herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Czaplinie Wielkim Sylwia Jankowska 2016-11-13 11:58:14
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Czaplinie Wielkim Sylwia Jankowska 2016-11-13 11:57:29
Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Czaplin Wielki Sylwia Jankowska 2016-11-13 11:56:02
Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Paprotno Sylwia Jankowska 2016-11-11 15:08:03
Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Paprotno Sylwia Jankowska 2016-11-11 15:07:34
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Paprotnie Sylwia Jankowska 2016-11-11 15:06:37
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Paprotnie Sylwia Jankowska 2016-11-11 15:06:29
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Paprotnie Sylwia Jankowska 2016-11-11 15:05:58
Spełnianie obowiązku nauki Sylwia Jankowska 2016-11-10 14:58:39
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-10 10:18:21
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-10 10:16:29
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-10 10:14:33
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-10 10:11:39
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-10 10:10:16
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-10 10:09:59
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-10 10:09:48
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-10 10:09:36
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-10 10:09:18
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-10 10:09:00
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-10 10:08:25
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice pn. ?Ciećmierz?. Grzegorz Smal 2016-11-09 08:00:17
Wykaz nr 2/2016 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Justyna Waliszka 2016-11-09 08:00:03
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice pn. ?Ciećmierz?. Grzegorz Smal 2016-11-09 07:50:18
Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Ciećmierz Sylwia Jankowska 2016-11-08 13:41:13
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Ciećmierzu Sylwia Jankowska 2016-11-08 12:59:49
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Ciećmierzu Sylwia Jankowska 2016-11-08 12:57:41
Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Karnice z dnia 10 czerwca 2016 r. Mirosława Stankiewicz 2016-11-08 12:17:22
Nabór na stanowisko urzędnicze - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karnicach Sylwia Jankowska 2016-11-07 10:46:17
Nabór na stanowisko urzędnicze - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karnicach Sylwia Jankowska 2016-11-07 10:45:28
Nabór na stanowisko urzędnicze - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karnicach Sylwia Jankowska 2016-11-07 10:43:21
Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy Karnice za 2015 rok Marek Brej 2016-11-07 08:18:05
Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy Karnice za 2015 rok Marek Brej 2016-11-07 08:17:35
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2016-11-04 10:34:57
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2016-11-04 10:34:55
Petycje Sylwia Jankowska 2016-11-04 08:44:45
Petycje Sylwia Jankowska 2016-11-04 08:38:25
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Trzeszynie Sylwia Jankowska 2016-11-04 07:28:22
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Trzeszynie Sylwia Jankowska 2016-11-04 07:27:32
Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Mirosława Stankiewicz 2016-11-03 13:17:59
Uchwała Nr XX/160/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. Mirosława Stankiewicz 2016-11-03 13:17:09