herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-26 07:51:59
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2017-04-25 09:20:08
Uchwała Nr XL.168.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Karnice na 2017 rok Marek Brej 2017-04-21 10:59:53
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2017-04-20 13:56:29
2017 Rok Radosław Borowy 2017-04-20 13:54:25
2017 Rok Radosław Borowy 2017-04-20 13:54:17
II publiczny przetarg ustny nieoganiczony na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Skrobotowie Joanna Strojek 2017-04-20 09:25:03
Przebudowa dróg - ulica Bukowa, Akacjowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2017-04-14 10:38:33
Przebudowa dróg - ulica Bukowa, Akacjowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2017-04-14 10:38:30
Przebudowa dróg - ulica Bukowa, Akacjowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2017-04-14 10:38:12
Przebudowa dróg - ulica Bukowa, Akacjowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2017-04-14 10:37:44
wykaz nr 2/2017 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Joanna Strojek 2017-04-12 14:51:55
wykaz nr 1/2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem Joanna Strojek 2017-04-12 14:49:25
wykaz nr 1/2017 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Joanna Strojek 2017-04-12 14:47:02
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: DŚ.6733.3.2017.RB dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 19/15, 17/9, 17/8, w obrębie Ninikowo?. Radosław Borowy 2017-04-12 14:38:17
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: DŚ.6733.3.2017.RB dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 19/15, 17/9, 17/8, w obrębie Ninikowo?. Radosław Borowy 2017-04-12 14:38:03
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: DŚ.6733.2.2017.RB dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8, 17/3 w obrębie Ninikowo?. Radosław Borowy 2017-04-12 14:36:54
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: DŚ.6733.2.2017.RB dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8, 17/3 w obrębie Ninikowo?. Radosław Borowy 2017-04-12 14:36:28
SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2016 ROK Marek Brej 2017-04-12 10:17:35
II publiczny przetarg ustny nieoganiczony na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Skrobotowie Joanna Strojek 2017-04-12 08:39:27
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Sylwia Jankowska 2017-04-11 13:00:46
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Sylwia Jankowska 2017-04-11 12:55:36
Uchwała Nr XXIV/196/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie likwidacji sołectwa Modlimowo, przyłączenia miejscowości Modlimowo do Sołectwa Cerkwica i nadania Statutu Sołectwa Cerkwica Mirosława Stankiewicz 2017-04-11 12:35:10
Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie likwidacji sołectwa Skalno-Pogorzelica, przyłączenia miejscowości Skalno i Pogorzelica do Sołectwa Konarzewo i nadania Statutu Sołectwa Konarzewo Mirosława Stankiewicz 2017-04-11 12:34:39
Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i rozbudowie zejścia na plażę za Regą w Mrzeżynie na działce nr 403, obręb Mrzeżyno 2. Radosław Borowy 2017-04-11 12:01:01
Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i rozbudowie zejścia na plażę za Regą w Mrzeżynie na działce nr 403, obręb Mrzeżyno 2. Radosław Borowy 2017-04-11 12:00:11
Zarządzenie Nr 32 w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy Sylwia Jankowska 2017-04-11 09:57:24
Zarządzenie Nr 32 w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy Sylwia Jankowska 2017-04-11 09:56:57
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-10 11:25:11
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:52:12
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:51:14
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:51:00
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:50:33
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:50:14
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:49:49
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:46:54
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:45:51
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:36:55
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:36:34
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:35:41