herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Spełnianie obowiązku nauki Sylwia Jankowska 2018-09-26 10:05:17
Spełnianie obowiązku nauki Sylwia Jankowska 2018-09-26 09:58:43
Zaproszenie na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Zachodniopomorski Lider NGO 2018" Sylwia Jankowska 2018-09-25 12:46:11
Uchwała Nr XXXVII/329/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 5 września 2018 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027 Mirosława Stankiewicz 2018-09-24 14:01:39
Uchwała Nr XXXVII/328/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 5 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-09-24 14:01:06
Sesja Nr XXXVII Mirosława Stankiewicz 2018-09-24 13:58:29
Uchwała Nr XXXVI/327/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze Mirosława Stankiewicz 2018-09-24 13:57:30
Uchwała Nr XXXVI/326/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Karnice oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Mirosława Stankiewicz 2018-09-24 13:56:49
Uchwała Nr XXXVI/325/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-09-24 13:55:47
Uchwała Nr XXXVI/324/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Karnice, położonej w Paprotnie Mirosława Stankiewicz 2018-09-24 13:54:14
Uchwała Nr XXXVI/323/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-09-24 13:53:38
Uchwała Nr XXXVI/322/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Cerkwicy Mirosława Stankiewicz 2018-09-24 13:53:13
Uchwała Nr XXXVI/321/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-09-24 13:52:40
Uchwała Nr XXXVI/320/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawiewystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 17 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1276) z Konstytucją RP Mirosława Stankiewicz 2018-09-24 13:52:04
Uchwała Nr XXXVI/319/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027 Mirosława Stankiewicz 2018-09-24 13:51:17
Uchwała Nr XXXVI/318/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-09-24 13:50:52
Sesja Nr XXXVI Mirosława Stankiewicz 2018-09-24 13:50:01
Sylwia Jankowska 2018-09-24 12:51:39
Sylwia Jankowska 2018-09-24 12:31:37
ZEZWOLENIE NA ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH - dokument usunięty Marek Brej 2018-09-24 09:16:16
ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Marek Brej 2018-09-24 09:15:25
PROCEDURA WYDANIA ZEZWOLENIE NA ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Marek Brej 2018-09-24 09:14:54
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - dokument usunięty Marek Brej 2018-09-24 08:41:59
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - dokument usunięty Marek Brej 2018-09-24 08:41:43
ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Marek Brej 2018-09-24 08:41:05
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - dokument usunięty Marek Brej 2018-09-24 08:39:51
Marek Brej 2018-09-24 08:38:15
REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ Marek Brej 2018-09-24 08:37:54
Utwardzenie placu manewrowo - postojowego w Konarzewie Radosław Borowy 2018-09-24 07:54:34
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 września 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2018-09-24 07:13:38
PRZEWÓZ UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ GMINY KARNICE, REALIZOWANY W OPARCIU O KOMUNIKACJĘ REGULARNĄ ? NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Radosław Borowy 2018-09-21 08:09:42
Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Węgorzynie Joanna Strojek 2018-09-20 11:12:33
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej połozonej w Drozdowie Joanna Strojek 2018-09-20 11:06:57
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Drozdowie Joanna Strojek 2018-09-20 11:03:46
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Drozdowie Joanna Strojek 2018-09-20 09:52:21
Wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych Sylwia Jankowska 2018-09-19 14:10:59
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 14 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sylwia Jankowska 2018-09-19 14:09:45
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 września 2018 roku w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania Sylwia Jankowska 2018-09-19 14:06:05
Harmonogram pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Karnicach Sylwia Jankowska 2018-09-19 09:51:18
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Sylwia Jankowska 2018-09-19 09:30:35