herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
tmp - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2019-01-09 07:02:18
Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice Radosław Borowy 2019-01-08 14:28:38
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej Sylwia Jankowska 2019-01-08 14:05:46
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej Sylwia Jankowska 2019-01-08 14:05:20
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej Sylwia Jankowska 2019-01-08 14:03:40
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2019 r. Sylwia Jankowska 2019-01-08 14:01:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, znak: GP.6730.19.2018.2019.GS dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2019-01-08 11:35:37
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, znak: GP.6730.19.2018.2019.GS dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2019-01-08 11:32:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, znak: GP.6730.19.2018.2019.GS dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo, gmina Karnice. - dokument usunięty Grzegorz Smal 2019-01-08 11:30:36
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, znak: GP.6730.19.2018.2019.GS dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2019-01-08 11:30:21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, znak: GP.6730.19.2018.2019.GS dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo, gmina Karnice - dokument usunięty Grzegorz Smal 2019-01-08 11:30:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, znak: GP.6730.19.2018.2019.GS dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo, gmina Karnice - dokument usunięty Grzegorz Smal 2019-01-08 11:29:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, znak: GP.6730.19.2018.2019.GS dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo, gmina Karnice. - dokument usunięty Grzegorz Smal 2019-01-08 11:28:34
2019 rok Grzegorz Smal 2019-01-08 11:25:19
2019 rok Grzegorz Smal 2019-01-08 11:25:12
2019 rok Grzegorz Smal 2019-01-08 11:25:05
tmp - dokument usunięty Marek Brej 2019-01-08 08:53:46
tmp - dokument usunięty Marek Brej 2019-01-08 08:53:23
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 02.01.2019r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania rozstrzygnięć w sprawie świadczenia "Dobry start" Marek Brej 2019-01-08 08:53:07
rok 2019 Marek Brej 2019-01-08 08:52:22
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH TYPU PET - dokument usunięty Marek Brej 2019-01-07 09:35:31
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2018 - dokument usunięty Marek Brej 2019-01-07 09:35:10
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2017 - dokument usunięty Marek Brej 2019-01-07 09:35:01
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2019 Marek Brej 2019-01-07 09:34:35
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2017 - dokument usunięty Marek Brej 2019-01-07 09:33:56
Harmonogram odbioru odpadów na rok 2019 zabudowa Wielorodzinna Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie mieszkaniowe Marek Brej 2019-01-07 09:12:59
Harmonogram odbioru odpadów na rok 2019 (posesje jednorodzinne) Pogorzelica, Skalno, Konarzewo, Drozdówko, Drozdowo, Lędzin, Skrobotowo, Czaplice, Czaplin Mały, Czaplin Wielki, Węgorzyn, Trzeszyn, Witomierz, Cerkwica, Gocławice, Kusin Marek Brej 2019-01-07 09:12:20
Harmonogram odbioru odpadów na rok 2019 (posesje jednorodzinne) Ninikowo, Dreżewo Janowo, Niwy, Niczonów, Niedysz, Karnice, Mojszewo, Gościmierz, Modlimowo, Paprotno, Zapole, Ciećmierz Marek Brej 2019-01-07 09:11:56
Harmonogram odbioru odpadów na rok 2019 - zabudowa Wielorodzinna Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie mieszkaniowe - dokument usunięty Marek Brej 2019-01-07 09:11:26
Harmonogramy odbioru odpadów na rok 2019 (posesje jednorodzinne) - Pogorzelica, Skalno, Konarzewo, Drozdówko, Drozdowo, Ledzin, Skrobotowo, Czaplice, Czaplin Mały, Czaplin Wielki, Węgorzyn, Trzeszyn, Witomirze, Cerkwica, Gocławiec, Kusin - dokument usunięty Marek Brej 2019-01-07 09:11:23
Harmonogram odbioru odpadów na rok 2019 (posesje jednorodzinne) - Ninikowo, Dreżewo Janowo, Niwy, Niczonów, Niedysz, Karnice, Mojszewo, Gościmierz, Modlimowo, Paprotno, Paprotno duże, Zapole, Ciećmierz - dokument usunięty Marek Brej 2019-01-07 09:11:21
Wykonywanie nadzoru, doradztwa i stałej obsługi z zakresu BHP dla Gminy Karnice. Radosław Borowy 2019-01-02 14:07:29
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Karnice przetarg 2 Radosław Borowy 2018-12-28 13:41:02
Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Sylwia Jankowska 2018-12-28 13:11:56
Sylwia Jankowska 2018-12-28 13:11:19
Ogłoszenie o III Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-12-27 10:52:43
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2018 - dokument usunięty Marek Brej 2018-12-20 12:11:54
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2018 - dokument usunięty Marek Brej 2018-12-20 12:08:05
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice. Grzegorz Smal 2018-12-20 09:41:25
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice. Grzegorz Smal 2018-12-20 09:40:34