herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Radosław Borowy 2018-08-28 14:16:30
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Radosław Borowy 2018-08-28 14:04:46
Odprowadzenie wód pohodowlanych z obiektów stawowych istniejącego gospodarstwa rolno-rybackiego położonego w Dreżewie Radosław Borowy 2018-08-28 14:03:47
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Radosław Borowy 2018-08-28 13:23:40
Marek Brej 2018-08-28 10:47:56
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Radosław Borowy 2018-08-28 09:20:56
Raport o oddziaływaniu na środowisko Radosław Borowy 2018-08-28 09:20:42
Raport o oddziaływaniu na środowisko Radosław Borowy 2018-08-28 09:19:50
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Radosław Borowy 2018-08-28 09:02:15
Rozbudowa gospodarstwa hodowli bydła na działce nr 54/1, obręb ewidencyjny Ciećmierz Radosław Borowy 2018-08-28 09:01:28
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa gospodarstwa hodowli bydła na działce nr 54/1, obręb ewidencyjny Ciećmierz - dokument usunięty Radosław Borowy 2018-08-28 09:00:53
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa gospodarstwa hodowli bydła na działce nr 54/1, obręb ewidencyjny Ciećmierz - dokument usunięty Radosław Borowy 2018-08-28 08:59:08
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Radosław Borowy 2018-08-28 08:56:17
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - dokument usunięty Radosław Borowy 2018-08-28 08:55:59
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - dokument usunięty Radosław Borowy 2018-08-28 07:13:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie podziału gminy Karnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marek Brej 2018-08-27 12:20:46
PRZEWÓZ UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ GMINY KARNICE, REALIZOWANY W OPARCIU O KOMUNIKACJĘ REGULARNĄ ? NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Radosław Borowy 2018-08-27 12:15:09
Obwieszczenie Marszałka województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Marek Brej 2018-08-27 11:25:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Karnice dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie podziału gminy Karnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marek Brej 2018-08-27 11:25:10
Wybory samorządowe 2018 Marek Brej 2018-08-27 11:21:40
Ogłoszenie o XXXVI Sesji Rady Gminy Karnice Małgorzata Rudź 2018-08-24 14:51:31
Wzór wniosku do pobrania Marek Brej 2018-08-23 07:21:28
Interpretacja Nr 1 z 2018 r. Marek Brej 2018-08-21 13:10:20
Interpretacja Nr 5 z 2017 r. Marek Brej 2018-08-21 13:06:07
Interpretacja Nr 3 z 2017 r. Marek Brej 2018-08-21 13:05:52
Interpretacja Nr 5 z 2017 r. Marek Brej 2018-08-21 13:05:17
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągu przesyłowego wody morskiej do istniejącego gospodarstwa rolno-rybackiego w Dreżewie (gmina Karnice) wraz z jej ujęciem wody z Morza Bałtyckiego. Radosław Borowy 2018-08-17 09:30:54
PRZEWÓZ UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ GMINY KARNICE, REALIZOWANY W OPARCIU O KOMUNIKACJĘ REGULARNĄ ? NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Radosław Borowy 2018-08-16 08:25:53
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2018-08-13 09:34:07
Sylwia Jankowska 2018-08-06 14:09:07
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2018-08-06 09:43:42
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2018-08-03 11:19:02
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2018-08-03 11:17:40
wykaz nr 4/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Joanna Strojek 2018-08-02 09:08:24
Uchwała Nr XXIX/256/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-08-01 11:25:42
Uchwała Nr XXIX/256/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-08-01 11:20:14
Uchwała Nr XXIX/256/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-08-01 11:19:08
Uchwała Nr XXIX/256/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-08-01 11:11:23
Uchwała Nr XXIX/257/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2018-2027. Mirosława Stankiewicz 2018-08-01 11:11:02
Uchwała Nr XXIX/258/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok Mirosława Stankiewicz 2018-08-01 11:10:45