herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Utwardzenie nawierzchni placów w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2018-06-29 12:07:59
Utwardzenie nawierzchni placów w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2018-06-29 12:07:50
Uchwała Nr XXXIV/311/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027 Mirosława Stankiewicz 2018-06-28 14:20:27
Uchwała Nr XXXIV/311/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027 Mirosława Stankiewicz 2018-06-28 14:16:53
Uchwała Nr XXXIV/310/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-06-28 14:05:57
Uchwała Nr XXXIV/309/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-06-28 14:05:32
Uchwała Nr XXXIV/308/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości udzielenia pożyczek i poręczeń Mirosława Stankiewicz 2018-06-28 14:04:46
Uchwała Nr XXXIV/307/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie Mirosława Stankiewicz 2018-06-28 14:04:21
Sesja Nr XXXIV Mirosława Stankiewicz 2018-06-28 14:02:36
Uchwała Nr XXXIII/306/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-06-28 14:01:58
Uchwała Nr XXXIII/305/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy w Karnicach Mirosława Stankiewicz 2018-06-28 14:01:24
Uchwała Nr XXXIII/304/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Mirosława Stankiewicz 2018-06-28 14:00:38
Uchwała Nr XXXIII/303/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Karnice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Mirosława Stankiewicz 2018-06-28 14:00:17
Uchwała Nr XXXIII/302/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-06-28 13:59:07
Uchwała Nr XXXIII/301/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-06-28 13:58:47
Uchwała Nr XXXIII/300/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-06-28 13:57:56
Uchwała Nr XXXIII/299/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-06-28 12:32:25
Uchwała Nr XXXIII/298/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Drozdowie Mirosława Stankiewicz 2018-06-28 12:32:05
Uchwała Nr XXXIII/297/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości Mirosława Stankiewicz 2018-06-28 12:31:42
Uchwała Nr XXXIII/296/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-06-28 12:16:23
Uchwała Nr XXXIII/295/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzenia okręgu wyborczego Mirosława Stankiewicz 2018-06-28 12:15:58
Uchwała Nr XXXIII/294/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-06-28 12:15:37
Sesja Nr XXXIII Mirosława Stankiewicz 2018-06-28 12:15:01
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędzin (przetarg 2) Radosław Borowy 2018-06-26 11:20:12
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Sylwia Jankowska 2018-06-22 11:55:20
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Sylwia Jankowska 2018-06-22 11:54:31
Ogłoszenie o XXXV Sesji Rady Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2018-06-22 10:56:30
Ogłoszenie o XXXV Sesji Rady Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2018-06-22 10:55:02
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędzin (przetarg 2) Radosław Borowy 2018-06-21 14:18:57
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Sylwia Jankowska 2018-06-21 12:45:10
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w II półroczu 2018 r. w drodze zlecenia. Sylwia Jankowska 2018-06-21 12:44:33
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w II półroczu 2018 r. w drodze zlecenia. Sylwia Jankowska 2018-06-21 12:43:36
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w II półroczu 2018 r. Sylwia Jankowska 2018-06-21 12:14:03
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w II półroczu 2018 r. Sylwia Jankowska 2018-06-21 12:13:25
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2018-06-20 13:23:06
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Karnicach Marek Brej 2018-06-19 07:14:28
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów". Radosław Borowy 2018-06-15 10:18:30
Remont nawierzchni drogi wewnętrznej z płyt JOMB w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2018-06-14 14:10:14
Przebudowa drogi gminnej z płyt JOMB relacji Dreżewo - Trzęsacz Radosław Borowy 2018-06-14 14:09:51
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2018-06-13 08:04:37