herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVII/237/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół Publicznych w Karnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół Publicznych w Karnicach Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:11:32
Uchwała Nr XXVII/236/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerkwicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Cerkwicy Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:11:09
Sesja Nr XXVII Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:09:50
Uchwała Nr XXVI/35/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Kusinie. Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:09:17
Uchwała Nr XXVI/234/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice przyjętego uchwałą nr VI/43/2007 Rady Gminy Karnice z dnia 14 marca 2007 r. Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 09:08:48
Uchwała Nr XXVI/233/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice przyjętego uchwałą nr VI/44/2007 Rady Gminy Karnice z dnia 14 marca 2007 r. Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 08:59:09
Uchwała Nr XXVI/232/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice przyjętego uchwałą nr XXXI/230/2001 Rady Gminy w Karnicach z dnia 28 listopada 2001 r. Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 08:58:34
Uchwała Nr XXVI/231/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przejęcia na mienie gminy nieruchomości gruntowych w zamian za wygaśnięcie zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 08:57:54
Uchwała Nr XXVI/230/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż samodzielnych lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 08:57:10
Uchwała Nr XXVI/229/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Karnice, gmina Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 08:56:47
Uchwała Nr XXVI/228/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok. Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 08:56:27
Uchwała Nr XXVI/227/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2017- 2027 Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 08:55:39
Uchwała Nr XXVI/226/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 08:53:19
Uchwała Nr XXVI/225/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Karnice na lata 2017 - 2023 Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 08:52:52
Sesja Nr XXVI Mirosława Stankiewicz 2017-11-10 08:51:25
Sylwia Jankowska 2017-11-07 12:44:10
Sylwia Jankowska 2017-11-07 12:02:54
Sylwia Jankowska 2017-11-07 11:59:17
Sylwia Jankowska 2017-11-07 11:57:49
Sylwia Jankowska 2017-11-07 11:57:00
Sylwia Jankowska 2017-11-07 11:43:12
Petycje 2016-2017 Sylwia Jankowska 2017-11-07 11:14:40
Petycje 2016-2017 Sylwia Jankowska 2017-11-07 10:11:22
Zakup i dostawa kompletnego piłkochwytu Radosław Borowy 2017-11-06 11:38:03
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARNICE z 25.10.2017 r. o opracowaniu "Założeń do palnu zopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karnice". Marek Brej 2017-11-06 08:45:23
Roboty konserwacyjno-remontowe gruntowej drogi gminnej o nawierzchni nieulepszonej relacji Niczonów-Trzebieradz Radosław Borowy 2017-10-31 13:11:44
wykaz nr 7/2017 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Joanna Strojek 2017-10-30 09:41:39
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 października 2017r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2017-10-30 09:12:28
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich - studnia awaryjna nr 4, na terenie gminnego ujęcia wody w Karnicach Radosław Borowy 2017-10-26 14:32:56
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2017-10-25 14:09:17
Sylwia Jankowska 2017-10-25 13:50:15
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2017-10-25 13:49:09
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karnice - projekt Sylwia Jankowska 2017-10-25 13:41:56
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karnice - projekt Sylwia Jankowska 2017-10-25 13:38:35
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki CITROEN BERLINGO - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-10-24 09:28:49
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 23 października 2017r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2017-10-24 07:12:15
Roboty konserwacyjno-remontowe gruntowej drogi gminnej o nawierzchni nieulepszonej relacji Niczonów-Trzebieradz Radosław Borowy 2017-10-23 14:23:23
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki CITROEN BERLINGO - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-10-23 12:26:57
Ogłoszenie o XXVII Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-10-23 11:18:52
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 r. Marek Brej 2017-10-23 07:10:32