herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Sylwia Jankowska 2016-12-21 10:12:18
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Sylwia Jankowska 2016-12-21 10:12:03
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Sylwia Jankowska 2016-12-21 08:56:03
Uchwała Nr CXXX.567.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karnice na lata 2017-2027 Marek Brej 2016-12-19 14:44:25
Uchwała Nr CXXX.566.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok Marek Brej 2016-12-19 14:43:46
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Marek Brej 2016-12-19 14:41:11
Budżet Gminy na 2017 rok Marek Brej 2016-12-19 14:40:44
Budżet Gminy na 2017 rok Marek Brej 2016-12-19 14:40:33
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz udziału w nieruchomości połozonej w Skrobotowie Joanna Strojek 2016-12-19 09:55:19
II publiczny przetrag ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Paprotnie - dokument usunięty Joanna Strojek 2016-12-19 09:53:17
I publiczy przetrag ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości połozonej w Skrobotowie - dokument usunięty Joanna Strojek 2016-12-19 09:53:13
I publiczy przetrag ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości połozonej w Skrobotowie - dokument usunięty Joanna Strojek 2016-12-19 09:52:29
Uchwała Nr XXI/165/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Marek Brej 2016-12-19 08:29:47
INFORMACJA o nieruch. gruntach i lasach IN-NGL-1 Marek Brej 2016-12-19 08:27:23
DEKLARACJA na podatek od nieruchomości DN-1 Marek Brej 2016-12-19 08:26:50
DEKLARACJA na podatek leśny DL-1 Marek Brej 2016-12-19 08:26:31
DEKLARACJA na podatek rolny DR-1 Marek Brej 2016-12-19 08:26:14
Nowe wzory deklaracji podatkowych - od 2017 roku Marek Brej 2016-12-19 08:25:13
Uchwała Nr XXI/166/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej Marek Brej 2016-12-19 08:24:10
Uchwała Nr XXI/165/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Marek Brej 2016-12-19 08:22:44
Podatek leśny Marek Brej 2016-12-19 08:20:53
Podatek rolny Marek Brej 2016-12-19 08:18:45
Podatek rolny Marek Brej 2016-12-19 08:15:59
Podatek od nieruchomości Marek Brej 2016-12-19 08:15:25
2017 Rok Marek Brej 2016-12-19 08:13:04
Sylwia Jankowska 2016-12-19 08:00:18
Sylwia Jankowska 2016-12-19 07:58:40
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63/40 PE w ul. Szkolnej, Grabowej i Klonowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych: 146/19, 93/9, 140 i 97/14, obręb Karnice?. Radosław Borowy 2016-12-16 13:53:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63/40 PE w ul. Szkolnej, Grabowej i Klonowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych: 146/19, 93/9, 140 i 97/14, obręb Karnice?. Radosław Borowy 2016-12-16 13:53:21
Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2016 r. Marek Brej 2016-12-16 07:29:11
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Karnice i jej jednostkach i zakładzie budżetowym Marek Brej 2016-12-16 07:28:14
Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu gminnego FIAT DOBLO ZGY L515 Marek Brej 2016-12-16 07:27:51
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2016 r. Marek Brej 2016-12-16 07:27:35
Zarządzenie Nr 36A/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2016 r. Marek Brej 2016-12-16 07:27:16
Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. Marek Brej 2016-12-16 07:27:00
Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. Marek Brej 2016-12-16 07:26:40
Sylwia Jankowska 2016-12-15 12:56:08
Wykaz sołectw - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2016-12-15 12:55:33
Sylwia Jankowska 2016-12-15 12:55:25
Wykaz sołectw - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2016-12-15 12:53:41