herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Jerzy Kosiorowski - Radny Marek Brej 2019-01-10 14:53:13
Jan Kolanek - Radny Marek Brej 2019-01-10 14:52:50
Marcin Kaliszan - Radny Marek Brej 2019-01-10 14:52:28
Robert Janek - Radny Marek Brej 2019-01-10 14:52:08
Iwona Fryt - Radna Marek Brej 2019-01-10 14:51:49
Mieczysław Bujanowski - Radny Marek Brej 2019-01-10 14:51:31
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji - 2018 rok Marek Brej 2019-01-10 14:44:56
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Karnice Marek Brej 2019-01-10 07:11:45
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Sosnowej i Akacjowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych 287 i 286/1 obręb Karnice. Radosław Borowy 2019-01-09 14:25:46
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Sosnowej i Akacjowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych 287 i 286/1 obręb Karnice. Radosław Borowy 2019-01-09 14:25:28
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Sosnowej i Akacjowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych 287 i 286/1 obręb Karnice. Radosław Borowy 2019-01-09 14:25:12
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2019 r. w drodze zlecenia Sylwia Jankowska 2019-01-09 07:07:53
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2019 r. w drodze zlecenia Sylwia Jankowska 2019-01-09 07:06:17
tmp - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2019-01-09 07:02:18
Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice Radosław Borowy 2019-01-08 14:28:38
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej Sylwia Jankowska 2019-01-08 14:05:46
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej Sylwia Jankowska 2019-01-08 14:05:20
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej Sylwia Jankowska 2019-01-08 14:03:40
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2019 r. Sylwia Jankowska 2019-01-08 14:01:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, znak: GP.6730.19.2018.2019.GS dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2019-01-08 11:35:37
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, znak: GP.6730.19.2018.2019.GS dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2019-01-08 11:32:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, znak: GP.6730.19.2018.2019.GS dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo, gmina Karnice. - dokument usunięty Grzegorz Smal 2019-01-08 11:30:36
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, znak: GP.6730.19.2018.2019.GS dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2019-01-08 11:30:21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, znak: GP.6730.19.2018.2019.GS dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo, gmina Karnice - dokument usunięty Grzegorz Smal 2019-01-08 11:30:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, znak: GP.6730.19.2018.2019.GS dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo, gmina Karnice - dokument usunięty Grzegorz Smal 2019-01-08 11:29:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, znak: GP.6730.19.2018.2019.GS dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo, gmina Karnice. - dokument usunięty Grzegorz Smal 2019-01-08 11:28:34
2019 rok Grzegorz Smal 2019-01-08 11:25:19
2019 rok Grzegorz Smal 2019-01-08 11:25:12
2019 rok Grzegorz Smal 2019-01-08 11:25:05
tmp - dokument usunięty Marek Brej 2019-01-08 08:53:46
tmp - dokument usunięty Marek Brej 2019-01-08 08:53:23
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 02.01.2019r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania rozstrzygnięć w sprawie świadczenia "Dobry start" Marek Brej 2019-01-08 08:53:07
rok 2019 Marek Brej 2019-01-08 08:52:22
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH TYPU PET - dokument usunięty Marek Brej 2019-01-07 09:35:31
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2018 - dokument usunięty Marek Brej 2019-01-07 09:35:10
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2017 - dokument usunięty Marek Brej 2019-01-07 09:35:01
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2019 Marek Brej 2019-01-07 09:34:35
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2017 - dokument usunięty Marek Brej 2019-01-07 09:33:56
Harmonogram odbioru odpadów na rok 2019 zabudowa Wielorodzinna Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie mieszkaniowe Marek Brej 2019-01-07 09:12:59
Harmonogram odbioru odpadów na rok 2019 (posesje jednorodzinne) Pogorzelica, Skalno, Konarzewo, Drozdówko, Drozdowo, Lędzin, Skrobotowo, Czaplice, Czaplin Mały, Czaplin Wielki, Węgorzyn, Trzeszyn, Witomierz, Cerkwica, Gocławice, Kusin Marek Brej 2019-01-07 09:12:20