herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Jerzy Kosiorowski - Radny Gminy Marek Brej 2018-05-16 11:19:25
Jan Lewicki - Radny Gminy Marek Brej 2018-05-16 11:19:13
Dariusz Mikulski - Radny Gminy Marek Brej 2018-05-16 11:19:04
Henryk Mruk - Radny Gminy Marek Brej 2018-05-16 11:18:54
Bogdan Olejniczak - Radny Gminy Marek Brej 2018-05-16 11:18:44
Władysław Pastuszek - Radny Gminy Marek Brej 2018-05-16 11:18:34
Wiesława Saran - Radny Gminy Marek Brej 2018-05-16 11:18:26
Stanisław Wolski - Radny Gminy Marek Brej 2018-05-16 11:18:06
Tadeusz Woźniak - Radny Gminy Marek Brej 2018-05-16 11:17:53
Teresa Barbara Szydłowska - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Marek Brej 2018-05-16 11:15:32
Halina Maślij - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerkwicy Marek Brej 2018-05-16 11:15:09
Elżbieta Maślij - Dyrektor Gminnej Biblioteki w Karnicach Marek Brej 2018-05-16 11:14:48
Ewa Anna Trębicka - Dyrektor Gminnego Kluby Kultury w Karnicach Marek Brej 2018-05-16 11:14:32
Katarzyna Jagielska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach Marek Brej 2018-05-16 11:14:15
Natalia Koźlik - Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach Z-ca Kierownika Marek Brej 2018-05-16 11:13:59
Tadeusz Stosio - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karnicach Marek Brej 2018-05-16 11:12:41
Maria Błażkowska - Skarbnik Gminy Marek Brej 2018-05-16 11:11:53
Sylwia Jankowska - Sekretarz Gminy Marek Brej 2018-05-16 11:11:35
Lech Puzdrowski - Wójt Gminy Marek Brej 2018-05-16 11:11:07
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje Marek Brej 2018-05-16 11:07:47
Rada Gminy Marek Brej 2018-05-16 11:07:32
Władze samorządowe Marek Brej 2018-05-16 11:07:20
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Marek Brej 2018-05-16 11:06:29
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej ? 110 na działce nr 198 obręb Ciećmierz, w celu wykonania przyłącza wodociągowego do działki nr 132/7 obręb Ciećmierz. Radosław Borowy 2018-05-16 08:59:28
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej ? 110 na działce nr 198 obręb Ciećmierz, w celu wykonania przyłącza wodociągowego do działki nr 132/7 obręb Ciećmierz. Radosław Borowy 2018-05-16 08:59:20
Obwieszczenie dla zainteresowanych o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa gospodarstwa hodowli bydła na działce nr 54/1, obręb ewidencyjny Ciećmierz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie?. Radosław Borowy 2018-05-15 07:19:16
Obwieszczenie dla zainteresowanych o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa gospodarstwa hodowli bydła na działce nr 54/1, obręb ewidencyjny Ciećmierz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie?. Radosław Borowy 2018-05-15 07:19:06
Sylwia Jankowska 2018-05-10 08:21:31
Sylwia Jankowska 2018-05-10 08:21:07
Marek Brej 2018-05-09 09:32:52
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 maja 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2018-05-09 07:11:27
Uchwała Nr XXXIV.221.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Karnice sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Marek Brej 2018-05-09 07:09:01
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędzin Radosław Borowy 2018-05-08 13:46:50
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Sylwia Jankowska 2018-05-08 13:19:50
Ogłoszenie - konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Sylwia Jankowska 2018-05-08 13:17:38
Ogłoszenie - konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Sylwia Jankowska 2018-05-08 13:16:55
Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Sylwia Jankowska 2018-05-08 13:16:11
Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Sylwia Jankowska 2018-05-08 13:15:47
Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Sylwia Jankowska 2018-05-08 13:15:16
Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Sylwia Jankowska 2018-05-08 13:14:24