaplin Mały Radosław Borowy 2018-10-01 09:30:29
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Sylwia Jankowska 2018-09-28 13:11:00
Utwardzenie placu manewrowo - postojowego w Konarzewie Radosław Borowy 2018-09-28 11:50:51
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - termin dodatkowy Marek Brej 2018-09-26 13:12:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedysz na działkach nr 24/7, 17 obręb Niedysz. Radosław Borowy 2018-09-26 11:36:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedysz na działkach nr 24/7, 17 obręb Niedysz. Radosław Borowy 2018-09-26 11:36:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego w miejscowości Lędzin na działkach nr 25/11, 25/3 obręb Lędzin. Radosław Borowy 2018-09-26 11:19:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego w miejscowości Lędzin na działkach nr 25/11, 25/3 obręb Lędzin. Radosław Borowy 2018-09-26 11:19:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego w miejscowości Paprotno na działkach nr. 397, 174 obręb Paprotno. Radosław Borowy 2018-09-26 11:11:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego w miejscowości Paprotno na działkach nr. 397, 174 obręb Paprotno. Radosław Borowy 2018-09-26 11:11:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gościmierz na działkach nr. 4/9, 4/10, 4/5, 4/1 obręb Gościmierz. Radosław Borowy 2018-09-26 11:06:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gościmierz na działkach nr. 4/9, 4/10, 4/5, 4/1 obręb Gościmierz. Radosław Borowy 2018-09-26 11:06:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego w miejscowości Karnice, ul. Miodowa na działkach numer 286/1, 155/1, 327/6 obręb Karnice. Radosław Borowy 2018-09-26 10:56:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego w miejscowości Karnice, ul. Miodowa na działkach numer 286/1, 155/1, 327/6 obręb Karnice. Radosław Borowy 2018-09-26 10:55:47
Spełnianie obowiązku nauki Sylwia Jankowska 2018-09-26 10:11:02
Spełnianie obowiązku nauki Sylwia Jankowska 2018-09-26 10:07:25
Spełnianie obowiązku nauki Sylwia Jankowska 2018-09-26 10:05:17
Spełnianie obowiązku nauki Sylwia Jankowska 2018-09-26 09:58:43
Zaproszenie na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Zachodniopomorski Lider NGO 2018" Sylwia Jankowska 2018-09-25 12:46:11
Uchwała Nr XXXVII/329/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 5 września 2018 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027 Mirosława Stankiewicz 2018-09-24 14:01:39
Uchwała Nr XXXVII/328/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 5 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-09-24 14:01:06
Sesja Nr XXXVII Mirosława Stankiewicz 2018-09-24 13:58:29
Uchwała Nr XXXVI/327/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze Mirosława Stankiewicz 2018-09-24 13:57:30
Uchwała Nr XXXVI/326/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Karnice oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Mirosława Stankiewicz 2018-09-24 13:56:49
Uchwała Nr XXXVI/325/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-09-24 13:55:47
Uchwała Nr XXXVI/324/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Karnice, położonej w Paprotnie Mirosława Stankiewicz 2018-09-24 13:54:14
Uchwała Nr XXXVI/323/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-09-24 13:53:38
Uchwała Nr XXXVI/322/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Cerkwicy Mirosława Stankiewicz 2018-09-24 13:53:13