herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Trzeszyn Sylwia Jankowska 2016-10-28 13:04:40
Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Węgorzyn Sylwia Jankowska 2016-10-28 12:54:50
Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 października 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Ninikowo Sylwia Jankowska 2016-10-28 12:54:34
Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Węgorzyn Sylwia Jankowska 2016-10-28 12:53:23
Petycje Sylwia Jankowska 2016-10-28 11:48:00
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Węgorzynie Sylwia Jankowska 2016-10-28 10:29:31
2016 rok - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2016-10-27 14:29:49
Petycje Sylwia Jankowska 2016-10-27 14:29:07
Petycje 2016 - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2016-10-27 14:20:50
Petycje 2016 - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2016-10-27 14:20:38
Sylwia Jankowska 2016-10-27 14:20:07
Koszty związane z udostępnianiem lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej Sylwia Jankowska 2016-10-27 08:57:44
Koszty związane z udostępnianiem lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej Sylwia Jankowska 2016-10-27 08:44:26
Koszty związane z udostępnianiem lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej Sylwia Jankowska 2016-10-27 08:34:57
Zarządzenie Nr 32/2016 w sprawie ustalenia kosztów związanych z udostępnianiem lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej Sylwia Jankowska 2016-10-27 08:25:40
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ -NOWY WZÓR Sylwia Jankowska 2016-10-27 08:03:32
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ -NOWY WZÓR Sylwia Jankowska 2016-10-27 07:57:30
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2016-10-26 13:18:58
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2016-10-26 13:18:54
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2016-10-26 13:09:22
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2016-10-26 13:09:18
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2016-10-26 13:09:16
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2016-10-26 13:09:11
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2016-10-26 13:06:39
Ogłoszenie o XX Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2016-10-21 13:05:07
Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Gryfickim a Gminą Gryfice, Gminą Trzebiatów, Gminą Płoty, Gminą Brojce, Gminą Karnice oraz Gminą Rewal ? dotyczącej opracowania ?Planu zrównoważonego rozwoju publicznego Transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfickiego? zwanego w dalszej części ?planem transportowym? wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie gryfickim Mirosława Stankiewicz 2016-10-21 09:11:34
Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Gryfickim a Gminą Gryfice, Gminą Trzebiatów, Gminą Płoty, Gminą Brojce, Gminą Karnice oraz Gminą Rewal ? dotyczącej opracowania ?Planu zrównoważonego rozwoju publicznego Transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfickiego? zwanego w dalszej części ?planem transportowym? wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie gryfickim Mirosława Stankiewicz 2016-10-21 09:10:49
Uchwała Nr XIX/151/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla terenu Gminy Karnice w latach 2013-2032? Mirosława Stankiewicz 2016-10-21 09:10:07
Uchwała Nr XIX/150/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sąsiedztwie miejscowości Skrobotowo, Karnice, Gocławice, Kusin, Czaplice, Czaplin Mały, Cerkwica, Czaplin Wielki w gminie Karnice Mirosława Stankiewicz 2016-10-21 09:09:31
Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość Mirosława Stankiewicz 2016-10-21 09:07:12
Uchwała Nr XIX/145/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2016- 2027 Mirosława Stankiewicz 2016-10-21 09:06:38
Uchwała Nr XIX/144/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok Mirosława Stankiewicz 2016-10-21 09:06:26
Uchwała Nr XIX/143/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok Mirosława Stankiewicz 2016-10-21 09:06:16
Uchwała Nr XIX/148/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Skrobotowie Mirosława Stankiewicz 2016-10-21 09:06:02
Uchwała Nr XIX/146/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2016 rok Mirosława Stankiewicz 2016-10-21 09:05:34
Uchwała Nr XIX/147/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2016-10-21 09:05:10
Uchwała Nr XIX/146/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2016 rok Mirosława Stankiewicz 2016-10-21 09:03:48
Uchwała Nr XIX/145/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2016- 2027 Mirosława Stankiewicz 2016-10-21 09:03:15
Uchwała Nr XIX/144/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok Mirosława Stankiewicz 2016-10-21 09:02:39
Uchwała Nr XIX/143/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok Mirosława Stankiewicz 2016-10-21 09:02:12