Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

"Remont i przebudowa obiektów pełniących funkcje społeczne oraz rekreacyjno-kulturalne w Gminie Karnice: Gminnego Klubu Kultury w Karnicach, świetlicach w Paprotnie i Skrobotowie".

Karnice, dnia 30 września 2009 roku

 

 

UCZESTNICY POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

(Wszyscy)

 

 

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Remont i przebudowa obiektów pełniących funkcje społeczne oraz rekreacyjno-kulturalne w Gminie Karnice: Gminnego Klubu Kultury w Karnicach, świetlicach w Paprotnie i Skrobotowie.”

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Gmina Karnice zwana dalej Zamawiającym postanawia unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Remont i przebudowa obiektów pełniących funkcje społeczne oraz rekreacyjno-kulturalne w Gminie Karnice: Gminnego Klubu Kultury w Karnicach, świetlicach w Paprotnie i Skrobotowie.”

Zgodnie z art.93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), unieważnione zostają trzy części zamówienia: zadanie nr 1: „Remont świetlicy środowiskowej w Paprotnie”, zadanie nr 2: „Remont Gminnego Klubu Kultury w Karnicach”, zadanie nr 3: „Budowa świetlicy środowiskowej w Skrobotowie”.

 

Uzasadnienie:

 

            Przyczyną unieważnienia postępowania jest fakt iż, do Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dnia 25 września 2009 roku wpłynął protest dotyczący treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ prowadzonego postępowania. Zamawiający uznał protest w całości.

 

Art. 146 ust. 1 pkt  6 stanowi, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie  Prawo zamówień publicznych, które miało wpływ na wynik postępowania.

 

Powyższy stan faktyczny wypełnia przesłanki określone w art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawo zamówień publicznych, w świetle którego Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia i jeżeli postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, dlatego Zamawiający postanowił, jak na wstępie.

 

Pouczenie

 

Na mocy art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wobec przedmiotowej czynności podjętej przez Zamawiającego w toku postępowania można wnieść protest bezpośrednio do Zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja_istotnych_warunkA_w_zamA_wienia_nr_2..doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-18 16:02:59 170,5KB 167 razy
2 specyfikacja_istotnych_warunkA_w_Karnice,_Paprotno,_Skrobotowo..doc Po terminie otwarcia ofert 2009-09-21 14:13:58 179,5KB 153 razy
3 Paprotno.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-09-21 15:10:03 128,7MB 147 razy
4 Karnice.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-09-21 20:29:22 115,1MB 145 razy
5 Skrobotowo.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-09-21 20:29:22 74,7MB 148 razy
Odwołania
1 rozstrzygniA_cie_protestu..doc 2009-10-05 15:47:52 32KB
Wynik postępowania
1 uniewaA_nienie_przetargu.doc 2009-10-01 11:09:40 32KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 18-09-2009 16:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Eliza Watrakiewicz 29-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 05-10-2009 15:47