herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nr 2/2016 nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia Justyna Waliszka 2016-11-23 09:50:21
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3102Z na odcinku od m. Karnice (ul. Szkolna) do m. Dreżewo - dokument usunięty Radosław Borowy 2016-11-23 07:02:34
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3102Z na odcinku od m. Karnice (ul. Szkolna) do m. Dreżewo - dokument usunięty Radosław Borowy 2016-11-22 09:41:24
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3102Z na odcinku od m. Karnice (ul. Szkolna) do m. Dreżewo - dokument usunięty Radosław Borowy 2016-11-22 09:41:16
Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Lędzin Sylwia Jankowska 2016-11-18 14:57:59
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Lędzinie Sylwia Jankowska 2016-11-18 14:56:53
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Lędzinie Sylwia Jankowska 2016-11-18 14:56:01
Spełnianie obowiązku nauki Sylwia Jankowska 2016-11-18 08:13:45
Petycje Sylwia Jankowska 2016-11-16 14:12:42
Petycje Sylwia Jankowska 2016-11-16 13:47:45
Petycje Sylwia Jankowska 2016-11-16 13:47:23
Petycje Sylwia Jankowska 2016-11-16 13:42:10
PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA TERENU GMINY KARNICE W LATACH 2013-2032 - wersja 2016 Marek Brej 2016-11-16 11:23:06
PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA TERENU GMINY KARNICE W LATACH 2013-2032 - PROJEKT 2016 - dokument usunięty Marek Brej 2016-11-16 11:22:18
Marek Brej 2016-11-16 11:11:32
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2016-11-16 09:07:03
Sylwia Jankowska 2016-11-14 15:00:36
NABÓR KANDYDATÓW NA RZECZOZNAWCÓW DO SZACOWANIA ZWIERZĄT Sylwia Jankowska 2016-11-14 12:19:42
NABÓR KANDYDATÓW NA RZECZOZNAWCÓW DO SZACOWANIA ZWIERZĄT Sylwia Jankowska 2016-11-14 12:19:01
NABÓR KANDYDATÓW NA RZECZOZNAWCÓW DO SZACOWANIA ZWIERZĄT Sylwia Jankowska 2016-11-14 12:17:02
NABÓR KANDYDATÓW NA RZECZOZNAWCÓW DO SZACOWANIA ZWIERZĄT Sylwia Jankowska 2016-11-14 12:15:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do tej sieci na działkach nr 307/5, 307/27, 298, 297/29, obręb Gołańcz Pomorska?. Radosław Borowy 2016-11-14 12:10:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do tej sieci na działkach nr 307/5, 307/27, 298, 297/29, obręb Gołańcz Pomorska?. Radosław Borowy 2016-11-14 12:09:58
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-14 07:58:24
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-14 07:02:32
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Czaplinie Wielkim Sylwia Jankowska 2016-11-13 15:56:03
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Czaplinie Wielkim Sylwia Jankowska 2016-11-13 15:55:39
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Czaplinie Wielkim Sylwia Jankowska 2016-11-13 11:58:14
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Czaplinie Wielkim Sylwia Jankowska 2016-11-13 11:57:29
Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Czaplin Wielki Sylwia Jankowska 2016-11-13 11:56:02
Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Paprotno Sylwia Jankowska 2016-11-11 15:08:03
Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Paprotno Sylwia Jankowska 2016-11-11 15:07:34
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Paprotnie Sylwia Jankowska 2016-11-11 15:06:37
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Paprotnie Sylwia Jankowska 2016-11-11 15:06:29
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Paprotnie Sylwia Jankowska 2016-11-11 15:05:58
Spełnianie obowiązku nauki Sylwia Jankowska 2016-11-10 14:58:39
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-10 10:18:21
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-10 10:16:29
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-10 10:14:33
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-10 10:11:39