herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8, w obrębie Ninikowo?. Radosław Borowy 2017-02-13 11:32:19
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8, 17/3 w obrębie Ninikowo?. - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-02-13 11:31:59
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8, w obrębie Ninikowo?. Radosław Borowy 2017-02-09 13:33:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8, 17/3 w obrębie Ninikowo. Radosław Borowy 2017-02-09 13:32:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 19/15, 17/8, 17/3 w obrębie Ninikowo - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-02-09 13:31:55
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 19/15, 17/8, 17/3 w obrębie Ninikowo - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-02-09 13:31:31
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8, w obrębie Ninikowo?. Radosław Borowy 2017-02-09 13:30:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 19/15, 17/8, 17/3 w obrębie Ninikowo - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-02-09 13:25:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 19/15, 17/8, 17/3 w obrębie Ninikowo - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-02-09 13:24:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 19/15, 17/8, 17/3 w obrębie Ninikowo - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-02-09 13:24:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 17/9, 17/8, 17/3 w obrębie Ninikowo. Radosław Borowy 2017-02-09 13:24:04
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. Sylwia Jankowska 2017-02-08 08:08:09
Zarządzenie Nr 54 A/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Marek Brej 2017-02-08 07:13:59
Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Konarzewo Sylwia Jankowska 2017-02-03 13:52:08
Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Konarzewo Sylwia Jankowska 2017-02-03 13:50:44
Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Konarzewo Sylwia Jankowska 2017-02-03 13:50:07
Odwołanie zebrania w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Konarzewie Sylwia Jankowska 2017-02-03 11:10:18
Odwołanie zebrania w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Konarzewie Sylwia Jankowska 2017-02-03 11:09:47
Odwołanie zebrania w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Konarzewie Sylwia Jankowska 2017-02-03 11:06:31
Odwołanie zebrania w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Konarzewie Sylwia Jankowska 2017-02-03 11:02:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 19/15, 17/8, 17/3 w obrębie Ninikowo - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-02-02 11:33:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 19/15, 17/8, 17/3 w obrębie Ninikowo - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-02-02 11:32:52
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Konarzewo Sylwia Jankowska 2017-01-31 10:07:42
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Konarzewie Sylwia Jankowska 2017-01-31 10:05:52
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Konarzewie Sylwia Jankowska 2017-01-31 10:05:25
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Konarzewo Sylwia Jankowska 2017-01-30 13:38:35
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Konarzewie Sylwia Jankowska 2017-01-30 13:37:24
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Konarzewie Sylwia Jankowska 2017-01-30 13:36:16
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej Sylwia Jankowska 2017-01-26 12:36:18
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej Sylwia Jankowska 2017-01-26 12:34:53
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2017-01-26 12:34:27
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2017-01-26 12:32:50
Zarządzenie Nr 7 /2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. w drodze zlecenia Sylwia Jankowska 2017-01-26 11:24:36
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. Sylwia Jankowska 2017-01-26 11:23:08
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. Sylwia Jankowska 2017-01-26 11:13:45
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Marek Brej 2017-01-24 07:59:20
Oświadczenie - osoby prawne Marek Brej 2017-01-24 07:59:00
Oświadczenie rolnika Marek Brej 2017-01-24 07:58:37
Oświadczenie do wniosku Marek Brej 2017-01-24 07:58:18
Wniosek na rok 2017 Marek Brej 2017-01-24 07:58:00