herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa placu rekreacyjnego na stadionie sportowym w m. Cerkwica Radosław Borowy 2018-01-05 11:20:08
Przebudowa placu rekreacyjnego na stadionie sportowym w m. Cerkwica Radosław Borowy 2018-01-05 11:19:56
Interpretacja Nr 5 z 2017 r. Marek Brej 2018-01-05 08:56:42
Interpretacja Nr 4 z 2017 r. Marek Brej 2018-01-05 08:56:31
Interpretacja Nr 3 z 2017 r. Marek Brej 2018-01-05 08:56:21
Interpertacja Nr 2 z 2017 r. Marek Brej 2018-01-05 08:56:10
Interpretacja Nr 1 z 2017 r. Marek Brej 2018-01-05 08:55:59
Interpretacja Nr 5 z 2017 r. Marek Brej 2018-01-05 08:55:07
Bankowa obsługa budżetu Gminy Karnice i jednostek organizacyjnych Gminy Karnice na okres od 01.02.2018 r. do 31.01.2022 r. Radosław Borowy 2018-01-04 09:21:03
Obwieszczenie - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Rewal" Małgorzata Rudź 2018-01-03 13:55:41
Obwieszczenie - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Rewal" - dokument usunięty Małgorzata Rudź 2018-01-03 13:54:46
Obwieszczenie - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Rewal" - dokument usunięty Małgorzata Rudź 2018-01-03 13:54:28
Obwieszczenie - "Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Karnicach". Małgorzata Rudź 2018-01-03 13:51:26
2018 rok Małgorzata Rudź 2018-01-03 13:34:21
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej Sylwia Jankowska 2017-12-29 20:05:56
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2018 Marek Brej 2017-12-29 13:27:22
ogłoszenie o odwołaniu rokowan na sprzedaż nieruchomości Joanna Strojek 2017-12-29 11:45:06
ogłoszenie o odwołaniu przeargu na sprzedaż nieruchomości Joanna Strojek 2017-12-29 11:43:49
Uchwała Nr CXLVI.666.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karnice na lata 2018 - 2027 Marek Brej 2017-12-29 10:26:51
Uchwała Nr CXLVI.665.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej GminyKarnice na 2018 rok Marek Brej 2017-12-29 10:26:29
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Marek Brej 2017-12-29 10:25:03
Budżet Gminy na 2018 rok Marek Brej 2017-12-29 10:24:40
Ogłoszenie o XXX Sesji Rady Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2017-12-22 15:00:03
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Skrobotowie Joanna Strojek 2017-12-21 13:39:52
Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica. Radosław Borowy 2017-12-20 14:19:52
Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica. Radosław Borowy 2017-12-20 14:19:27
Podatek od nieruchomości - obowiązują stawki z roku 2017 Marek Brej 2017-12-19 12:19:34
Marek Brej 2017-12-19 12:18:30
Marek Brej 2017-12-19 12:17:24
Marek Brej 2017-12-19 12:15:50
Podatek od nieruchomości - obowiązują stawki z roku 2017 Marek Brej 2017-12-19 12:13:59
Podatek leśny Marek Brej 2017-12-19 12:13:43
Podatek rolny - dokument usunięty Marek Brej 2017-12-19 12:13:32
Podatek rolny - dokument usunięty Marek Brej 2017-12-19 12:13:24
Podatek rolny Marek Brej 2017-12-19 12:13:23
Uchwała Nr XXI/166/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej Marek Brej 2017-12-19 12:12:31
Uchwała Nr XXI/165/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Marek Brej 2017-12-19 12:11:42
2018 Rok Marek Brej 2017-12-19 12:09:30
Petycje 2016-2017 Sylwia Jankowska 2017-12-18 10:12:26
Petycje 2016-2017 Sylwia Jankowska 2017-12-18 10:01:18