herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Mapa biuletynu

Gmina Karnice
|___Dane
Organa
|___Wójt Gminy
|___Sekretarz Gminy
|___Skarbnik Gminy
|___Referaty
|___Rada
|___Komisje
|___Zadania i kompetencje
      |___Zadania i kompetencje Wójta Gminy
      |___Zadania i kompetencje Rady Gminy
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Informacje z analizy oświadczeń majatkowych
      |___Wprowadzenie, wzory dokumentów
      |___Oświadczenia majątkowe na początek kadencji - 2018 rok
      |___Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018
      |___Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
            |___Władze samorządowe
            |___Rada Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje
      |___Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
            |___Władze samorządowe
            |___Rada Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje
      |___ Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
            |___Władze samorządowe
            |___Rada Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje
      |___Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
            |___Władze Samorządowe
            |___Rada Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje
      |___Oswiadczenia majątkowe na początek kadencji - 2014 rok
      |___Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
      |___ Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
            |___Władze Samorządowe
            |___Rada Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje
      |___Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
            |___Rada Gminy
            |___Władze Samorządowe
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje
      |___Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
            |___Rada Gminy
                  |___Wiesław Szydlik - Radny Gminy
            |___Władze Samorządowe
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje
      |___Oświadczenia Majątkowe za 2010 rok
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje
            |___Władze Samorządowe
            |___Rada Gminy
      |___Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
            |___Oświadczenia majatkowe za 2010 rok - początek kadencji
                  |___Władze samorządowe
                  |___Rada Gminy
      |___Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
            |___Oświadczenia na koniec kadencji
                  |___Władze samorządowe
                  |___Rada Gminy
            |___Władze samorządowe
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje
            |___Rada Gminy
      |___Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje
            |___Rada Gminy
            |___Władze samorządowe
      |___Oświadczenia Majątkowe za 2007 rok
            |___Rada Gminy
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
            |___Władze Samorządowe
      |___Oświadczenia Majątkowe za 2006 rok
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
            |___Władze Samorządowe
            |___Rada Gminy
      |___Oświadczenia Majątkowe za 2005 rok
            |___Oświadczenia na początek kadencji
                  |___Władze samorządowe
                  |___Rada Gminy
            |___Oświadczenia na koniec kadencji
                  |___Władze Samorządowe
                  |___Rada Gminy
            |___Władze Samorządowe
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
            |___Rada Gminy
      |___Oświadczenia Majątkowe za 2004 rok
            |___Rada Gminy
            |___Władze Samorządowe
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
      |___Oświadczenia Majątkowe za 2003 r.
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Władze samorządowe
            |___Rada Gminy
      |___Oświadczenia Majątkowe za 2002 r.
Prawo lokalne
|___Budżet
      |___Informacja z wykonania budżetu
            |___2015 ROK
            |___2014 rok
            |___2013 rok
            |___2012 rok
            |___2011 rok
            |___2010 rok
      |___Dług Publiczny
      |___Budżet Gminy na 2019 Rok
            |___Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
      |___Budżet Gminy na 2018 rok
            |___Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
      |___Budżet Gminy na 2017 rok
            |___Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
      |___Budżet gminy na 2016 rok
            |___Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
      |___Budżet Gminy na 2015 rok
            |___Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
      |___Budżet Gminy na 2014 rok
            |___Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
      |___Budżet Gminy na 2013 rok
            |___SPRAWOZDANIA
            |___Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
      |___Budżet Gminy na 2012 rok
            |___Uchwała budżetowa
            |___Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
      |___Budżet Gminy na 2011 rok
            |___Sprawozdania
            |___Uchwała budżetowa
            |___Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
      |___Budżet Gminy na 2010 rok
            |___Sprawozadania
            |___Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
      |___Budżet Gminy Na 2009 rok
            |___Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
      |___Budżet Gminy na 2008 rok
            |___Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
      |___Budżet Gminy na 2007 rok
      |___Budżet Gminy na 2006 rok
      |___Budżet Gminy na 2004 rok
|___Interpretacje
|___Plany
      |___Protokoły z dyskusji publicznej
      |___Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Karnice
      |___Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karnice - projekt
      |___Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sąsiedztwie miejscowości Skrobotowo, Karnice, Gocławice, Kusin, Czaplice, Czaplin Mały, Cerkwica, Czaplin Wielki w gminie Karnice
|___Podatki i opłaty
      |___SCHEMAT KONTROLI PODATKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW
      |___Podatki - Uchwały
            |___2019 ROK
                  |___Opłata miejscowa
            |___2018 Rok
                  |___Podatek od nieruchomości - obowiązują stawki z roku 2017
                  |___Podatek leśny
                  |___Podatek rolny
            |___2017 Rok
            |___2016 Rok
            |___2015 Rok
            |___2014 Rok
            |___2013 Rok
            |___2012 rok
            |___2011 rok
            |___2010 rok
            |___2009 rok
            |___2008 rok
            |___2007 rok
            |___2006 rok
            |___2005 rok
                  |___podatek od nieruchomości
                  |___podatek rolny
                  |___podatek od środków transportowych
                  |___podatek od posiadania psów
            |___2004r.
