herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Marek Brej 2017-11-14 08:15:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica. Radosław Borowy 2017-11-14 07:42:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica. Radosław Borowy 2017-11-14 07:40:26
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich - studnia awaryjna nr 4, na terenie gminnego ujęcia wody w Karnicach Radosław Borowy 2017-11-13 14:15:17
rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Karnicach Joanna Strojek 2017-11-13 13:56:16
wykaz nr 8 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Joanna Strojek 2017-11-13 13:51:35
Uchwała Nr XXVII/245/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż samodzielnych lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Karnice. Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:16:57
Uchwała Nr XXVII/244/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Skrobotowie Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:16:28
Uchwała Nr XXVII/243/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości. Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:16:08
Uchwała Nr XXVII/242/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2017- 2027 Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:14:57
Uchwała Nr XXVII/241/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:13:56
Uchwała Nr XXVII/240/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:13:31
Uchwała Nr XXVII/239/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:13:06
Uchwała Nr XXVII/238/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:12:32
Uchwała Nr XXVII/237/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół Publicznych w Karnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół Publicznych w Karnicach Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:11:32
Uchwała Nr XXVII/236/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerkwicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Cerkwicy Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:11:09
Sesja Nr XXVII Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:09:50
Uchwała Nr XXVI/35/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Kusinie. Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:09:17
Uchwała Nr XXVI/234/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice przyjętego uchwałą nr VI/43/2007 Rady Gminy Karnice z dnia 14 marca 2007 r. Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:08:48
Uchwała Nr XXVI/233/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice przyjętego uchwałą nr VI/44/2007 Rady Gminy Karnice z dnia 14 marca 2007 r. Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 08:59:09
Uchwała Nr XXVI/232/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice przyjętego uchwałą nr XXXI/230/2001 Rady Gminy w Karnicach z dnia 28 listopada 2001 r. Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 08:58:34
Uchwała Nr XXVI/231/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przejęcia na mienie gminy nieruchomości gruntowych w zamian za wygaśnięcie zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 08:57:54
Uchwała Nr XXVI/230/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż samodzielnych lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 08:57:10
Uchwała Nr XXVI/229/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Karnice, gmina Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 08:56:47
Uchwała Nr XXVI/228/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok. Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 08:56:27
Uchwała Nr XXVI/227/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2017- 2027 Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 08:55:39
Uchwała Nr XXVI/226/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 08:53:19
Uchwała Nr XXVI/225/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Karnice na lata 2017 - 2023 Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 08:52:52
Sesja Nr XXVI Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 08:51:25
Sylwia Jankowska 2017-11-07 12:44:10
Sylwia Jankowska 2017-11-07 12:02:54
Sylwia Jankowska 2017-11-07 11:59:17
Sylwia Jankowska 2017-11-07 11:57:49
Sylwia Jankowska 2017-11-07 11:57:00
Sylwia Jankowska 2017-11-07 11:43:12
Petycje 2016-2017 Sylwia Jankowska 2017-11-07 11:14:40
Petycje 2016-2017 Sylwia Jankowska 2017-11-07 10:11:22
Zakup i dostawa kompletnego piłkochwytu Radosław Borowy 2017-11-06 11:38:03
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARNICE z 25.10.2017 r. o opracowaniu "Założeń do palnu zopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karnice". Marek Brej 2017-11-06 08:45:23
Roboty konserwacyjno-remontowe gruntowej drogi gminnej o nawierzchni nieulepszonej relacji Niczonów-Trzebieradz Radosław Borowy 2017-10-31 13:11:44