Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kusin SkrobotowoGmina Karnice

ul. 11-go Marca 7

72-343 Karnice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14000 euro na inwestycję:

„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kusin Skrobotowo”

Kod CPV 4533223-wymiana nawierzchni drogowej

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10,00 ZŁ + VAT można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego / pokój nr 8./ w godz. 800 - 1500 lub za zaliczeniem pocztowym.

 2. Przedmiotem zamówienia budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Kusin Skrobotowo.

Droga ta zlokalizowana jest na dziłkach geodezyjnych nr 99 i 205, stanowi łącznik dla obu miejscowości jak i dojazd do gruntów rolnych zlokalizowanych po obu jej stronach. Szerokość nawierzchni 5 m, dodatkowo poszerzona na łukach poziomych do 5,5 m, z wykonaniem poboczy gruntowych po 50 cm szerokości każde. Oś drogi ma być prowadzona w ten sposób, by maksymalnie wykorzystać istniejącą nawierzchnię żużlową, która będzie stanowić dolną warstwę podbudowy. Przebudowa obejmuje sześć dróg zjazdowych.

Konstrukcja:

1. Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym łamanym stabilizowanym mechanicznie,

2. 8 cm górna warstwa z masy mineralno-emulsyjnej wbudowanej na zimno,

3. 1.6 cm nawierzchnia jako warstwa podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni w tym 1 cm warstwa powierzchniowego utrwalenia grysem 5-8 mm, emulsją kationową niemodyfikowaną K1-70 w ilości 2,0 kg/m2, 0,60 cm górna warstwa powierzchniowego utrwalenia grysem 2-5 emulsją kationową niemodyfikowaną K1 w ilości 1,7 kg/m2.

Konstrukcja na wjazdach i skrzyżowaniach:

1. 10 cm warstwa odsączająco-odcinająca z piasku,

2. 12 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie,

3. 8 cm górna warstwa podbudowy z masy mineralno-emulsyjnej wbudowanej na zimno,

4. 1,6 cm nawierzchni jako podwójne powierzchniowe utrwalenie skład taki sam jak na szlaku.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 1. Termin realizacji zamówienia - do 31 grudnia 2008 roku.

 2. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Karnicach , ul. 11-go Marca 7, 72-343 Karnice, sekretariat pokój nr 1 w terminie do dnia 12.06.2008 roku do godz. 1100 .

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 12.06.2008 roku o godz. 1115 w Urzędzie Gminy w Karnicach w pokoju nr 2 .

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

  1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

  2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

  3. Złożą ważną ofertę spełniającą wszystkie warunki postawione w SIWZ

 2. Kryterium oceny ofert - cena 100%

 3. Zamawiający odstępuje od żądania od wykonawców wnoszenia wadium zgodnie

z art. 45 ust.2 Ustawy - prawo zamówień publicznych.

 1. Termin związania z ofertą - 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert .

 2. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

Janusz Ławruszko, pok. nr 8 tel. ( 0 91) 38 77 221, w godz. 800 - 1500.

Eliza Watrakiewicz, pok. nr 7 tel. ( 0 91) 38 77 221, w godz. 800 - 1500.

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Gmina_Karnice.doc 2008-05-20 11:47:44 41,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_Kusin..doc Po terminie otwarcia ofert 2008-05-20 14:33:12 13KB 58 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 SST_Karnice_ul.Lesna_i_Skrobotowo-Kusin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-05-20 14:31:49 786,0KB
2 Przebudowa_drogi_Skrobotowo-Kusin.rds Po terminie otwarcia ofert 2008-06-06 13:14:15 19,8KB
3 SST_Karnice_ul.Lesna_i_Skrobotowo-Kusin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-06-06 13:19:43 786,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 20-05-2008 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jankowska 20-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 06-06-2008 13:19