herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2018 rok Małgorzata Rudź 2018-01-03 13:34:21
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej Sylwia Jankowska 2017-12-29 20:05:56
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2018 Marek Brej 2017-12-29 13:27:22
ogłoszenie o odwołaniu rokowan na sprzedaż nieruchomości Joanna Strojek 2017-12-29 11:45:06
ogłoszenie o odwołaniu przeargu na sprzedaż nieruchomości Joanna Strojek 2017-12-29 11:43:49
Uchwała Nr CXLVI.666.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karnice na lata 2018 - 2027 Marek Brej 2017-12-29 10:26:51
Uchwała Nr CXLVI.665.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej GminyKarnice na 2018 rok Marek Brej 2017-12-29 10:26:29
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Marek Brej 2017-12-29 10:25:03
Budżet Gminy na 2018 rok Marek Brej 2017-12-29 10:24:40
Ogłoszenie o XXX Sesji Rady Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2017-12-22 15:00:03
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Skrobotowie Joanna Strojek 2017-12-21 13:39:52
Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica. Radosław Borowy 2017-12-20 14:19:52
Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica. Radosław Borowy 2017-12-20 14:19:27
Podatek od nieruchomości - obowiązują stawki z roku 2017 Marek Brej 2017-12-19 12:19:34
Marek Brej 2017-12-19 12:18:30
Marek Brej 2017-12-19 12:17:24
Marek Brej 2017-12-19 12:15:50
Podatek od nieruchomości - obowiązują stawki z roku 2017 Marek Brej 2017-12-19 12:13:59
Podatek leśny Marek Brej 2017-12-19 12:13:43
Podatek rolny - dokument usunięty Marek Brej 2017-12-19 12:13:32
Podatek rolny - dokument usunięty Marek Brej 2017-12-19 12:13:24
Podatek rolny Marek Brej 2017-12-19 12:13:23
Uchwała Nr XXI/166/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej Marek Brej 2017-12-19 12:12:31
Uchwała Nr XXI/165/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Marek Brej 2017-12-19 12:11:42
2018 Rok Marek Brej 2017-12-19 12:09:30
Petycje 2016-2017 Sylwia Jankowska 2017-12-18 10:12:26
Petycje 2016-2017 Sylwia Jankowska 2017-12-18 10:01:18
Petycje 2016-2017 Sylwia Jankowska 2017-12-18 09:42:59
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich - studnia awaryjna nr 4, na terenie gminnego ujęcia wody w Karnicach Radosław Borowy 2017-12-08 09:01:26
Ogłoszenie o XXIX Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:44:25
Ogłoszenie o XXIX Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:43:53
Uchwała Nr XXVIII/255/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice na okres kadencji 2014-2018. Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:39:55
Uchwała Nr XXVIII/254/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:38:54
Uchwała Nr XXVIII/253/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie podziału Gminy Karnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:38:26
Uchwała Nr XXVIII/252/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Karnice do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:37:54
Uchwała Nr XXVIII/251/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia ?Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:37:28
Uchwała Nr XXVIII/250/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:35:54
Uchwała Nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:35:20
Uchwała Nr XXVIII/248/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2017- 2027 Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:34:49
Uchwała Nr XXVIII/247/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok Mirosława Stankiewicz 2017-12-07 09:33:39