herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Petycje 2016-2017 Sylwia Jankowska 2017-12-18 09:42:59
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich - studnia awaryjna nr 4, na terenie gminnego ujęcia wody w Karnicach Radosław Borowy 2017-12-08 09:01:26
Ogłoszenie o XXIX Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:44:25
Ogłoszenie o XXIX Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:43:53
Uchwała Nr XXVIII/255/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice na okres kadencji 2014-2018. Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:39:55
Uchwała Nr XXVIII/254/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:38:54
Uchwała Nr XXVIII/253/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie podziału Gminy Karnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:38:26
Uchwała Nr XXVIII/252/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Karnice do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:37:54
Uchwała Nr XXVIII/251/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia ?Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:37:28
Uchwała Nr XXVIII/250/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:35:54
Uchwała Nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:35:20
Uchwała Nr XXVIII/248/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2017- 2027 Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:34:49
Uchwała Nr XXVIII/247/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:33:39
Uchwała Nr XXVIII/246/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:33:05
Sesja Nr XXVIII Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:31:21
Komisje Rady Gminy Karnice - kadencja 2014/2018 Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:30:10
Rok 2013 Marek Brej 2017-12-06 08:50:56
Rok 2014 Marek Brej 2017-12-06 08:50:37
Rok 2015 Marek Brej 2017-12-06 08:50:10
Rok 2016 Marek Brej 2017-12-06 08:49:50
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Marek Brej 2017-12-06 08:49:14
SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2016 ROK - dokument usunięty Marek Brej 2017-12-06 08:48:59
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica?. Radosław Borowy 2017-11-28 14:51:17
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica?. Radosław Borowy 2017-11-28 14:50:48
Ogłoszenie o XXVIII Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-11-24 14:55:34
Ogłoszenie o XXVIII Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-11-24 14:55:09
Sylwia Jankowska 2017-11-23 12:08:27
Sylwia Jankowska 2017-11-23 12:07:56
Sekretarz Gminy Sylwia Jankowska 2017-11-23 12:03:38
Wójt Gminy Sylwia Jankowska 2017-11-23 12:03:21
Roboty konserwacyjno-remontowe gruntowej drogi gminnej o nawierzchni nieulepszonej relacji Niczonów-Trzebieradz Radosław Borowy 2017-11-22 11:59:56
Sylwia Jankowska 2017-11-17 11:47:48
Sylwia Jankowska 2017-11-17 11:46:35
Sylwia Jankowska 2017-11-17 11:45:53
Sylwia Jankowska 2017-11-17 11:45:02
Zaproszenie na konsultacje społeczne w sprawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Powiecie Gryfickim. Sylwia Jankowska 2017-11-17 11:43:35
Zakup i dostawa kompletnego piłkochwytu Radosław Borowy 2017-11-17 11:33:33
Protokół z otwarcia ofert - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-11-17 11:33:10
Protokół z otwarcia ofert - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-11-17 11:33:01
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Marek Brej 2017-11-14 08:16:37