herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-07 12:35:02
Uchwała Nr XXIV/208/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:34:41
Uchwała Nr XXIV/207/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2017 Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:34:11
Uchwała Nr XXIV/206/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2017 Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:33:37
Uchwała Nr XXIV/205/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2017. Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:32:49
Uchwała Nr XXIV/204/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:31:52
Uchwała Nr XXIV/203/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. ?Konarzewo? przyjętego uchwałą nr XXVI/215/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008 r. Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:31:04
Uchwała Nr XXIV/202/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. ?Konarzewo? przyjętego uchwałą nr XXVI/180/2005 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2005 r Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:29:02
Uchwała Nr XXIV/201/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:27:30
Uchwała Nr XXIV/200/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:27:02
Uchwała Nr XXIV/199/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2017 roku? Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:26:37
Uchwała Nr XXIV/198/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:25:44
Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie likwidacji sołectwa Skalno-Pogorzelica, przyłączenia miejscowości Skalno i Pogorzelica do Sołectwa Konarzewo i nadania Statutu Sołectwa Konarzewo Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:24:54
Uchwała Nr XXIV/196/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie likwidacji sołectwa Modlimowo, przyłączenia miejscowości Modlimowo do Sołectwa Cerkwica i nadania Statutu Sołectwa Cerkwica Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:20:26
Uchwała Nr XXIV/195/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:19:58
Uchwała Nr XXIV/194/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Karnice do projektu pn.: ?Przebudowa drogi gminnej Niczonów ? Trzebieradz na działkach ewidencyjnych nr 79, 569/1, 559/3, 374, 373 i 546/3 w obrębie Niczonów? Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:19:20
Uchwała Nr XXIV/193/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:11:07
Uchwała Nr XXIV/192/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2017- 2027. Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:10:31
Uchwała Nr XXIV/191/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:09:39
Uchwała Nr XXIV/190/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok. Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:09:07
Uchwała Nr XXIV/189/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:08:37
Uchwała Nr XXIV/188/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:07:53
Sesja Nr XXIV Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:07:11
Obwieszczenie dla zainteresowanych o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji fermy bydła mlecznego o obsadzie 600 DJP w celu przystosowania do chowu drobiu o obsadzie 460 DJP, zlokalizowanej na dz. nr 7/18 w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice. Radosław Borowy 2017-04-06 14:14:16
Obwieszczenie dla zainteresowanych o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji fermy bydła mlecznego o obsadzie 600 DJP w celu przystosowania do chowu drobiu o obsadzie 460 DJP, zlokalizowanej na dz. nr 7/18 w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice. Radosław Borowy 2017-04-06 14:13:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i rozbudowie zejścia na plażę za Regą w Mrzeżynie na działce nr 403, obręb Mrzeżyno 2. Radosław Borowy 2017-04-04 14:20:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i rozbudowie zejścia na plażę za Regą w Mrzeżynie na działce nr 403, obręb Mrzeżyno 2. Radosław Borowy 2017-04-04 14:19:58
Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karnice Sylwia Jankowska 2017-04-03 14:45:15
Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 Sylwia Jankowska 2017-04-03 14:32:47
Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 Sylwia Jankowska 2017-04-03 14:31:53
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do przeszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Karnice Sylwia Jankowska 2017-04-03 14:29:11
Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 Sylwia Jankowska 2017-04-03 14:27:42
Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 Sylwia Jankowska 2017-04-03 14:25:16
Kryteria rekrutacji Sylwia Jankowska 2017-04-03 14:24:31
Terminy rekrutacji Sylwia Jankowska 2017-04-03 14:24:18
Aktualizacja z dnia 31.03.2017 r. planu postępowań w sprawie udzielenia zamówień, jakie Gmina Karnice przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2017 ? sporządzony na podstawie art. 13 a ustawy ? Prawo zamówień publicznych Radosław Borowy 2017-03-31 14:47:27
Sprawozdanie za rok 2016 Sylwia Jankowska 2017-03-29 14:19:25
Sprawozdanie za rok 2016 Sylwia Jankowska 2017-03-29 14:19:07
Sprawozdanie za rok 2016 Sylwia Jankowska 2017-03-29 14:18:39
rokowania na sprzedaż nieruchomości w Paprotnie Joanna Strojek 2017-03-27 14:40:38