Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

" Kompleksowa obsługa przewozów szkolnych w gminie Karnice w roku szkolnym 2010/2011".


Wójt Gminy Karnice

Urząd Gminy Karnice ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice

REGON 000538870:, NIP:857 10 07 206

www.karnice.pl

tel.:91-38 77 220, fax: 91-38 682 19

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:  

" Kompleksowa obsługa przewozów szkolnych w gminie Karnice

w roku szkolnym 2010/2011".

Kod i nazwa wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

 60.17.20.00 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

WADIUM - nie dotyczy

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.bip.karnice.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 8.

 Opis przedmiotu zamówienia:

„Przewozy szkolne na rok szkolny 2010/2011 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Karnice".  

Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia:

 • przewozy szkolne na rok szkolny 2010/2011, obejmujące dowozy dzieci w dni nauki szkolnej;

 • całość usługi może być wykonywana tylko przez jednego przewoźnika;

 • dojazd do miejsca rozpoczęcia pracy i zjazd po zakończeniu nie podlega obciążeniu dla Zamawiającego;

 • obsługa dowozów winna być wykonywana przez autobusy przeznaczone do realizacji przewozów szkolnych zgodnie z art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów żądanych w SIWZ i przedstawionych w formie załączników do oferty wg. formuły spełnia lub nie spełnia.

Zamawiający nie dopuszcza składania:

 •       ofert częściowych;

 •       ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

- rok szkolny 2010/2011 (tj. od 01-09-2010 do 24-06-2011).

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 • posiadają licencję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób;

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu przewozów w krajowym transporcie osób, tzn. w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie realizowali co najmniej jedno zamówienie na usługę transportu osób autobusem w cyklu codziennym z wyłączeniem dni wolnych od pracy/nauki (np. dowozy pracownicze, szkolne itp.);

 • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym - środki transportu, z aktualnym przeglądem technicznym, przeznaczone do realizacji przewozów szkolnych art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami).

 • Gmina Karnice posiada własny autobus. Wygrywający przetarg ma obowiązek wydzierżawić pojazd i obsługiwać nim trasę wyznaczoną przez zamawiającego.

 • spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 10 i ust, 2 pkt.1-4, ustawy - Prawo zamówień publicznych,

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena za wykonanie usługi: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pokój Nr 1) do dnia 4 sierpnia 2010 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 sierpnia 2010 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_przewozy_szkolne.doc 2010-07-20 09:21:34 35,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPECYFIKACJA-1.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-20 09:21:34 11KB 106 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 20-07-2010 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 04-07-2011 16:27