herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rok 2017 Marek Brej 2018-04-18 08:15:01
Rok 2016 Marek Brej 2018-04-18 08:14:45
Rok 2015 Marek Brej 2018-04-18 08:14:28
Rok 2014 Marek Brej 2018-04-18 08:14:12
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karnice Marek Brej 2018-04-18 08:13:29
Rok 2017 Marek Brej 2018-04-17 07:10:56
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karnice za rok 2017 - dokument usunięty Marek Brej 2018-04-17 07:09:42
Rok 2017 Marek Brej 2018-04-17 07:08:46
Rok 2017 - dokument usunięty Marek Brej 2018-04-17 07:08:10
Rok 2017 - dokument usunięty Marek Brej 2018-04-17 07:08:02
Sylwia Jankowska 2018-04-11 08:26:07
Sylwia Jankowska 2018-04-11 08:25:04
Sylwia Jankowska 2018-04-11 08:24:07
Petycje 2018 Sylwia Jankowska 2018-04-11 08:07:05
Aktualizacja planu zamówień publicznych z dnia 10.04.2018 r. Radosław Borowy 2018-04-10 10:56:52
Aktualizacja planu zamówień publicznych z dnia 10.04.2018 r. - dokument usunięty Radosław Borowy 2018-04-10 10:56:38
Aktualizacja planu zamówień publicznych z dnia 10.04.2018 r. - dokument usunięty Radosław Borowy 2018-04-10 10:49:30
Aktualizacja planu zamówień publicznych z dnia 10.04.2018 r. - dokument usunięty Radosław Borowy 2018-04-10 10:30:17
Aktualizacja planu zamówień publicznych z dnia 10.04.2018 r. - dokument usunięty Radosław Borowy 2018-04-10 10:29:19
Aktualizacja planu zamówień publicznych z dnia 10.04.2018 r. - dokument usunięty Radosław Borowy 2018-04-10 10:29:12
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa gospodarstwa hodowli bydła na działce nr 54/1, obręb ewidencyjny Ciećmierz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie? Radosław Borowy 2018-04-09 14:29:30
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa gospodarstwa hodowli bydła na działce nr 54/1, obręb ewidencyjny Ciećmierz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie? Radosław Borowy 2018-04-09 14:29:16
Zarządzenie Nr 16/2018 Wojta Gminy Karnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia kosztów związanych z udostępnianiem lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej Marek Brej 2018-04-06 07:20:58
Zarządzenie Nr 15/2018 Wojta Gminy Karnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2017 rok Marek Brej 2018-04-06 07:20:38
Zarządzenie Nr 14/2018 Wojta Gminy Karnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Marek Brej 2018-04-06 07:20:19
Zarządzenie Nr 13/2018 Wojta Gminy Karnice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego Marek Brej 2018-04-06 07:20:00
Zarządzenie Nr 12/2018 Wojta Gminy Karnice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych spawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach oraz Gminnego Klubu Kultury w Karnicach za rok 2017 Marek Brej 2018-04-06 07:19:41
Zarządzenie Nr 9/2018 Wojta Gminy Karnice z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Skrobotowie Marek Brej 2018-04-06 07:19:18
Uchwała Nr XXXII/284/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027 Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:54:10
Uchwała Nr XXXII/293/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018. Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:52:30
Uchwała Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2018. Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:50:49
Uchwała Nr XXXII/291/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2018. Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:50:18
Uchwała Nr XXXII/290/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2018. Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:49:51
Uchwała Nr XXXII/289/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych Gminy Karnice na lata 2018-2021 będących w posiadaniu Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:49:19
Uchwała Nr XXXII/288/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w ?Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2018 roku? Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:48:49
Uchwała Nr XXXII/287/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Karnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:48:27
Uchwała Nr XXXII/286/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Karnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:47:58
Uchwała Nr XXXII/285/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:47:38
Uchwała Nr XXXII/284/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027 Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:47:14
Uchwała Nr XXXII/283/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:46:21