Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2020 - KATALOG -
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2020-01-03 08:59
Informacja o zmianie rachunku do wpłat za odpady komunalne od 1.01.2020r. 2019-12-12 08:31
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z DNIEM 1.07.2019r 2019-06-24 09:10
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2019 - obowiązuje od 1 lipca 2019 2019-07-01 15:01
Osiągnięte poziomy recyklingu - KATALOG -
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2019 - KATALOG -
Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020 - KATALOG -
Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019 - KATALOG -
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - KATALOG -
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karnice - KATALOG -
Gospodarka odpadami - Informacje - KATALOG -
REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ - KATALOG -
ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH - KATALOG -
WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG STERYLIZACJI 2019-09-23 07:07
ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - 2017 ROK 2016-12-28 13:01
Obwieszczenie o sporządzeniu programu ochrony środowiska - KATALOG -
PROGRAM USUWANIA AZBESTU - KATALOG -
Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Karnice - KATALOG -
Uchwały - KATALOG -
Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2012/2013 - KATALOG -
ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W NOWYM STANIE PRAWNYM 2015-10-15 12:43
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - KATALOG -
ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE KARNICE OD STYCZNIA 2015 ROKU 2014-12-18 09:16
KONKURS - ROZWOJOWE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU SOŁECTWO 2014-05-30 10:27
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice. 2014-05-05 10:58
Podsumowanie procedury i uzasadnienie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice p.n. PLAN CERKWICA przyjętego uchwałą Nr XXVII/283/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 03 grudnia 2013 roku w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2013-12-12 12:15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 5 grudnia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektów planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000. 2013-12-11 07:55
Karta 2 -PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 2013-08-30 07:11
Karta 1 -PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 2013-08-30 07:10
PODSUMOWANIE PROCEDURY I UZASADNIENIE PRZYJĘCIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARNICE W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZGODNIE UCHWAŁĄ NR XXIII/259/2013 RADY GMINY KARNICE Z DNIA 29 CZERWCA 2013 ROKU. 2013-07-04 14:43
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KARNICE 2013-07-01 12:55
Informacja o współfinansowaniu inwestycji - zakup i montaż oczyszczalni przydomowych, budowa przyłącza do sieci kanalizacyjnej, demontaż szamb. 2011-12-13 07:10