herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi w miejscowości Czaplin Mały, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 11:56:00
Przebudowa drogi w miejscowości Czaplin Mały, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 11:55:50
Przebudowa drogi w miejscowości Czaplin Mały, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 11:55:38
Przebudowa drogi w miejscowości Czaplin Mały, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 11:55:23
Przebudowa drogi w miejscowości Czaplin Mały, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 11:55:13
Przebudowa drogi w miejscowości Czaplin Mały, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-05-16 11:55:01
Uchwała Nr L.227.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Karnice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Marek Brej 2017-05-16 08:37:49
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i rozbudowie zejścia na plażę za Regą w Mrzeżynie na działce nr 403, obręb Mrzeżyno 2. Radosław Borowy 2017-05-15 13:45:31
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i rozbudowie zejścia na plażę za Regą w Mrzeżynie na działce nr 403, obręb Mrzeżyno 2. Radosław Borowy 2017-05-15 13:44:46
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i rozbudowie zejścia na plażę za Regą w Mrzeżynie na działce nr 403, obręb Mrzeżyno 2. Radosław Borowy 2017-05-15 13:44:29
2013 - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2017-05-15 13:10:59
wykaz nr 4/2017 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Joanna Strojek 2017-05-15 11:45:34
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2017-05-15 07:06:44
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty Radosław Borowy 2017-05-12 10:10:59
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-05-11 14:26:19
Sylwia Jankowska 2017-05-11 13:41:55
Sylwia Jankowska 2017-05-11 13:41:16
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2017-05-11 09:12:40
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2017-05-11 09:12:09
Protokół otwarcia ofert Radosław Borowy 2017-05-11 09:11:47
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2017-05-11 09:11:25
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2017-05-11 09:10:34
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2017-05-11 09:10:19
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2017-05-11 09:10:02
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2017-05-11 09:09:37
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2017-05-11 09:08:17
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2017-05-11 09:06:49
Protokół otwarcia ofert Radosław Borowy 2017-05-11 09:06:21
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i rozbudowie zejścia na plażę za Regą w Mrzeżynie na działce nr 403, obręb Mrzeżyno 2. Radosław Borowy 2017-05-09 09:18:37
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i rozbudowie zejścia na plażę za Regą w Mrzeżynie na działce nr 403, obręb Mrzeżyno 2. Radosław Borowy 2017-05-09 09:17:52
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2107 r. w sprawie wydania decyzji nr 7/2017 znak AP-1.7820.130.-6.2017.PZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukecin-Rewal Marek Brej 2017-05-08 08:33:58
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2017-05-08 07:07:56
Przebudowa dróg - ulica Bukowa, Akacjowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2017-05-05 14:34:50
Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. Marek Brej 2017-04-28 11:00:50
Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2016 r. Marek Brej 2017-04-28 11:00:35
Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej Marek Brej 2017-04-28 11:00:20
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2016 r. Marek Brej 2017-04-28 11:00:00
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzedzie Gminy karnice oraz regulamin jej działania Marek Brej 2017-04-28 10:59:41
Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie upoważnienia do realizacji zadań Karty Dużej Rodziny Marek Brej 2017-04-28 10:59:24
Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Marek Brej 2017-04-28 10:59:08