                  |___podatek od posiadania psów
                  |___podatek rolny
                  |___podatek od środków transportowych
                  |___podatek od nieruchomości
            |___2003 rok
      |___Czynsze
      |___Opłaty
            |___2011 rok
            |___2010 rok
            |___2009 rok
            |___2008 rok
            |___2007 rok
            |___2006 rok
            |___opłata prolongacyjna
            |___opłata administracyjna
            |___2005r.
                  |___opłata targowa
            |___2004 rok
                  |___opłata targowa
            |___Opłaty adiacenckie
      |___Wzory deklaracji podatkowych
            |___Nowe wzory deklaracji podatkowych - od 2017 roku
            |___Nowe wzory deklaracji podatkowych - od 2016 roku
            |___ Nowe wzory deklaracji podatkowych - od 2012 roku
            |___Wzory deklaracji podatkowych obowiązujące do końca 2011 roku
            |___Wzory deklaracji obowiązujące do końca 2005 roku
|___Protokoły z Sesji Rady Gminy
|___Regulamin
|___Statut
|___Strategia rozwoju
|___Studium
      |___Projekty studium
|___System Informacji Przestrzennej
|___Uchwały
      |___Kadencja VIII
            |___Uchwały 2018 rok
                  |___Sesja Nr III
                  |___Sesja Nr II
                  |___Sesja Nr I
      |___Kadencja VII
            |___Uchwały 2018 rok
                  |___Sesja Nr XXXVII
                  |___Sesja Nr XXXVI
                  |___Sesja Nr XXXV
                  |___Sesja Nr XXXIV
                  |___Sesja Nr XXXIII
                  |___Sesja nr XXXII
                  |___Sesja Nr XXXI
            |___Uchwały 2017 rok
                  |___Sesja Nr XXX
                  |___Sesja Nr XXIX
                  |___Sesja Nr XXVIII
                  |___Sesja Nr XXVII
                  |___Sesja Nr XXVI
                  |___Sesja Nr XXV
                  |___Sesja Nr XXIV
                  |___Sesja Nr XXIII
            |___Uchwały 2016 rok
                  |___Sesja Nr XXII
                  |___Sesja Nr XXI
                  |___Sesja Nr XX
                  |___Sesja Nr XIX
                  |___Sesja Nr XVIII
                  |___Sesja Nr XVII
                  |___Sesja Nr XVI
                  |___Sesja Nr XV
            |___Uchwały 2015 rok
                  |___Sesja Nr XIV
                  |___Sesja Nr XIII
                  |___Sesja Nr XII
                  |___Sesja Nr XI
                  |___Sesja Nr X
                  |___Sesja Nr IX
                  |___Sesja VIII
                  |___Sesja Nr VII
                  |___Sesja Nr VI
                  |___Sesja Nr V
            |___Uchwały 2014 rok
                  |___Sesja Nr IV
                  |___Sesja Nr III
                  |___Sesja Nr II
                  |___Sesja Nr I
      |___Kadencja VI
            |___Uchwały 2014 rok
                  |___Sesja Nr XXXV
                  |___Sesja XXXIV
                  |___Sesja Nr XXXIII
                  |___Sesja Nr XXXII
                  |___Sesja Nr XXXI
                  |___Sesja Nr XXX
                  |___Sesja Nr XXIX
            |___Uchwały 2013 rok
                  |___Sesja Nr XXVIII
                  |___Sesja Nr XXVII
                  |___Sesja Nr XXVI
                  |___Sesja Nr XXV
                  |___Sesja Nr XXIV
                  |___Sesja Nr XXIII
                  |___Sesja Nr XXII
                  |___Sesja Nr XXI
                  |___Sesja Nr XX
            |___Uchwały 2012 rok
                  |___Sesja Nr XII
                  |___Sesja Nr XIII
                  |___Sesja Nr XIV
                  |___Sesja Nr XV
                  |___Sesja Nr XVI
                  |___Sesja Nr XVII
                  |___Sesja Nr XVIII
            |___Uchwały 2011 rok
                  |___Sesja Nr XI
                  |___Sesja Nr X
                  |___Sesja Nr IX
                  |___Sesja Nr VIII
                  |___Sesja Nr VII
                  |___Sesja Nr VI
                  |___Sesja Nr V
                  |___Sesja Nr IV
            |___Uchwały 2010 rok
                  |___Sesja Nr III
                  |___Sesja Nr II
                  |___Sesja Nr I
      |___Kadencja V
            |___Uchwały 2010 r.
