herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Drozdowie Joanna Strojek 2018-07-23 11:13:43
I publiczny przetrag ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Drozdowie Joanna Strojek 2018-07-23 11:03:33
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 16 lipca 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2018-07-20 07:15:47
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Węgorzynie Marek Brej 2018-07-20 07:15:27
Utwardzenie nawierzchni placów w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2018-07-18 13:57:23
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędzin (przetarg 2) Radosław Borowy 2018-07-18 13:04:56
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Węgorzynie Joanna Strojek 2018-07-17 14:08:17
Utwardzenie nawierzchni placów w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2018-07-17 10:52:54
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Sylwia Jankowska 2018-07-10 12:43:15
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawie świadczenia "Dobry start" Marek Brej 2018-07-09 07:22:53
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start" Marek Brej 2018-07-09 07:21:44
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start" Marek Brej 2018-07-09 07:20:52
Uchwała Nr XXXV/317/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-07-05 14:40:22
Uchwała Nr XXXV/316/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karnice z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 Mirosława Stankiewicz 2018-07-05 14:39:32
Uchwała Nr XXXV/315/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2017 rok Mirosława Stankiewicz 2018-07-05 14:39:04
Uchwała Nr XXXV/314/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027 Mirosława Stankiewicz 2018-07-05 14:38:22
Uchwała Nr XXXV/313/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-07-05 14:37:22
Uchwała Nr XXXV/312/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-07-05 14:36:56
Sesja Nr XXXV Mirosława Stankiewicz 2018-07-05 14:36:13
Sylwia Jankowska 2018-07-05 12:16:19
Sylwia Jankowska 2018-07-05 12:15:40
Sylwia Jankowska 2018-07-05 12:14:59
Sylwia Jankowska 2018-07-05 12:13:47
Sylwia Jankowska 2018-07-05 12:12:27
Sylwia Jankowska 2018-07-04 12:58:56
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Niczonowie Sylwia Jankowska 2018-07-02 11:23:26
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Drozdowie Sylwia Jankowska 2018-07-02 11:21:19
Ogłoszenie w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Niczonów Sylwia Jankowska 2018-07-02 11:20:21
Ogłoszenie w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Drozdowo Sylwia Jankowska 2018-07-02 11:19:43
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Niczonów Sylwia Jankowska 2018-07-02 11:17:59
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Drozdowo Sylwia Jankowska 2018-07-02 11:17:18
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w II półroczu 2018 r. Sylwia Jankowska 2018-07-02 11:11:47
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w II półroczu 2018 r. w drodze zlecenia. Sylwia Jankowska 2018-07-02 11:10:47
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Sylwia Jankowska 2018-07-02 08:07:15
Utwardzenie nawierzchni placów w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2018-06-29 12:08:33
Utwardzenie nawierzchni placów w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2018-06-29 12:08:32
Utwardzenie nawierzchni placów w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2018-06-29 12:08:26
Utwardzenie nawierzchni placów w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2018-06-29 12:08:19
Utwardzenie nawierzchni placów w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2018-06-29 12:08:13
Utwardzenie nawierzchni placów w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2018-06-29 12:08:05