herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 12/2018 Wojta Gminy Karnice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych spawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach oraz Gminnego Klubu Kultury w Karnicach za rok 2017 Marek Brej 2018-04-06 07:19:41
Zarządzenie Nr 9/2018 Wojta Gminy Karnice z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Skrobotowie Marek Brej 2018-04-06 07:19:18
Uchwała Nr XXXII/284/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027 Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:54:10
Uchwała Nr XXXII/293/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018. Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:52:30
Uchwała Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2018. Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:50:49
Uchwała Nr XXXII/291/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2018. Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:50:18
Uchwała Nr XXXII/290/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2018. Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:49:51
Uchwała Nr XXXII/289/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych Gminy Karnice na lata 2018-2021 będących w posiadaniu Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:49:19
Uchwała Nr XXXII/288/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w ?Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2018 roku? Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:48:49
Uchwała Nr XXXII/287/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Karnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:48:27
Uchwała Nr XXXII/286/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Karnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:47:58
Uchwała Nr XXXII/285/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:47:38
Uchwała Nr XXXII/284/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027 Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:47:14
Uchwała Nr XXXII/283/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:46:21
Uchwała Nr XXXII/282/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:45:55
Sesja nr XXXII Mirosława Stankiewicz 2018-04-05 14:44:09
I publiczny przetarg usny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Węgorzynie Joanna Strojek 2018-03-29 11:14:27
I publiczny przetarg usny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Węgorzynie Joanna Strojek 2018-03-29 11:13:46
I publiczny przeatrg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Karnicach Joanna Strojek 2018-03-29 11:10:45
rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Karnicach Joanna Strojek 2018-03-29 10:56:12
I publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Karnicach Joanna Strojek 2018-03-29 10:46:16
Ogłoszenie o XXXII Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-03-23 15:01:03
Ogłoszenie o XXXII Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2018-03-23 15:00:33
Małgorzata Rudź 2018-03-20 13:53:02
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję mieszkalno-usługową w tym przeprowadzenie nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2018-03-20 12:45:41
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję mieszkalno-usługową w tym przeprowadzenie nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2018-03-20 12:43:18
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję mieszkaniową w tym przeprowadzenie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2018-03-20 12:41:05
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję mieszkaniową w tym przeprowadzenie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy tego budynku na działce nr 9/71 w obrębie Lędzin, gmina Karnice. Grzegorz Smal 2018-03-20 12:38:05
Przebudowa placu rekreacyjnego na stadionie sportowym w m. Cerkwica Radosław Borowy 2018-03-19 09:03:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa odcinka sieci wodociągowej ? 110 na działce nr 198 obręb Ciećmierz, w celu wykonania przyłącza wodociągowego do działki nr 132/7 obręb Ciećmierz. Radosław Borowy 2018-03-14 14:32:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa odcinka sieci wodociągowej ? 110 na działce nr 198 obręb Ciećmierz, w celu wykonania przyłącza wodociągowego do działki nr 132/7 obręb Ciećmierz. Radosław Borowy 2018-03-14 14:31:36
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie ustalenia procedury lokowania wolnych środków finansowych Gminy Karnice Marek Brej 2018-03-13 07:38:28
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2018 r. Marek Brej 2018-03-13 07:38:07
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2018 r. Marek Brej 2018-03-13 07:37:41
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2018 r. Marek Brej 2018-03-13 07:36:20
wykaz nr 1 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Joanna Strojek 2018-03-09 09:39:06
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 roku Marek Brej 2018-03-08 07:05:48
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 roku Marek Brej 2018-03-08 07:05:18
Uchwała Nr XXXI/266/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027 Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:56:47
Uchwała Nr XXXI/281/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Karnice na lata 2017-2023 Mirosława Stankiewicz 2018-03-07 14:46:46