                  |___Sesja Nr LII
                  |___Sesja Nr LI
                  |___Sesja Nr L
                  |___Sesja Nr XLIX
                  |___Sesja Nr XLVIII
                  |___Sesja Nr XLVII
                  |___Sesja Nr XLV
                  |___Sesja Nr XLIV
                  |___Sesja Nr XLIII
                  |___Sesja Nr XLII
            |___Uchwały 2009 r.
                  |___Sesja Nr XLI
                  |___Sesja Nr XL
                  |___Sesja Nr XXXVIII
                  |___Sesja Nr XXXVII
                  |___Sesja Nr XXXVI
                  |___Sesja Nr XXXV
                  |___Sesja Nr XXXIV
                  |___Sesja Nr XXXIII
                  |___Sesja Nr XXXII
                  |___sesja Nr XXXI
                  |___Sesja Nr XXX
            |___Uchwały 2008 r.
                  |___Sesja Nr XXIX
                  |___Sesja Nr XXVIII
                  |___Sesja Nr XXVII
                  |___Sesja Nr XXVI
                  |___Sesja Nr XXV
                  |___Sesja Nr XXIV
                  |___Sesja Nr XXIII
                  |___Sesja Nr XXII
                  |___Sesja Nr XXI
                  |___Sesja Nr XX
                  |___Sesja Nr XIX
                  |___Sesja Nr XVIII
            |___Uchwały 2007 r.
                  |___Sesja Nr XVII
                  |___Sesja Nr XVI
                  |___Sesja nr XV
                  |___Sesja nr XIV
                  |___Sesja nr XIII
                  |___Sesja nr XII
                  |___Sesja nr XI
                  |___Sesja Nr X
                  |___Sesja Nr IX
                  |___Sesja Nr VIII
                  |___Sesja Nr VII
                  |___Sesja Nr VI
                  |___Sesja Nr V
                  |___Sesja Nr IV
            |___Uchwały 2006 r.
                  |___Sesja Nr III
                  |___Sesja Nr II
      |___Kadencja IV
            |___Uchwały 2006 r.
                  |___Sesja nr XXXVII
                  |___Sesja Nr XXXVI
                  |___Sesja Nr XXXV
                  |___Sesja Nr XXXIV
                  |___Sesja Nr XXXIII
                  |___Sesja Nr XXXII
                  |___Sesja Nr XXXI
            |___Uchwały 2005 r.
                  |___Sesja Nr XXX
                  |___Sesja XXIX
                  |___Sesja XXVIII
                  |___Sesja Nr XXVII
                  |___Sesja XXVI
                  |___Sesja XXV
                  |___Sesja XXIV
                  |___Sesja XXIII
            |___Uchwały 2004 r.
                  |___Sesja XXII
                  |___Sesja nr XXI
                  |___Sesja Nr XX
                  |___Sesja Nr XIX
                  |___Sesja Nr XVIII
                  |___Sesja nr XVII
                  |___Sesja nr 16
                  |___Uchwały Sesja nr XVI
                  |___Uchwały Sesja nr XV
            |___Uchwały 2003 r.
                  |___Uchwały Sesja nr XIV
                  |___Uchwały Sesja nr XIII
                  |___Sesja Rady nr XII
                  |___Sesja Rady nr XI
                  |___Sesja Rady nr X
                  |___Sesja Rady nr V
                  |___Sesja Rady nr IX
                  |___Sesja Rady nr VIII
            |___Uchwały 2002 r.
