herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXI/269/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:39:47
Uchwała Nr XXXI/268/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2018 roku?. Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:39:12
Uchwała Nr XXXI/267/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu Gminy Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:38:39
Uchwała Nr XXXI/266/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027 Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:16:25
Uchwała Nr XXXI/265/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:15:54
Sesja Nr XXXI Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:14:52
Uchwały 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:14:16
Zarządzenie Nr 8A/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Karnice na rok szkolny 2018/2019 Sylwia Jankowska 2018-03-07 09:58:44
Zarządzenie Nr 8A/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Karnice na rok szkolny 2018/2019 Sylwia Jankowska 2018-03-07 09:21:21
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie o oddziały przedszkolne i pomieszczenia klasowe wraz z zapleczem socjalnym, sanitarnym i terapeutyczno-medycznym na działce nr 32 w obrębie Trzebiatów-6. Radosław Borowy 2018-03-02 13:04:18
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie o oddziały przedszkolne i pomieszczenia klasowe wraz z zapleczem socjalnym, sanitarnym i terapeutyczno-medycznym na działce nr 32 w obrębie Trzebiatów-6. Radosław Borowy 2018-03-02 13:04:06
wykaz nr 1 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Strojek 2018-03-02 10:19:52
wykaz nr 1 nieruchomości przeznaczonych do oddania najem Joanna Strojek 2018-03-02 10:03:12
Ogłoszenie o XXXI Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-02-27 14:37:47
Ogłoszenie o XXXI Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-02-27 14:37:18
Ogłoszenie o XXXI Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-02-27 14:36:49
Bankowa obsługa budżetu Gminy Karnice i jednostek organizacyjnych Gminy Karnice na okres od 01.02.2018 r. do 31.01.2022 r. Radosław Borowy 2018-02-23 08:35:43
Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję mieszkalno-usługową w tym przeprowadzenie nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice Grzegorz Smal 2018-02-22 14:24:32
Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję mieszkalno-usługową w tym przeprowadzenie nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice Grzegorz Smal 2018-02-22 14:22:39
Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję mieszkalno-usługową w tym przeprowadzenie nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice. - dokument usunięty Grzegorz Smal 2018-02-22 14:22:04
Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję mieszkalno-usługową w tym przeprowadzenie nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice. - dokument usunięty Grzegorz Smal 2018-02-22 14:21:30
Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję mieszkalno-usługową w tym przeprowadzenie nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice. - dokument usunięty Grzegorz Smal 2018-02-22 14:16:46
Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję mieszkaniową w tym przeprowadzenie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2018-02-22 14:15:05
Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję mieszkaniową w tym przeprowadzenie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2018-02-22 14:13:56
Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję mieszkaniową w tym przeprowadzenie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2018-02-22 14:12:21
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Karnicach Joanna Strojek 2018-02-22 11:05:32
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie o oddziały przedszkolne i pomieszczenia klasowe wraz z zapleczem socjalnym, sanitarnym i terapeutyczno-medycznym na działce nr 32 w obrębie Trzebiatów-6 Radosław Borowy 2018-02-20 14:12:51
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie o oddziały przedszkolne i pomieszczenia klasowe wraz z zapleczem socjalnym, sanitarnym i terapeutyczno-medycznym na działce nr 32 w obrębie Trzebiatów-6 Radosław Borowy 2018-02-20 14:12:13
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomośći zabudowanej położonej w Skrobotowie Joanna Strojek 2018-02-15 10:47:24
Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach zaprasza do złożenia ofert w zakresie świadczenia usług psychologa Marek Brej 2018-02-12 07:36:08
Marek Brej 2018-02-12 07:35:48
2018 Rok Marek Brej 2018-02-12 07:35:29
Przebudowa placu rekreacyjnego na stadionie sportowym w m. Cerkwica Radosław Borowy 2018-02-09 11:24:27
Sylwia Jankowska 2018-02-05 10:33:48
Marek Brej 2018-02-05 08:28:21
Zarządzenie Nr 7 /2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Karnice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbędzie się w 2018 r. Sylwia Jankowska 2018-01-31 10:18:22
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZMIANY NAZWY ULICY 11 MARCA NA NAZWĘ NADMORSKA W MIEJSCOWOŚCI KARNICE Marek Brej 2018-01-30 07:26:38
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZMIANY NAZWY ULICY 11 MARCA NA NAZWĘ NADMORSKA W MIEJSCOWOŚCI KARNICE Marek Brej 2018-01-30 07:25:55
Obwieszczenie w sprawie wydłużenia terminu postępowania dla inwestycji polegającej na nadbudowie i przebudowie budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy o dobudowie poddasza użytkowego na cele mieszkalne na działce nr 9/71 obręb Lędzin Grzegorz Smal 2018-01-29 15:04:04
Obwieszczenie w sprawie wydłużenia terminu postępowania dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku gospodarczego na mieszkalny na działce nr 9/71 obręb Lędzin Grzegorz Smal 2018-01-29 15:02:37