herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Konkursy ofert - KATALOG -
Tryb pozakonkursowy - KATALOG -
Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - KATALOG -
Sprawozdanie z przeprowadzenia i wyników konsultacji w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 2018-12-07 14:04
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie opinii na temat Rocznego programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-11-15 08:53
Zaproszenie na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Zachodniopomorski Lider NGO 2018" 2018-09-25 12:46
Sprawozdanie z przeprowadzenia i wyników konsultacji w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 2017-10-20 14:33
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie opinii na temat Rocznego programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-09-27 09:15
Zaproszenie Marszałka Wojewóztwa Zachodniopomorskiego na konferencję dotytączą Programu Społecznik 2017-05-31 10:59
Zaproszenie na spotkanie poświęcone omówieniu Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 2016-12-12 14:42
Sprawozdanie z przeprowadzenia i wyników konsultacji 2016-10-20 08:24
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie opinii na temat Rocznego programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-09-28 08:59
Informacja - zmiana przepisów 2016-04-26 08:42
Sprawozdanie z przeprowadzenia i wyników konsultacji 2015-12-02 08:56
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie opinii na temat Rocznego programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 2015-09-29 13:06
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają wszystkie zainteresowane podmioty na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 2015-08-13 13:23
Sprawozdanie z przeprowadzenia i wyników konsultacji 2015-03-13 11:50
Projekt uchwały w sprawie dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Karnice w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2015-02-18 09:38
Ogłoszenie o konsultacjach dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Karnice w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2015-02-18 09:40
Sprawozdanie z przeprowadzenia i wyników konsultacji 2015-01-22 12:15
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie opinii na temat Rocznego programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 2014-12-22 09:00
Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 2014-11-28 10:40
Zaproszenie na darmowe szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych 2014-12-09 11:38
Budowa bazy organizacji pozarządowych z terenu gminy Karnice 2014-11-24 07:54
Pliki do pobrania - KATALOG -