herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Marek Brej 2017-04-28 10:58:54
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2017-2027 Marek Brej 2017-04-28 10:58:36
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przedłożenia projektu Uchwały budżetowej Gminy Karnice na rok 2017 Marek Brej 2017-04-28 10:58:21
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2017 r. Marek Brej 2017-04-28 10:37:47
Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy karnice oraz regulaminu jej działania Marek Brej 2017-04-28 10:37:33
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Skrobotowie Marek Brej 2017-04-28 10:37:09
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do realizacji zadań Karty Dużej Rodziny Marek Brej 2017-04-28 10:36:48
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekuna Marek Brej 2017-04-28 10:36:29
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia o których mowa w art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Marek Brej 2017-04-28 10:36:10
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Marek Brej 2017-04-28 10:35:32
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych Marek Brej 2017-04-28 10:35:15
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu wspierania rodziny Marek Brej 2017-04-28 10:35:01
Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych Marek Brej 2017-04-28 10:34:40
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych Marek Brej 2017-04-28 10:34:23
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej Marek Brej 2017-04-28 10:34:09
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych Marek Brej 2017-04-28 10:33:52
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Marek Brej 2017-04-28 10:33:25
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdan finansowych samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach oraz Gminnego Klubu Kultury w Karnicach za rok 2016 Marek Brej 2017-04-28 10:33:04
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2017 rok Marek Brej 2017-04-28 10:32:47
Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2016 rok Marek Brej 2017-04-28 10:32:30
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2017 rok Marek Brej 2017-04-28 10:32:13
Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadan z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. w drodze zlecenia Marek Brej 2017-04-28 10:31:55
Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2017 rok Marek Brej 2017-04-28 10:31:36
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarengo do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Karnicach Marek Brej 2017-04-28 10:31:21
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarengo do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Karnicach Marek Brej 2017-04-28 10:31:04
wykaz nr 3/2017 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Joanna Strojek 2017-04-28 09:05:53
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-26 09:30:13
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-26 09:30:10
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-26 09:29:52
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-26 09:29:35
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-26 09:29:22
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-26 09:28:57
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-26 09:27:59
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-26 09:27:43
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica Radosław Borowy 2017-04-26 09:27:01
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Karnice za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 Marek Brej 2017-04-26 08:30:20
Marek Brej 2017-04-26 08:10:14
Marek Brej 2017-04-26 08:09:48
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2017-04-26 08:07:03
ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Joanna Strojek 2017-04-26 08:03:47