herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2017-06-30 08:03:06
Zarządzenie Nr 48 /2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Karnice do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Sylwia Jankowska 2017-06-30 07:21:23
Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia do udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych SIO oraz do dostępu do bazy danych SIO Sylwia Jankowska 2017-06-28 14:57:22
Petycje 2016-2017 Sylwia Jankowska 2017-06-28 10:27:09
Petycje 2016-2017 Sylwia Jankowska 2017-06-28 10:25:47
Petycje 2016-2017 Sylwia Jankowska 2017-06-28 10:25:45
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 3) Radosław Borowy 2017-06-28 07:45:44
Uchwała Nr XXV/224/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Karnice i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cerkwicy. Mirosława Stankiewicz 2017-06-23 12:17:16
Uchwała Nr XXV/223/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminy Karnice. Mirosława Stankiewicz 2017-06-23 12:16:54
Uchwała Nr XXV/222/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przejęcia na mienie gminy udziału w drodze wewnętrznej w zamian za wygaśnięcie zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej. Mirosława Stankiewicz 2017-06-23 12:16:18
Uchwała Nr XXV/221/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. ?Konarzewo? przyjętego uchwałą nr XXVI/215/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008 r. Mirosława Stankiewicz 2017-06-23 12:15:56
Uchwała Nr XXV/220/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. ?Konarzewo? przyjętego uchwałą nr XXVI/180/2005 Rady Gminy w Karnicach z dnia 29 czerwca 2005 r. Mirosława Stankiewicz 2017-06-23 12:15:30
Uchwała Nr XXV/219/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działki nr 62/8 obr. Konarzewo. Mirosława Stankiewicz 2017-06-23 12:14:57
Uchwała Nr XXV/218/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie odebrania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Cerkwicy. Mirosława Stankiewicz 2017-06-23 12:14:25
Uchwała Nr XXV/217/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019 dla Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-06-23 12:13:57
Uchwała Nr XXV/216/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mirosława Stankiewicz 2017-06-23 12:13:25
Uchwała Nr XXV/215/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/135/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-06-23 12:13:04
Uchwała Nr XXV/214/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok Mirosława Stankiewicz 2017-06-23 12:12:40
Uchwała Nr XXV/213/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok Mirosława Stankiewicz 2017-06-23 12:12:05
Uchwała Nr XXV/212/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2017- 2027 Mirosława Stankiewicz 2017-06-23 12:11:39
Uchwała Nr XXV/211/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok Mirosława Stankiewicz 2017-06-23 12:08:57
Uchwała Nr XXV/210/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karnice z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 Mirosława Stankiewicz 2017-06-23 12:08:14
Uchwała Nr XXV/209/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2016 rok. Mirosława Stankiewicz 2017-06-23 12:07:47
Sesja Nr XXV Mirosława Stankiewicz 2017-06-23 12:06:46
Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego Sylwia Jankowska 2017-06-19 13:06:32
Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2017-06-19 13:05:58
Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2017-06-19 13:05:52
Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2017-06-19 13:05:28
Przebudowa dróg - ulica Bukowa, Akacjowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2017-06-13 11:47:53
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu?, które przeznaczone są do realizacji w II półroczu 2017 r. w drodze zlecenia. Sylwia Jankowska 2017-06-12 13:40:29
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu?, które przeznaczone są do realizacji w II półroczu 2017 r. w drodze zlecenia. Sylwia Jankowska 2017-06-12 13:39:13
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w II półroczu 2017 r. Sylwia Jankowska 2017-06-12 13:33:35
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w II półroczu 2017 r. Sylwia Jankowska 2017-06-12 13:32:20
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kanicach Joanna Strojek 2017-06-12 12:23:59
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Węgorzynie Joanna Strojek 2017-06-12 12:22:47
Petycje 2016-2017 Sylwia Jankowska 2017-06-09 10:18:37
Ogloszenie o XXV Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-06-08 13:45:49
Ogloszenie o XXV Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-06-08 13:43:24
Przebudowa drogi w miejscowości Ciećmierz, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-06-08 12:27:34
Przebudowa drogi w miejscowości Czaplin Mały, gmina Karnice Radosław Borowy 2017-06-08 12:15:11