herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 14:00:00
Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 13:59:35
Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 13:58:34
Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 13:57:56
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 13:57:24
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 13:55:53
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 13:55:29
Sesja Nr I Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 13:52:20
Uchwały 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 13:51:29
Kadencja VIII Mirosława Stankiewicz 2018-12-06 13:50:35
Konkurs na wolne stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa, inwestycji i dróg w Urzędzie Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2018-12-05 12:24:23
Informacja o wolnym stanowisku urzędniczym Sylwia Jankowska 2018-12-05 10:36:58
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów Sylwia Jankowska 2018-12-05 07:44:37
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów Sylwia Jankowska 2018-12-05 07:44:08
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów Sylwia Jankowska 2018-12-05 07:43:42
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów Sylwia Jankowska 2018-12-05 07:43:11
Organizacja dowozu niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Karnice do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Gryficach Radosław Borowy 2018-12-05 07:33:28
Organizacja dowozu niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Karnice do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Gryficach Radosław Borowy 2018-12-05 07:31:31
Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2017r. roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny Marek Brej 2018-12-03 07:20:41
Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Karnice do sprawowania kontroli nad podmiotem organizującym pracę z rodziną oraz określenia sposobu jej przeprowadzania Marek Brej 2018-12-03 07:19:58
Remont mostku w ciągu ulicy Kasztanowej w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2018-11-30 10:31:50
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Karnice przetarg 2 Radosław Borowy 2018-11-29 14:18:17
Marek Brej 2018-11-28 09:08:03
Ogłoszenie o II Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-11-26 15:04:00
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie przedłożenia projektu Uchwały budżetowej Gminy Karnice na rok 2019 rok Marek Brej 2018-11-26 07:42:58
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie przedstawienia Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karnice na lata 2019-2027 Marek Brej 2018-11-26 07:42:41
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Karnice Marek Brej 2018-11-26 07:42:24
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. Marek Brej 2018-11-26 07:42:07
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. Marek Brej 2018-11-26 07:41:45
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 października 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 62/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej zobowiązań pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Marek Brej 2018-11-26 07:41:26
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. Marek Brej 2018-11-26 07:40:42
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. Marek Brej 2018-11-26 07:40:24
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. Marek Brej 2018-11-26 07:40:10
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku Marek Brej 2018-11-26 07:39:46
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karnice za I półrocze 2018 roku Marek Brej 2018-11-26 07:39:28
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. Marek Brej 2018-11-26 07:39:10
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Marek Brej 2018-11-26 07:37:59
Zarządzenie Nr 35A/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. Marek Brej 2018-11-26 07:37:31
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. Marek Brej 2018-11-26 07:37:15
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2018 r. Marek Brej 2018-11-26 07:36:59