Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wniosek usunięcie wyrobów zawierajacych azbest Anna Hoppe 2021-05-13 13:38:19
Wniosek usunięcie wyrobów zawierajacych azbest Anna Hoppe 2021-05-13 13:34:49
Wniosek usunięcie wyrobów zawierajacych azbest Anna Hoppe 2021-05-13 13:33:30
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice. Grzegorz Smal 2021-05-13 10:43:03
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice. Grzegorz Smal 2021-05-13 10:42:20
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice. Grzegorz Smal 2021-05-13 10:40:13
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 75/4, 75/9, 75/17 w obrębie Kusin w gminie Karnice Radosław Borowy 2021-05-12 13:53:42
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 75/4, 75/9, 75/17 w obrębie Kusin w gminie Karnice Radosław Borowy 2021-05-12 13:53:23
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cerkwicy Sylwia Jankowska 2021-05-10 07:42:58
Obwieszczenie o wystąpieniu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Niedysz 3 o łącznej mocy do 108 MWp na działkach nr: 18/6, 22/4, 24/10, 24/8, 26/1, 30/6, 32/2, 36/6 w obrębie ewidencyjnym Niedysz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie. Radosław Borowy 2021-05-06 14:21:47
Obwieszczenie o wystąpieniu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Niedysz 3 o łącznej mocy do 108 MWp na działkach nr: 18/6, 22/4, 24/10, 24/8, 26/1, 30/6, 32/2, 36/6 w obrębie ewidencyjnym Niedysz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie. Radosław Borowy 2021-05-06 14:20:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Niedysz 3 o łącznej mocy do 108 MWp na działkach nr: 18/6, 22/4, 24/10, 24/8, 26/1, 30/6, 32/2, 36/6 w obrębie ewidencyjnym Niedysz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie. Radosław Borowy 2021-05-06 12:33:46
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego ?PLZP50_A? składającego się z radioliniowej anteny satelitarnej o średnicy 2,4 m posadowionej na fundamencie oraz sprzętu zasilająco-sterującego i ramy stalowej na działce nr 206/3 obręb Lędzin, gmina Karnice Radosław Borowy 2021-05-05 14:36:50
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego ?PLZP50_A? składającego się z radioliniowej anteny satelitarnej o średnicy 2,4 m posadowionej na fundamencie oraz sprzętu zasilająco-sterującego i ramy stalowej na działce nr 206/3 obręb Lędzin, gmina Karnice Radosław Borowy 2021-05-05 14:36:07
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego ?PLZP50_A? składającego się z radioliniowej anteny satelitarnej o średnicy 2,4 m posadowionej na fundamencie oraz sprzętu zasilająco-sterującego i ramy stalowej na działce nr 206/3 obręb Lędzin, gmina Karnice Radosław Borowy 2021-05-05 14:35:40
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego ?PLZP50_A? składającego się z radioliniowej anteny satelitarnej o średnicy 2,4 m posadowionej na fundamencie oraz sprzętu zasilająco-sterującego i ramy stalowej na działce nr 206/3 obręb Lędzin, gmina Karnice Radosław Borowy 2021-05-05 14:34:34
ROZPORZĄDZENIE NR 14/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków Marek Brej 2021-05-04 11:02:21
Zarządzenie Nr 28/2021 Wójt Gminy Karnice z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2021 r. Maria Hałuszczak 2021-05-04 08:03:27
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działki nr 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10, 70/11, 70/12 obręb Ninikowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marek Brej 2021-05-04 06:58:21
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV na działkach nr 286/1, 148, 140, 94/1, 95/1, 95/2, w ulicy Grabowej w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2021-04-30 11:17:45
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV na działkach nr 286/1, 148, 140, 94/1, 95/1, 95/2, w ulicy Grabowej w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2021-04-30 11:17:20
Rok 2020 Marek Brej 2021-04-29 13:32:51
Rrok 2019 listopad Marek Brej 2021-04-29 13:31:33
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 roku Maria Hałuszczak 2021-04-29 13:11:40
Uchwała Nr XXIX.164.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia Maria Hałuszczak 2021-04-29 12:50:36
Uchwała Nr XXIX.164.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia Maria Hałuszczak 2021-04-29 12:48:12
Osiągnięte poziomy recyklingu za rok 2020 r. Marek Brej 2021-04-29 10:09:01
Za rok 2020 Marek Brej 2021-04-29 10:08:10
Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali niemieszkalnych ? pomieszczeń gospodarczych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej Marek Brej 2021-04-28 07:02:42
Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2021 r. Małgorzata Rudź 2021-04-27 12:53:43
Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cerkwicy, polegająca na rozbiórce budynku i budowie nowego budynku wraz z niezbędnymi sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniu terenu przyległego, polegającego na budowie placu rekreacyjnego (np. plac zabaw, wiat, garaży, magazynów i innych elementów niezbędnych do obsługi świetlicy) i budowie ciągu pieszo-jezdnego stanowiącego dojazd do zaplecza świetlicy. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 38/1, 38/3, 38/5 obręb Cerkwica, gm. Karnice. Radosław Borowy 2021-04-27 12:49:02
Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cerkwicy, polegająca na rozbiórce budynku i budowie nowego budynku wraz z niezbędnymi sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniu terenu przyległego, polegającego na budowie placu rekreacyjnego (np. plac zabaw, wiat, garaży, magazynów i innych elementów niezbędnych do obsługi świetlicy) i budowie ciągu pieszo-jezdnego stanowiącego dojazd do zaplecza świetlicy. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 38/1, 38/3, 38/5 obręb Cerkwica, gm. Karnice. Radosław Borowy 2021-04-27 12:48:36
Małgorzata Rudź 2021-04-27 10:03:22
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cerkwicy Sylwia Jankowska 2021-04-26 08:35:08
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cerkwicy Sylwia Jankowska 2021-04-26 08:33:55
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali niemieszkalnych - pomieszczeń gospodarczych połozonych w Cerkwicy Joanna Strojek 2021-04-22 11:58:13
Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali niemieszkalnych ? pomieszczeń gospodarczych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej Radosław Borowy 2021-04-22 11:50:54
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działki o nr 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10, 70/11, 70/12 obręb Ninikowo w gm. Karnice. Grzegorz Smal 2021-04-22 09:18:31
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działki o nr 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10, 70/11, 70/12 obręb Ninikowo w gm. Karnice. Grzegorz Smal 2021-04-22 09:17:51
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działki o nr 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10, 70/11, 70/12 obręb Ninikowo w gm. Karnice. Grzegorz Smal 2021-04-22 09:15:27