Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karnice Joanna Strojek 2019-04-01 14:22:48
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Marek Brej 2019-03-28 09:03:51
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu drogowego w ciągu drogi woj. 103 pod projektowanym zjazdem na drogę do farmy wiatrowej dz. nr 34 obręb Czaplin Wielki Marek Brej 2019-03-28 09:03:23
wykaz nr 2 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Joanna Strojek 2019-03-21 08:12:30
Ogłoszenie o V Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2019-03-20 13:09:11
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Sylwia Jankowska 2019-03-20 08:34:47
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Sylwia Jankowska 2019-03-20 08:33:37
Nabór instruktorów na szkolenia realizowane w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" Sylwia Jankowska 2019-03-19 11:58:09
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Sylwia Jankowska 2019-03-18 13:53:56
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Sylwia Jankowska 2019-03-18 13:53:18
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Sylwia Jankowska 2019-03-18 13:52:38
Wykonanie usług geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Gminy Karnice Radosław Borowy 2019-03-15 12:43:41
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania poniesionych nakładów przez najemców na remonty i ulepszenia w lokalach wchodzących w skład mienia komunalnego należącego do Gminy Karnice Marek Brej 2019-03-15 08:32:50
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego znak: SZ.ZUZ.1.421.6.2019.JA z dnia 12 marca 2019 r. Grzegorz Smal 2019-03-14 13:11:40
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego znak: SZ.ZUZ.1.421.6.2019.JA z dnia 12 marca 2019 r. Grzegorz Smal 2019-03-14 13:10:40
Nabór instruktorów na szkolenia realizowane w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" Sylwia Jankowska 2019-03-14 12:43:09
Nabór instruktorów na szkolenia realizowane w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" Sylwia Jankowska 2019-03-14 12:42:43
Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Karnice Radosław Borowy 2019-03-14 11:24:57
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. "Karnice-południe". Radosław Borowy 2019-03-13 14:07:14
Opracowanie projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice dla działki nr 62/8, obręb Konarzewo. Radosław Borowy 2019-03-13 13:50:31
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Danii ? część lądowa Radosław Borowy 2019-03-08 08:53:12
Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica. Radosław Borowy 2019-03-06 13:56:31
Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica. Radosław Borowy 2019-03-06 13:56:19
Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica. Radosław Borowy 2019-03-06 13:56:04
Świadczenie usług urbanistycznych i architektonicznych dotyczących planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu w zakresie przygotowania projektów decyzji na rzecz Gminy Karnice Radosław Borowy 2019-03-06 13:23:44
Obwieszczenie o możliwości zapozania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji Marek Brej 2019-03-04 09:46:54
Marek Brej 2019-03-04 09:35:49
Zarządzenie Nr 10A/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Karnice na rok szkolny 2019/2020. Sylwia Jankowska 2019-02-28 09:06:19
Zarządzenie Nr 10A/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Karnice na rok szkolny 2019/2020. Sylwia Jankowska 2019-02-28 09:05:54
Zarządzenie Nr 10A/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Karnice na rok szkolny 2019/2020. Sylwia Jankowska 2019-02-28 09:05:24
wykaz nr2/2019 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem Joanna Strojek 2019-02-27 08:45:38
Marek Brej 2019-02-26 07:12:03
Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Gryficach o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia decyzją Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanej inwestycji stanowiącej infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego gazociągu bałtyckiego(Baltic Pipe) stanowiacego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i królestwa Danii Radosław Borowy 2019-02-25 14:05:41
Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Gryficach o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia decyzją Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanej inwestycji stanowiącej infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego gazociągu bałtyckiego(Baltic Pipe) stanowiacego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i królestwa Danii - dokument usunięty Radosław Borowy 2019-02-25 14:05:26
Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Gryficach o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia decyzją Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanej inwestycji stanowiącej infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego gazociągu bałtyckiego(Baltic Pipe) stanowiacego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i królestwa Danii - dokument usunięty Radosław Borowy 2019-02-25 14:05:17
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. "Karnice-południe". Radosław Borowy 2019-02-22 13:58:41
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. "Karnice-południe". Radosław Borowy 2019-02-22 13:56:36
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. "Karnice-południe". Radosław Borowy 2019-02-22 13:56:31
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 stycznia roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Karnice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbędzie się w 2019 r. Sylwia Jankowska 2019-02-22 13:34:02
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 stycznia roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Karnice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbędzie się w 2019 r. Sylwia Jankowska 2019-02-22 13:32:20