herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
wykaz nr 7/2017 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Joanna Strojek 2017-10-30 09:41:39
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 października 2017r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2017-10-30 09:12:28
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich - studnia awaryjna nr 4, na terenie gminnego ujęcia wody w Karnicach Radosław Borowy 2017-10-26 14:32:56
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2017-10-25 14:09:17
Sylwia Jankowska 2017-10-25 13:50:15
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2017-10-25 13:49:09
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karnice - projekt Sylwia Jankowska 2017-10-25 13:41:56
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karnice - projekt Sylwia Jankowska 2017-10-25 13:38:35
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki CITROEN BERLINGO - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-10-24 09:28:49
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 23 października 2017r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2017-10-24 07:12:15
Roboty konserwacyjno-remontowe gruntowej drogi gminnej o nawierzchni nieulepszonej relacji Niczonów-Trzebieradz Radosław Borowy 2017-10-23 14:23:23
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki CITROEN BERLINGO - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-10-23 12:26:57
Ogłoszenie o XXVII Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-10-23 11:18:52
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 r. Marek Brej 2017-10-23 07:10:32
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie Gminy Karnice za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 Marek Brej 2017-10-23 07:10:08
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 Marek Brej 2017-10-23 07:09:40
Sprawozdanie z przeprowadzenia i wyników konsultacji w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Sylwia Jankowska 2017-10-20 14:33:06
Sprawozdanie z przeprowadzenia i wyników konsultacji w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Sylwia Jankowska 2017-10-20 14:31:17
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich - studnia awaryjna nr 4, na terenie gminnego ujęcia wody w Karnicach Radosław Borowy 2017-10-20 09:26:44
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich - studnia awaryjna nr 4, na terenie gminnego ujęcia wody w Karnicach Radosław Borowy 2017-10-20 09:25:34
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy z dnia 04.10.2017r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy na lata 2017-2023" Marek Brej 2017-10-17 07:28:38
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 12 października 2017 roku w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Citroen Berlingo Marek Brej 2017-10-17 07:27:41
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2017 r. Marek Brej 2017-10-17 07:27:14
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki CITROEN BERLINGO Radosław Borowy 2017-10-13 13:03:02
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich - studnia awaryjna nr 4, na terenie gminnego ujęcia wody w Karnicach Radosław Borowy 2017-10-11 12:08:24
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich - studnia awaryjna nr 4, na terenie gminnego ujęcia wody w Karnicach Radosław Borowy 2017-10-11 12:07:40
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich - studnia awaryjna nr 4, na terenie gminnego ujęcia wody w Karnicach Radosław Borowy 2017-10-11 12:07:32
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich - studnia awaryjna nr 4, na terenie gminnego ujęcia wody w Karnicach Radosław Borowy 2017-10-11 12:07:21
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich - studnia awaryjna nr 4, na terenie gminnego ujęcia wody w Karnicach Radosław Borowy 2017-10-11 12:06:44
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich - studnia awaryjna nr 4, na terenie gminnego ujęcia wody w Karnicach Radosław Borowy 2017-10-11 12:06:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowieświetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie dz. nr: 25/11 obr. Lędzin, gmina Karnice. - dokument usunięty Małgorzata Rudź 2017-10-11 09:23:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną" na terenie dz. nr: 25/11 obr. Lędzin, gmina Karnice. Małgorzata Rudź 2017-10-11 09:23:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowieświetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie dz. nr: 25/11 obr. Lędzin, gmina Karnice. - dokument usunięty Małgorzata Rudź 2017-10-11 09:09:48
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Karnicach Joanna Strojek 2017-10-09 13:15:35
Roboty konserwacyjno-remontowe gruntowej drogi gminnej o nawierzchni nieulepszonej relacji Niczonów-Trzebieradz Radosław Borowy 2017-10-06 10:49:39
Roboty konserwacyjno-remontowe gruntowej drogi gminnej o nawierzchni nieulepszonej relacji Niczonów-Trzebieradz Radosław Borowy 2017-10-06 10:49:34
Roboty konserwacyjno-remontowe gruntowej drogi gminnej o nawierzchni nieulepszonej relacji Niczonów-Trzebieradz Radosław Borowy 2017-10-06 10:49:26
Roboty konserwacyjno-remontowe gruntowej drogi gminnej o nawierzchni nieulepszonej relacji Niczonów-Trzebieradz Radosław Borowy 2017-10-06 10:49:15
Roboty konserwacyjno-remontowe gruntowej drogi gminnej o nawierzchni nieulepszonej relacji Niczonów-Trzebieradz Radosław Borowy 2017-10-06 10:49:00
Spełnianie obowiązku nauki Sylwia Jankowska 2017-10-05 09:39:58