Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument KOREKTA TERMINU SZCZEPIENIA PSÓW 2020-05-07 10:46
dokument Harmonogram szczepień psów 2020-05-04 12:40
dokument OBOWIĄZEK SEGREGACJI DLA WSZYSTKICH 2020-03-02 08:47
katalog HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2020 - KATALOG -
dokument ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2020-01-03 08:59
dokument Informacja o zmianie rachunku do wpłat za odpady komunalne od 1.01.2020r. 2019-12-12 08:31
dokument ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z DNIEM 1.07.2019r 2019-06-24 09:10
dokument Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2019 - obowiązuje od 1 lipca 2019 2019-07-01 15:01
katalog Osiągnięte poziomy recyklingu - KATALOG -
katalog HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2019 - KATALOG -
katalog Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020 - KATALOG -
katalog Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019 - KATALOG -
katalog Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - KATALOG -
katalog Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karnice - KATALOG -
katalog Gospodarka odpadami - Informacje - KATALOG -
katalog REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ - KATALOG -
katalog ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH - KATALOG -
dokument WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG STERYLIZACJI 2019-09-23 07:07
dokument ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - 2017 ROK 2016-12-28 13:01
katalog Obwieszczenie o sporządzeniu programu ochrony środowiska - KATALOG -
katalog PROGRAM USUWANIA AZBESTU - KATALOG -
katalog Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Karnice - KATALOG -
katalog Uchwały - KATALOG -
katalog Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2012/2013 - KATALOG -
dokument ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W NOWYM STANIE PRAWNYM 2015-10-15 12:43
katalog Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - KATALOG -
dokument ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE KARNICE OD STYCZNIA 2015 ROKU 2014-12-18 09:16
dokument KONKURS - ROZWOJOWE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU SOŁECTWO 2014-05-30 10:27
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice. 2014-05-05 10:58
dokument Podsumowanie procedury i uzasadnienie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice p.n. PLAN CERKWICA przyjętego uchwałą Nr XXVII/283/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 03 grudnia 2013 roku w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2013-12-12 12:15
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 5 grudnia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektów planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000. 2013-12-11 07:55
dokument Karta 2 -PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 2013-08-30 07:11
dokument Karta 1 -PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 2013-08-30 07:10
dokument PODSUMOWANIE PROCEDURY I UZASADNIENIE PRZYJĘCIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARNICE W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZGODNIE UCHWAŁĄ NR XXIII/259/2013 RADY GMINY KARNICE Z DNIA 29 CZERWCA 2013 ROKU. 2013-07-04 14:43
dokument REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KARNICE 2013-07-01 12:55
dokument Informacja o współfinansowaniu inwestycji - zakup i montaż oczyszczalni przydomowych, budowa przyłącza do sieci kanalizacyjnej, demontaż szamb. 2011-12-13 07:10