|___Zarządzenia
      |___rok 2019
      |___rok 2018
      |___rok 2017
      |___rok 2016
      |___rok 2015
      |___rok 2014
      |___rok 2013
      |___rok 2012
      |___rok 2011
      |___rok 2010
      |___rok 2009
      |___rok 2008
      |___rok 2007
      |___rok 2006
      |___rok 2005
      |___rok 2004
System Rada
|___Radni
|___Komisje
|___Głosowania
|___Interpelacje
|___Kalendarz posiedzeń
|___Sesje Rady
|___Protokoły
|___Uchwały
|___Projekty uchwał
Informacje
|___Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
      |___Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - informacje
      |___Pliki do pobrania
|___Informacje nieudostępnione
|___Instrukcja obsługi
|___Jak załatwić sprawę
|___Jednostki organizacyjne
      |___Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach
      |___Gminny Klub Kultury w Karnicach
      |___Gminna Biblioteka Publiczna w Karnicach Filia w Cerkwicy
      |___Gminna Biblioteka Publiczna w Karnicach
      |___Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach
      |___Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerkwicy
      |___Zespół Szkół Publicznych w Karnicach
|___Karnickie Żurawie
      |___Rok 2016
      |___Rok 2014
      |___Rok 2013
      |___Rok 2012
|___Nabór pracowników
      |___Konkursy
            |___Konkursy 2018
            |___Konkursy 2016
            |___Konkursy 2014
            |___Konkursy 2013
            |___Konkursy 2012
            |___Konkursy 2011
            |___Konkursy 2010
            |___Konkursy 2009
            |___Konkursy 2008
            |___Konkursy 2007
            |___Konkursy 2006
|___Obwieszczenia
      |___2019 rok
      |___2018 rok
      |___2017 rok
      |___2016 rok
      |___2015 rok
      |___2014 rok
      |___2013 rok
      |___2012 rok
      |___2011 rok
      |___2010 rok
      |___2009 rok
      |___2008 rok
      |___2007 rok
      |___2006 rok
      |___2005 rok
      |___rok2004
      |___Obwieszczenia 2004 r.
      |___Obwieszczenia 2003 r.
|___Ochrona Danych Osobowych
      |___Informacje
      |___Inspektor Ochrony Danych Osobowych
      |___Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
|___Ochrona środowiska
      |___HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2019
      |___Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019
      |___Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
      |___Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karnice
      |___REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ
      |___ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
            |___Wnioski
      |___Obwieszczenie o sporządzeniu programu ochrony środowiska
      |___PROGRAM USUWANIA AZBESTU
            |___Program usuwania azbestu
      |___Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Karnice
      |___Uchwały
      |___Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2012/2013
      |___Zezwolenie na wycinkę drzew
      |___Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
            |___Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 16, obręb Cerkwica
            |___Park edukacyjno - ekologiczny Akademia Europejczyka w obrębie Karnice
            |___Odprowadzenie wód pohodowlanych z obiektów stawowych istniejącego gospodarstwa rolno-rybackiego położonego w Dreżewie
            |___Rozbudowa gospodarstwa hodowli bydła na działce nr 54/1, obręb ewidencyjny Ciećmierz
|___Ogłoszenia
|___Plan Zamówień Publicznych
      |___2019 r.
      |___2018 r.
      |___2017 r.
|___Petycje
      |___Petycje 2018
      |___2015 rok
|___Organizacje pozarządowe
      |___Konkursy ofert
      |___Tryb pozakonkursowy
      |___Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
      |___Pliki do pobrania
|___Oferty Inwestycyjne
|___Pomoc dla osób niesłyszących
|___Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
|___Przetargi-nieruchomości
      |___2019 rok
      |___2018 rok
      |___2017 rok
      |___2016 rok
      |___2015 rok
      |___2014 rok
      |___2013 rok
      |___2012 rok
      |___2011 rok
      |___2010 rok
      |___2009 rok
      |___2008 rok
      |___2007 rok
|___Przyznanie pomocy prawnej
|___Rejestry i Ewidencje
|___Rejestr Instytucji Kultury
|___Rekrutacja do szkół i przedszkoli
      |___Terminy rekrutacji
      |___Kryteria rekrutacji
|___Sołectwa
      |___Wykaz sołectw
      |___Fundusz Sołecki
|___Udostępnianie informacji publicznej
|___Wybory
      |___Wybory samorządowe 2018
      |___Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015
      |___Referendum ogłoszone na dzień 6 września 2015 r.
      |___Wybory Prezydenta RP 2015
      |___Wybory samorządowe 2014
      |___Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
      |___Wybory samorządowe - uzupełniajace 2012
      |___Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2011
      |___Wybory samorządowe- uzupełniające
            |___Gminna Komisja Wyborcza
      |___Wybory samorządowe 2010
            |___Wyniki wyborów
            |___Gminna Komisja Wyborcza
      |___Wybory Prezydenta RP
      |___Wybory do Parlamentu Europejskiego
      |___Wybory do Sejmu i Senatu
      |___Wybory Ławników
      |___Wybory samorządowe
            |___Gminna Komisja Wyborcza
|___Wybory ławników
|___Zamówienia publiczne
|___Zapytania ofertowe
      |___2019 rok
      |___2018 Rok
      |___2017 Rok
            |___Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice
      |___2016 Rok
            |___Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karnice
      |___2014 rok
            |___Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karnicach
|___Zarządzanie kryzysowe
      |___Zasady udzielania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa zasiłków celowych dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, jakie wystapiły od maja 2107
|___Zwrot podatku akcyzowego
      |___ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
            |___Rok 2019
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
            |___Rok 2014
            |___Rok 2013