herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działki nr 62/8 obr. Konarzewo Grzegorz Smal 2017-08-30 09:16:45
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działki nr 62/8 obr. Konarzewo Grzegorz Smal 2017-08-30 09:13:15
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działki nr 62/8 obr. Konarzewo Grzegorz Smal 2017-08-30 09:11:10
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działki nr 62/8 obr. Konarzewo Grzegorz Smal 2017-08-30 09:10:22
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działki nr 62/8 obr. Konarzewo - dokument usunięty Grzegorz Smal 2017-08-30 09:09:22
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działki nr 62/8 obr. Konarzewo - dokument usunięty Grzegorz Smal 2017-08-30 09:09:17
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działki nr 62/8 obr. Konarzewo - dokument usunięty Grzegorz Smal 2017-08-30 09:00:32
- dokument usunięty Grzegorz Smal 2017-08-30 08:59:08
- dokument usunięty Grzegorz Smal 2017-08-30 08:59:02
- dokument usunięty Grzegorz Smal 2017-08-30 08:58:19
Zasady udzielania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa zasiłków celowych dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, jakie wystapiły od maja 2107 Marek Brej 2017-08-28 11:37:29
Zasady udzielania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa zasiłków celowych dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, jakie wystapiły od maja 2107 Marek Brej 2017-08-28 11:37:00
Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Karnice, realizowany w oparciu o komunikację regularną ? na podstawie biletów miesięcznych na rok szkolny 2017/2018. Radosław Borowy 2017-08-25 09:33:38
Małgorzata Rudź 2017-08-24 09:59:48
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 5) Radosław Borowy 2017-08-22 11:10:23
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 5) Radosław Borowy 2017-08-22 07:42:45
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 21.08.2017r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2017-08-22 07:32:24
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej chlewni na rusztach do 1493 sztuk tucznika w zamian za istniejącą chlewnię ściółkową, na działce nr 589/8 w obrębie geodezyjnym Modlimowo. Radosław Borowy 2017-08-21 11:34:09
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej chlewni na rusztach do 1493 sztuk tucznika w zamian za istniejącą chlewnię ściółkową, na działce nr 589/8 w obrębie geodezyjnym Modlimowo. Radosław Borowy 2017-08-21 11:33:53
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej chlewni na rusztach do 1493 sztuk tucznika w zamian za istniejącą chlewnię ściółkową, na działce nr 589/8 w obrębie geodezyjnym Modlimowo. Radosław Borowy 2017-08-21 11:32:19
Obwieszczenie dla zainteresowanych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej chlewni na rusztach do 1493 sztuk tucznika - rozbudowa istniejącego gospodarstwa, na działce nr 141/2 w obrębie geodezyjnym Modlimowo. Radosław Borowy 2017-08-18 11:08:53
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej chlewni na rusztach do 1493 sztuk tucznika ? rozbudowa istniejącego gospodarstwa, na działce nr 141/2 w obrębie geodezyjnym Modlimowo. Radosław Borowy 2017-08-18 11:08:43
Małgorzata Rudź 2017-08-18 09:44:22
Małgorzata Rudź 2017-08-18 08:28:53
Małgorzata Rudź 2017-08-18 08:26:34
Małgorzata Rudź 2017-08-18 08:25:49
Małgorzata Rudź 2017-08-18 08:22:41
Małgorzata Rudź 2017-08-18 08:21:13
Sylwia Jankowska 2017-08-17 13:36:04
Sylwia Jankowska 2017-08-17 13:24:54
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 5) Radosław Borowy 2017-08-17 09:24:47
wykaz nr 6 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Joanna Strojek 2017-08-17 07:57:51
Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Karnice, realizowany w oparciu o komunikację regularną ? na podstawie biletów miesięcznych na rok szkolny 2017/2018. Radosław Borowy 2017-08-16 12:09:19
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karnice za I półrocze 2017 roku Marek Brej 2017-08-16 09:04:00
Małgorzata Rudź 2017-08-11 12:34:53
Małgorzata Rudź 2017-08-11 12:32:54
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Węgorzynie Małgorzata Rudź 2017-08-11 12:31:57
Małgorzata Rudź 2017-08-11 12:27:04
Wykonanie otworu hydrogeologicznego - studni awaryjnej nr 3 w m. Węgorzyn, gm. Karnice Radosław Borowy 2017-08-10 14:46:53
Wykonanie otworu hydrogeologicznego - studni awaryjnej nr 3 w m. Węgorzyn, gm. Karnice Radosław Borowy 2017-08-10 14:46:50