Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie 18/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach oraz Gminnego Klubu Kultury w Karnicach za rok 2019 Maria Hałuszczak 2020-04-01 12:48:04
Sylwia Jankowska 2020-03-30 14:43:58
Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2020 - 2031 Marek Brej 2020-03-30 12:10:12
Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków OKW Sylwia Jankowska 2020-03-30 09:16:59
Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków OKW Sylwia Jankowska 2020-03-30 09:14:41
Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej ?Niczonów? wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach o nr 44/1, 44/2, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 44/13 o mocy do 1 MW, obręb Niczonów, gmina Karnice. Radosław Borowy 2020-03-27 13:54:44
Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby również co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej ?Niczonów? wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach o nr 44/1, 44/2, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 44/13 o mocy do 1 MW, obręb Niczonów, gmina Karnice. Radosław Borowy 2020-03-27 13:54:15
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa w zakresie CZĘŚĆ LINIOWA - Etap 2; gazociąg od Terminala Konarzewo do Węzła Płoty - DN1000 (PM). Radosław Borowy 2020-03-27 13:23:58
Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2019 rok Marek Brej 2020-03-27 06:57:57
Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2019 rok - dokument usunięty Marek Brej 2020-03-27 06:57:44
Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2019 rok - dokument usunięty Marek Brej 2020-03-27 06:57:17
Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2019 rok Sylwia Jankowska 2020-03-26 15:09:57
Obwieszczenie o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice. Grzegorz Smal 2020-03-26 08:31:07
Obwieszczenie o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice. Grzegorz Smal 2020-03-26 08:27:34
Obwieszczenie o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ?Konarzewo? w gminie Karnice obejmujący tereny 1MN/U, 2MP i 5MP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Grzegorz Smal 2020-03-26 08:01:47
Obwieszczenie o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ?Konarzewo? w gminie Karnice obejmujący tereny 1MN/U, 2MP i 5MP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Grzegorz Smal 2020-03-26 07:56:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej ?Niczonów? wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach o nr 44/1, 44/2, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 44/13 o mocy do 1 MW, obręb Niczonów, gmina Karnice. Radosław Borowy 2020-03-25 14:00:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej ?Niczonów? wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach o nr 44/1, 44/2, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 44/13 o mocy do 1 MW, obręb Niczonów, gmina Karnice. Radosław Borowy 2020-03-25 13:59:42
Sylwia Jankowska 2020-03-23 14:35:05
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej Lędzin 110/15 kV, na działce nr 248/1, obręb Lędzin, gm. Karnice. Radosław Borowy 2020-03-23 12:03:55
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej Lędzin 110/15 kV, na działce nr 248/1, obręb Lędzin, gm. Karnice. Radosław Borowy 2020-03-23 12:03:31
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa zewnętrznej instalacji wody surowej wraz z kablem zasilającym i sterowniczym oraz wykonanie obudowy urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej ? obudowy studni nr 3 na działce nr 13/2 obręb Kusin, gm. Karnice. Radosław Borowy 2020-03-19 13:27:21
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa zewnętrznej instalacji wody surowej wraz z kablem zasilającym i sterowniczym oraz wykonanie obudowy urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej ? obudowy studni nr 3 na działce nr 13/2 obręb Kusin, gm. Karnice. Radosław Borowy 2020-03-19 13:26:58
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa zewnętrznej instalacji wody surowej wraz z kablem zasilającym i sterowniczym oraz wykonanie obudowy urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej ? obudowy studni nr 3 na działce nr 13/2 obręb Kusin, gm. Karnice. Radosław Borowy 2020-03-19 13:26:23
Obwieszczenie Komornika Sądowego w Gryficach Km244/17-1 Sylwia Jankowska 2020-03-18 08:48:01
Obwieszczenie Komornika Sądowego w Gryficach Km244/17-2 Sylwia Jankowska 2020-03-18 08:47:47
Obwieszczenie Komornika Sądowego w Gryficach Km244/17-1 Sylwia Jankowska 2020-03-18 08:47:08
INRORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KARNICE - DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY GMINY KARNICE Mirosława Stankiewicz 2020-03-17 13:58:19
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63/40 PE w ul. Słonecznej, Grabowej, Sosnowej, Miodowej, Brzozowej i Bukowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych: 148, 286/1, 155/1, 327/6, 255 i 288 obręb Karnice. Radosław Borowy 2020-03-17 13:22:22
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63/40 PE w ul. Słonecznej, Grabowej, Sosnowej, Miodowej, Brzozowej i Bukowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych: 148, 286/1, 155/1, 327/6, 255 i 288 obręb Karnice. Radosław Borowy 2020-03-17 13:21:58
Ogłoszenie o zmianie terminu dyskusji publicznej dotyczącej projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Konarzewo" w gminie Karnice obejmujący tereny 1MN/U, 2MP i 5MP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Radosław Borowy 2020-03-17 09:49:04
Marek Brej 2020-03-17 08:54:23
Komunikat KRUS w Gryficach Sylwia Jankowska 2020-03-16 12:16:36
Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie znak: AP-4.7840.1.1-8.2020.PM z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wydania decyzji nr 6/2020 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa w zakresie CZĘŚĆ LINIOWA - Etap 1: gazociąg od ZZ (Zespołu Zaporowego) do Terminala Konarzewo - DN900". Sylwia Jankowska 2020-03-16 12:13:06
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Grzegorz Smal 2020-03-16 12:11:25
Wniosek o przeniesienie wydanej decyzji o warunkach zabudowy Grzegorz Smal 2020-03-16 12:10:19
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grzegorz Smal 2020-03-16 12:08:16
Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium lub o położeniu działki na obszarze rewitalizacji Grzegorz Smal 2020-03-16 12:05:45
Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego Sylwia Jankowska 2020-03-16 09:54:29
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia Dowodu Osobistego - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2020-03-16 09:52:07