herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 roku Marek Brej 2018-03-08 07:05:18
Uchwała Nr XXXI/266/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027 Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:56:47
Uchwała Nr XXXI/281/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Karnice na lata 2017-2023 Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:46:46
Uchwała Nr XXXI/280/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działek o nr 7/18 oraz 7/2 Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:45:29
Uchwała Nr XXXI/279/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:45:01
Uchwała Nr XXXI/278/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:44:41
Uchwała Nr XXXI/277/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:44:20
Uchwała Nr XXXI/276/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:43:54
Uchwała Nr XXXI/275/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:43:35
Uchwała Nr XXXI/274/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:43:17
Uchwała Nr XXXI/273/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:43:00
Uchwała Nr XXXI/272/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:42:40
Uchwała Nr XXXI/271/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:41:47
Uchwała Nr XXXI/270/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:40:32
Uchwała Nr XXXI/269/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:39:47
Uchwała Nr XXXI/268/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2018 roku?. Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:39:12
Uchwała Nr XXXI/267/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu Gminy Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:38:39
Uchwała Nr XXXI/266/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027 Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:16:25
Uchwała Nr XXXI/265/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:15:54
Sesja Nr XXXI Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:14:52
Uchwały 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:14:16
Zarządzenie Nr 8A/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Karnice na rok szkolny 2018/2019 Sylwia Jankowska 2018-03-07 09:58:44
Zarządzenie Nr 8A/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Karnice na rok szkolny 2018/2019 Sylwia Jankowska 2018-03-07 09:21:21
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie o oddziały przedszkolne i pomieszczenia klasowe wraz z zapleczem socjalnym, sanitarnym i terapeutyczno-medycznym na działce nr 32 w obrębie Trzebiatów-6. Radosław Borowy 2018-03-02 13:04:18
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie o oddziały przedszkolne i pomieszczenia klasowe wraz z zapleczem socjalnym, sanitarnym i terapeutyczno-medycznym na działce nr 32 w obrębie Trzebiatów-6. Radosław Borowy 2018-03-02 13:04:06
wykaz nr 1 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Strojek 2018-03-02 10:19:52
wykaz nr 1 nieruchomości przeznaczonych do oddania najem Joanna Strojek 2018-03-02 10:03:12
Ogłoszenie o XXXI Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-02-27 14:37:47
Ogłoszenie o XXXI Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-02-27 14:37:18
Ogłoszenie o XXXI Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-02-27 14:36:49
Bankowa obsługa budżetu Gminy Karnice i jednostek organizacyjnych Gminy Karnice na okres od 01.02.2018 r. do 31.01.2022 r. Radosław Borowy 2018-02-23 08:35:43
Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję mieszkalno-usługową w tym przeprowadzenie nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice Grzegorz Smal 2018-02-22 14:24:32
Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję mieszkalno-usługową w tym przeprowadzenie nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice Grzegorz Smal 2018-02-22 14:22:39
Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję mieszkalno-usługową w tym przeprowadzenie nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice. - dokument usunięty Grzegorz Smal 2018-02-22 14:22:04
Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję mieszkalno-usługową w tym przeprowadzenie nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice. - dokument usunięty Grzegorz Smal 2018-02-22 14:21:30
Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję mieszkalno-usługową w tym przeprowadzenie nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice. - dokument usunięty Grzegorz Smal 2018-02-22 14:16:46
Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję mieszkaniową w tym przeprowadzenie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2018-02-22 14:15:05
Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję mieszkaniową w tym przeprowadzenie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2018-02-22 14:13:56
Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w sprawie inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję mieszkaniową w tym przeprowadzenie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2018-02-22 14:12:21
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Karnicach Joanna Strojek 2018-02-22 11:05:32