herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXII/285/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:47:38
Uchwała Nr XXXII/284/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027 Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:47:14
Uchwała Nr XXXII/283/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:46:21
Uchwała Nr XXXII/282/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:45:55
Sesja nr XXXII Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:44:09
I publiczny przetarg usny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Węgorzynie Joanna Strojek 2018-03-29 11:14:27
I publiczny przetarg usny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Węgorzynie Joanna Strojek 2018-03-29 11:13:46
I publiczny przeatrg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Karnicach Joanna Strojek 2018-03-29 11:10:45
rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Karnicach Joanna Strojek 2018-03-29 10:56:12
I publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Karnicach Joanna Strojek 2018-03-29 10:46:16
Ogłoszenie o XXXII Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-03-23 15:01:03
Ogłoszenie o XXXII Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-03-23 15:00:33
Małgorzata Rudź 2018-03-20 13:53:02
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję mieszkalno-usługową w tym przeprowadzenie nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2018-03-20 12:45:41
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję mieszkalno-usługową w tym przeprowadzenie nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2018-03-20 12:43:18
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję mieszkaniową w tym przeprowadzenie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2018-03-20 12:41:05
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję mieszkaniową w tym przeprowadzenie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2018-03-20 12:38:05
Przebudowa placu rekreacyjnego na stadionie sportowym w m. Cerkwica Radosław Borowy 2018-03-19 09:03:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa odcinka sieci wodociągowej ? 110 na działce nr 198 obręb Ciećmierz, w celu wykonania przyłącza wodociągowego do działki nr 132/7 obręb Ciećmierz. Radosław Borowy 2018-03-14 14:32:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa odcinka sieci wodociągowej ? 110 na działce nr 198 obręb Ciećmierz, w celu wykonania przyłącza wodociągowego do działki nr 132/7 obręb Ciećmierz. Radosław Borowy 2018-03-14 14:31:36
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie ustalenia procedury lokowania wolnych środków finansowych Gminy Karnice Marek Brej 2018-03-13 07:38:28
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2018 r. Marek Brej 2018-03-13 07:38:07
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2018 r. Marek Brej 2018-03-13 07:37:41
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2018 r. Marek Brej 2018-03-13 07:36:20
wykaz nr 1 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Joanna Strojek 2018-03-09 09:39:06
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 roku Marek Brej 2018-03-08 07:05:48
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 roku Marek Brej 2018-03-08 07:05:18
Uchwała Nr XXXI/266/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027 Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:56:47
Uchwała Nr XXXI/281/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Karnice na lata 2017-2023 Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:46:46
Uchwała Nr XXXI/280/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działek o nr 7/18 oraz 7/2 Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:45:29
Uchwała Nr XXXI/279/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:45:01
Uchwała Nr XXXI/278/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:44:41
Uchwała Nr XXXI/277/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:44:20
Uchwała Nr XXXI/276/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:43:54
Uchwała Nr XXXI/275/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:43:35
Uchwała Nr XXXI/274/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:43:17
Uchwała Nr XXXI/273/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:43:00
Uchwała Nr XXXI/272/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:42:40
Uchwała Nr XXXI/271/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:41:47
Uchwała Nr XXXI/270/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:40:32