herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr III/31/2019 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2018 rok Mirosława Stankiewicz 2019-01-22 11:12:07
Uchwała Nr III/30/2019 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karnice na 2019 rok i lata następne Mirosława Stankiewicz 2019-01-22 11:11:06
Uchwała Nr III/29/2019 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2019 rok Mirosława Stankiewicz 2019-01-22 11:09:53
Sesja Nr III Mirosława Stankiewicz 2019-01-22 11:08:02
Uchwała Nr I.9.K.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr II/22/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłaty miejscowej Marek Brej 2019-01-22 11:04:53
Uchwała Nr I.9.K.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr II/22/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłaty miejscowej Marek Brej 2019-01-22 11:04:00
Opłata miejscowa Marek Brej 2019-01-22 11:03:21
Nowe wzory deklaracji podatkowych - od 2019 roku Marek Brej 2019-01-22 09:43:51
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2019-01-21 08:00:23
Zarządzenie Nr 6/2019 WÓjta Gminy Karnice z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę gruntów w Gminie Karnice Marek Brej 2019-01-21 07:59:45
Zarządzenie Nr 5/2019 WÓjta Gminy Karnice z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Karnice Marek Brej 2019-01-21 07:59:00
Zarządzenie Nr 4/2019 WÓjta Gminy Karnice z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Karnice Marek Brej 2019-01-21 07:58:40
Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2019 rok Marek Brej 2019-01-21 07:51:34
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 17 stycznia 2019 r.w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Karnice, w Karnicach, Cerkwicy i Skrobotowie w dniu 19 stycznia 2019 r. Małgorzata Rudź 2019-01-17 12:20:11
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 17 stycznia 2019 r.w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Karnice, w Karnicach, Cerkwicy i Skrobotowie w dniu 19 stycznia 2019 r. Małgorzata Rudź 2019-01-17 12:18:54
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ?Konarzewo? w gminie Karnice obejmujący tereny 1MN/U, 2MP i 5MP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Grzegorz Smal 2019-01-17 08:27:55
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ?Konarzewo? w gminie Karnice obejmujący tereny 1MN/U, 2MP i 5MP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Grzegorz Smal 2019-01-17 08:26:58
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ?Konarzewo? w gminie Karnice obejmujący tereny 1MN/U, 2MP i 5MP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Grzegorz Smal 2019-01-17 08:26:01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ?Konarzewo? w gminie Karnice obejmujący tereny 1MN/U, 2MP i 5MP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Grzegorz Smal 2019-01-17 08:25:20
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ?Konarzewo? w gminie Karnice obejmujący tereny 1MN/U, 2MP i 5MP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Grzegorz Smal 2019-01-17 08:22:46
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ?Konarzewo? w gminie Karnice obejmujący tereny 1MN/U, 2MP i 5MP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Grzegorz Smal 2019-01-17 08:22:23
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa dla zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów Radosław Borowy 2019-01-14 09:35:27
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów Radosław Borowy 2019-01-14 09:23:43
Wniosek na rok 2019 Marek Brej 2019-01-11 08:36:12
Oświadczenie - osoby prawne Marek Brej 2019-01-11 08:35:56
Informacja Marek Brej 2019-01-11 08:31:05
Wniosek na rok 2019 Marek Brej 2019-01-11 08:29:58
Wniosek na rok 2019 Marek Brej 2019-01-11 08:26:39
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Marek Brej 2019-01-11 08:25:55
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - dokument usunięty Marek Brej 2019-01-11 08:25:18
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - dokument usunięty Marek Brej 2019-01-11 08:24:56
Rok 2019 Marek Brej 2019-01-11 08:23:19
Tomasz Zelwak - Radny Marek Brej 2019-01-10 14:56:52
Stanisław Wolski - Radny Marek Brej 2019-01-10 14:56:31
Józef Szydłowski - Radny Marek Brej 2019-01-10 14:56:13
Dariusz Smal - Radny Marek Brej 2019-01-10 14:55:53
Bogdan Olejniczak - Radny Marek Brej 2019-01-10 14:55:35
Dariusz Mikulski - Radny Marek Brej 2019-01-10 14:55:13
Aleksandra Marcinkowska - Radna Marek Brej 2019-01-10 14:54:48
Mariusz Krüger - Radny Marek Brej 2019-01-10 14:54:22