herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2017-05-11 09:12:09
Protokół otwarcia ofert Radosław Borowy 2017-05-11 09:11:47
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2017-05-11 09:11:25
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2017-05-11 09:10:34
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2017-05-11 09:10:19
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2017-05-11 09:10:02
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2017-05-11 09:09:37
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2017-05-11 09:08:17
Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2017-05-11 09:06:49
Protokół otwarcia ofert Radosław Borowy 2017-05-11 09:06:21
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i rozbudowie zejścia na plażę za Regą w Mrzeżynie na działce nr 403, obręb Mrzeżyno 2. Radosław Borowy 2017-05-09 09:18:37
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i rozbudowie zejścia na plażę za Regą w Mrzeżynie na działce nr 403, obręb Mrzeżyno 2. Radosław Borowy 2017-05-09 09:17:52
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2107 r. w sprawie wydania decyzji nr 7/2017 znak AP-1.7820.130.-6.2017.PZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukecin-Rewal Marek Brej 2017-05-08 08:33:58
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2017-05-08 07:07:56
Przebudowa dróg - ulica Bukowa, Akacjowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2017-05-05 14:34:50
Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2016 r. Marek Brej 2017-04-28 11:00:50
Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2016 r. Marek Brej 2017-04-28 11:00:35
Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej Marek Brej 2017-04-28 11:00:20
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2016 r. Marek Brej 2017-04-28 11:00:00
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzedzie Gminy karnice oraz regulamin jej działania Marek Brej 2017-04-28 10:59:41
Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie upoważnienia do realizacji zadań Karty Dużej Rodziny Marek Brej 2017-04-28 10:59:24
Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Marek Brej 2017-04-28 10:59:08
Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Marek Brej 2017-04-28 10:58:54
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2017-2027 Marek Brej 2017-04-28 10:58:36
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przedłożenia projektu Uchwały budżetowej Gminy Karnice na rok 2017 Marek Brej 2017-04-28 10:58:21
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2017 r. Marek Brej 2017-04-28 10:37:47
Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy karnice oraz regulaminu jej działania Marek Brej 2017-04-28 10:37:33
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Skrobotowie Marek Brej 2017-04-28 10:37:09
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do realizacji zadań Karty Dużej Rodziny Marek Brej 2017-04-28 10:36:48
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekuna Marek Brej 2017-04-28 10:36:29
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia o których mowa w art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Marek Brej 2017-04-28 10:36:10
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Marek Brej 2017-04-28 10:35:32
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych Marek Brej 2017-04-28 10:35:15
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu wspierania rodziny Marek Brej 2017-04-28 10:35:01
Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych Marek Brej 2017-04-28 10:34:40
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych Marek Brej 2017-04-28 10:34:23
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej Marek Brej 2017-04-28 10:34:09
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych Marek Brej 2017-04-28 10:33:52
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Marek Brej 2017-04-28 10:33:25
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdan finansowych samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach oraz Gminnego Klubu Kultury w Karnicach za rok 2016 Marek Brej 2017-04-28 10:33:04