herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gmnie Karnice na rok 2019 Marek Brej 2019-01-29 09:18:04
Andrzej Przeździęk - Przewodniczący Rady Gminy Marek Brej 2019-01-29 09:17:30
Lech Puzdrowski - Wójt Gminy Marek Brej 2019-01-29 09:17:20
Tomasz Zelwak - Radny Marek Brej 2019-01-28 12:58:49
Józef Szydłowski - Radny Marek Brej 2019-01-28 12:58:38
Stanisław Wolski - Radny Marek Brej 2019-01-28 12:58:31
Dariusz Smal - Radny Marek Brej 2019-01-28 12:58:23
Bogdan Olejniczak - Radny Marek Brej 2019-01-28 12:58:16
Aleksandra Marcinkowska - Radna Marek Brej 2019-01-28 12:58:08
Dariusz Mikulski - Radny Marek Brej 2019-01-28 12:57:58
Jerzy Kosiorowski - Radny Marek Brej 2019-01-28 12:57:48
Mariusz Krüger - Radny Marek Brej 2019-01-28 12:57:41
Jan Kolanek - Radny Marek Brej 2019-01-28 12:57:33
Marcin Kaliszan - Radny Marek Brej 2019-01-28 12:57:23
Robert Janek - Radny Marek Brej 2019-01-28 12:57:15
Iwona Fryt - Radna Marek Brej 2019-01-28 12:57:05
Mieczysław Bujanowski - Radny Marek Brej 2019-01-28 12:56:51
Andrzej Przeździęk - Przewodniczący Rady Gminy Marek Brej 2019-01-28 12:56:20
Lech Puzdrowski - Wójt Gminy Marek Brej 2019-01-28 12:55:58
Ogłoszenie o IV Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2019-01-25 12:23:50
Uchwała Nr IV.16.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w budżecie Gminy Karnice na 2018 r. Marek Brej 2019-01-25 07:18:10
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej Marek Brej 2019-01-23 07:36:00
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. Marek Brej 2019-01-23 07:35:45
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. Marek Brej 2019-01-23 07:35:13
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. Marek Brej 2019-01-23 07:34:53
Uchwała o inkaso Marek Brej 2019-01-22 13:06:58
Podatek od środków transportowych Marek Brej 2019-01-22 13:06:35
Zmiana w statucie - Uchwała Nr XIV/181/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 sierpnia 2012 roku Sylwia Jankowska 2019-01-22 11:48:59
Zmiana w satucie - Uchwała Nr XXV/223/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku Sylwia Jankowska 2019-01-22 11:48:24
Zmiana w statucie - Uchwała Nr XIV/181/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 sierpnia 2012 roku Sylwia Jankowska 2019-01-22 11:47:10
Zmiana w statucie - Uchwała Nr XXVIII/254/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku Sylwia Jankowska 2019-01-22 11:46:44
Zmiana w satucie - Uchwała Nr XXV/223/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku Sylwia Jankowska 2019-01-22 11:46:05
Zmiana w satucie - Uchwała Nr XXV/223/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku Sylwia Jankowska 2019-01-22 11:45:38
Oplata za psa Marek Brej 2019-01-22 11:15:52
Uchwała Nr III/35/2019 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uznania za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Gryfice, położonych w granicach administracyjnych gminy Karnice. Mirosława Stankiewicz 2019-01-22 11:15:36
Opłata miejscowa - zmiany na rok 2019 Marek Brej 2019-01-22 11:15:08
Opłata miejscowa - na rok 2015 Marek Brej 2019-01-22 11:14:18
Uchwała Nr III/34/2019 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027 Mirosława Stankiewicz 2019-01-22 11:13:51
Uchwała Nr III/33/2019 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2019-01-22 11:12:50
Uchwała Nr III/32/2019 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2019-01-22 11:12:31