herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Paprotnie - dokument usunięty Joanna Strojek 2017-03-27 14:39:47
rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Paprotnie - dokument usunięty Joanna Strojek 2017-03-27 14:37:57
rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Paprotnie - dokument usunięty Joanna Strojek 2017-03-27 14:18:52
Ogłoszenie o XXIV Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-03-27 11:47:47
Ogłoszenie o XXIV Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-03-27 11:47:16
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej chlewni na rusztach do 1493 sztuk tucznika w zamian za istniejącą chlewnię ściółkową na działce 589/8 w obrębie geodezyjnym Modlimowo. Radosław Borowy 2017-03-21 11:08:46
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej chlewni na rusztach do 1493 sztuk tucznika w zamian za istniejącą chlewnię ściółkową na działce 589/8 w obrębie geodezyjnym Modlimowo. Radosław Borowy 2017-03-21 11:08:17
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej chlewni na rusztach do 1493 sztuk tucznika ? rozbudowa istniejącego gospodarstwa, na działce nr 141/2 w obrębie geodezyjnym Modlimowo. Radosław Borowy 2017-03-21 11:07:22
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej chlewni na rusztach do 1493 sztuk tucznika ? rozbudowa istniejącego gospodarstwa, na działce nr 141/2 w obrębie geodezyjnym Modlimowo. Radosław Borowy 2017-03-21 11:06:37
OBWIESZCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z DNIA 15 MARCA 2017 ROKU O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2017 ROKU Marek Brej 2017-03-20 07:49:01
PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA TERENU GMINY KARNICE W LATACH 2013-2032 - wersja 2016 Sylwia Jankowska 2017-03-16 13:56:11
Program usuwania azbestu Sylwia Jankowska 2017-03-16 13:55:50
Program usuwania azbestu Sylwia Jankowska 2017-03-16 13:55:16
Wniosek o udzielenie dofinansowania na transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2017-03-16 13:53:34
Wniosek o udzielenie dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2017-03-16 13:53:31
Pliki do pobrania - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2017-03-16 13:53:27
Pliki do pobrania - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2017-03-16 13:52:45
Uchwała Nr XII.79.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Karnice Marek Brej 2017-03-16 08:14:51
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8 w obrębie Ninikowo Radosław Borowy 2017-03-14 09:22:25
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8 w obrębie Ninikowo Radosław Borowy 2017-03-14 09:21:46
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8, 17/3 w obrębie Ninikowo Radosław Borowy 2017-03-14 09:20:51
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8, 17/3 w obrębie Ninikowo Radosław Borowy 2017-03-14 09:18:50
Oferta pozakonkursowa realizacji zadania celu publicznego Nr 1/2017 Sylwia Jankowska 2017-03-09 19:55:54
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do tej sieci na działkach nr 307/5, 307/27, 298, 297/29, 297/4, 297/9 obręb Gołańcz Pomorska. Radosław Borowy 2017-03-09 14:41:54
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do tej sieci na działkach nr 307/5, 307/27, 298, 297/29, 297/4, 297/9 obręb Gołańcz Pomorska. Radosław Borowy 2017-03-09 14:41:24
Oferta pozakonkursowa realizacji zadania celu publicznego Nr 1/2017 Sylwia Jankowska 2017-03-09 14:14:20
Konsultacje społeczne Sylwia Jankowska 2017-03-09 10:58:18
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. Sylwia Jankowska 2017-03-09 10:57:33
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej Sylwia Jankowska 2017-03-09 10:57:11
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. Sylwia Jankowska 2017-03-09 10:56:29
Konkursy ofert Sylwia Jankowska 2017-03-09 10:54:32
Obwieszczenie dla zainteresowanych o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia uwag i wniosków, a także wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji fermy bydła mlecznego o obsadzie 600 DJP w celu przystosowania do chowu drobiu o obsadzie 460 DJP, zlokalizowanej na dz. nr 7/18 w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-03-07 08:59:05
SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2016 Marek Brej 2017-03-07 07:12:34
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY KARNICE ZA 2015 ROK Marek Brej 2017-03-07 07:12:04
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY KARNICE ZA 2015 ROK Marek Brej 2017-03-07 07:11:22
2014 rok Marek Brej 2017-03-07 07:10:50
2015 ROK Marek Brej 2017-03-07 07:10:38
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminny Karnice z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Karnice Marek Brej 2017-03-06 07:10:02
Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Karnice w sprawie likwidacji sołectwa Skalno-Pogorzelica, przyłączenia miejscowości Skalno i Pogorzelica do Sołectwa Konarzewo i nadania Statutu Sołectwa Konarzewo Mirosława Stankiewicz 2017-03-03 14:32:41
Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Karnice w sprawie likwidacji sołectwa Skalno-Pogorzelica, przyłączenia miejscowości Skalno i Pogorzelica do Sołectwa Konarzewo i nadania Statutu Sołectwa Konarzewo Mirosława Stankiewicz 2017-03-03 14:31:31