herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Konarzewie Sylwia Jankowska 2017-01-30 13:37:24
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Konarzewie Sylwia Jankowska 2017-01-30 13:36:16
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej Sylwia Jankowska 2017-01-26 12:36:18
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej Sylwia Jankowska 2017-01-26 12:34:53
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2017-01-26 12:34:27
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2017-01-26 12:32:50
Zarządzenie Nr 7 /2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. w drodze zlecenia Sylwia Jankowska 2017-01-26 11:24:36
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. Sylwia Jankowska 2017-01-26 11:23:08
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. Sylwia Jankowska 2017-01-26 11:13:45
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Marek Brej 2017-01-24 07:59:20
Oświadczenie - osoby prawne Marek Brej 2017-01-24 07:59:00
Oświadczenie rolnika Marek Brej 2017-01-24 07:58:37
Oświadczenie do wniosku Marek Brej 2017-01-24 07:58:18
Wniosek na rok 2017 Marek Brej 2017-01-24 07:58:00
INFORMACJA Marek Brej 2017-01-24 07:57:28
Rok 2017 Marek Brej 2017-01-24 07:56:58
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Marek Brej 2017-01-20 12:39:44
Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do tej sieci na działkach nr 307/5, 307/27, 298, 297/29, 297/4, 297/9 obręb Gołańcz Pomorska?. Radosław Borowy 2017-01-20 12:20:24
Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do tej sieci na działkach nr 307/5, 307/27, 298, 297/29, 297/4, 297/9 obręb Gołańcz Pomorska?. Radosław Borowy 2017-01-20 12:20:00
wykaz nr 1 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Joanna Strojek 2017-01-19 14:29:03
2017 rok Joanna Strojek 2017-01-19 14:27:09
2017 rok Joanna Strojek 2017-01-19 14:26:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do tej sieci na działkach nr 307/5, 307/27, 298, 297/29, 297/4, 297/9 obręb Gołańcz Pomorska?. Radosław Borowy 2017-01-19 11:19:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do tej sieci na działkach nr 307/5, 307/27, 298, 297/29, 297/4, 297/9 obręb Gołańcz Pomorska?. Radosław Borowy 2017-01-19 11:19:12
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów w Gminie Karnice Marek Brej 2017-01-19 07:06:35
Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Karnice Marek Brej 2017-01-19 07:06:17
Plan postępowań w sprawie udzielenia zamówień 2017 r. - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-01-17 13:22:49
Plan postępowań w sprawie udzielenia zamówień 2017 r. Radosław Borowy 2017-01-17 13:22:15
Plan postępowań w sprawie udzielenia zamówień 2017 r. - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-01-17 13:21:42
Plan postępowań w sprawie udzielenia zamówień 2017 r. - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-01-17 13:21:38
Plan postępowań w sprawie udzielenia zamówień 2017 r. - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-01-17 13:20:39
Rok 2017 Sylwia Jankowska 2017-01-17 13:17:39
USUWANIE AZBESTU 2017 Sylwia Jankowska 2017-01-13 13:03:12
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Karnice w 2017 roku Sylwia Jankowska 2017-01-13 12:57:38
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Karnice w 2017 roku Sylwia Jankowska 2017-01-13 10:49:13
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Karnice w 2017 roku Sylwia Jankowska 2017-01-13 10:48:04
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Karnice w 2017 roku Sylwia Jankowska 2017-01-13 10:46:01
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Karnice w 2017 roku Sylwia Jankowska 2017-01-13 10:45:22
USUWANIE AZBESTU 2017 Marek Brej 2017-01-12 18:53:39
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63/40 PE w ul. Szkolnej, Grabowej i Klonowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych: 146/19, 93/9, 140 i 97/14, obręb Karnice Radosław Borowy 2017-01-11 12:52:54