herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIV/195/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:19:58
Uchwała Nr XXIV/194/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Karnice do projektu pn.: ?Przebudowa drogi gminnej Niczonów ? Trzebieradz na działkach ewidencyjnych nr 79, 569/1, 559/3, 374, 373 i 546/3 w obrębie Niczonów? Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:19:20
Uchwała Nr XXIV/193/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:11:07
Uchwała Nr XXIV/192/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2017- 2027. Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:10:31
Uchwała Nr XXIV/191/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:09:39
Uchwała Nr XXIV/190/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok. Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:09:07
Uchwała Nr XXIV/189/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:08:37
Uchwała Nr XXIV/188/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:07:53
Sesja Nr XXIV Mirosława Stankiewicz 2017-04-07 10:07:11
Obwieszczenie dla zainteresowanych o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji fermy bydła mlecznego o obsadzie 600 DJP w celu przystosowania do chowu drobiu o obsadzie 460 DJP, zlokalizowanej na dz. nr 7/18 w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice. Radosław Borowy 2017-04-06 14:14:16
Obwieszczenie dla zainteresowanych o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji fermy bydła mlecznego o obsadzie 600 DJP w celu przystosowania do chowu drobiu o obsadzie 460 DJP, zlokalizowanej na dz. nr 7/18 w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice. Radosław Borowy 2017-04-06 14:13:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i rozbudowie zejścia na plażę za Regą w Mrzeżynie na działce nr 403, obręb Mrzeżyno 2. Radosław Borowy 2017-04-04 14:20:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i rozbudowie zejścia na plażę za Regą w Mrzeżynie na działce nr 403, obręb Mrzeżyno 2. Radosław Borowy 2017-04-04 14:19:58
Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karnice Sylwia Jankowska 2017-04-03 14:45:15
Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 Sylwia Jankowska 2017-04-03 14:32:47
Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 Sylwia Jankowska 2017-04-03 14:31:53
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do przeszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Karnice Sylwia Jankowska 2017-04-03 14:29:11
Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 Sylwia Jankowska 2017-04-03 14:27:42
Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 Sylwia Jankowska 2017-04-03 14:25:16
Kryteria rekrutacji Sylwia Jankowska 2017-04-03 14:24:31
Terminy rekrutacji Sylwia Jankowska 2017-04-03 14:24:18
Aktualizacja z dnia 31.03.2017 r. planu postępowań w sprawie udzielenia zamówień, jakie Gmina Karnice przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2017 ? sporządzony na podstawie art. 13 a ustawy ? Prawo zamówień publicznych Radosław Borowy 2017-03-31 14:47:27
Sprawozdanie za rok 2016 Sylwia Jankowska 2017-03-29 14:19:25
Sprawozdanie za rok 2016 Sylwia Jankowska 2017-03-29 14:19:07
Sprawozdanie za rok 2016 Sylwia Jankowska 2017-03-29 14:18:39
rokowania na sprzedaż nieruchomości w Paprotnie Joanna Strojek 2017-03-27 14:40:38
rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Paprotnie - dokument usunięty Joanna Strojek 2017-03-27 14:39:47
rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Paprotnie - dokument usunięty Joanna Strojek 2017-03-27 14:37:57
rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Paprotnie - dokument usunięty Joanna Strojek 2017-03-27 14:18:52
Ogłoszenie o XXIV Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-03-27 11:47:47
Ogłoszenie o XXIV Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-03-27 11:47:16
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej chlewni na rusztach do 1493 sztuk tucznika w zamian za istniejącą chlewnię ściółkową na działce 589/8 w obrębie geodezyjnym Modlimowo. Radosław Borowy 2017-03-21 11:08:46
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej chlewni na rusztach do 1493 sztuk tucznika w zamian za istniejącą chlewnię ściółkową na działce 589/8 w obrębie geodezyjnym Modlimowo. Radosław Borowy 2017-03-21 11:08:17
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej chlewni na rusztach do 1493 sztuk tucznika ? rozbudowa istniejącego gospodarstwa, na działce nr 141/2 w obrębie geodezyjnym Modlimowo. Radosław Borowy 2017-03-21 11:07:22
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej chlewni na rusztach do 1493 sztuk tucznika ? rozbudowa istniejącego gospodarstwa, na działce nr 141/2 w obrębie geodezyjnym Modlimowo. Radosław Borowy 2017-03-21 11:06:37
OBWIESZCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z DNIA 15 MARCA 2017 ROKU O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2017 ROKU Marek Brej 2017-03-20 07:49:01
PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA TERENU GMINY KARNICE W LATACH 2013-2032 - wersja 2016 Sylwia Jankowska 2017-03-16 13:56:11
Program usuwania azbestu Sylwia Jankowska 2017-03-16 13:55:50
Program usuwania azbestu Sylwia Jankowska 2017-03-16 13:55:16
Wniosek o udzielenie dofinansowania na transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2017-03-16 13:53:34