herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich - studnia awaryjna nr 4, na terenie gminnego ujęcia wody w Karnicach Radosław Borowy 2017-10-11 12:07:32
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich - studnia awaryjna nr 4, na terenie gminnego ujęcia wody w Karnicach Radosław Borowy 2017-10-11 12:07:21
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich - studnia awaryjna nr 4, na terenie gminnego ujęcia wody w Karnicach Radosław Borowy 2017-10-11 12:06:44
Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich - studnia awaryjna nr 4, na terenie gminnego ujęcia wody w Karnicach Radosław Borowy 2017-10-11 12:06:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowieświetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie dz. nr: 25/11 obr. Lędzin, gmina Karnice. - dokument usunięty Małgorzata Rudź 2017-10-11 09:23:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną" na terenie dz. nr: 25/11 obr. Lędzin, gmina Karnice. Małgorzata Rudź 2017-10-11 09:23:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowieświetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie dz. nr: 25/11 obr. Lędzin, gmina Karnice. - dokument usunięty Małgorzata Rudź 2017-10-11 09:09:48
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Karnicach Joanna Strojek 2017-10-09 13:15:35
Roboty konserwacyjno-remontowe gruntowej drogi gminnej o nawierzchni nieulepszonej relacji Niczonów-Trzebieradz Radosław Borowy 2017-10-06 10:49:39
Roboty konserwacyjno-remontowe gruntowej drogi gminnej o nawierzchni nieulepszonej relacji Niczonów-Trzebieradz Radosław Borowy 2017-10-06 10:49:34
Roboty konserwacyjno-remontowe gruntowej drogi gminnej o nawierzchni nieulepszonej relacji Niczonów-Trzebieradz Radosław Borowy 2017-10-06 10:49:26
Roboty konserwacyjno-remontowe gruntowej drogi gminnej o nawierzchni nieulepszonej relacji Niczonów-Trzebieradz Radosław Borowy 2017-10-06 10:49:15
Roboty konserwacyjno-remontowe gruntowej drogi gminnej o nawierzchni nieulepszonej relacji Niczonów-Trzebieradz Radosław Borowy 2017-10-06 10:49:00
Spełnianie obowiązku nauki Sylwia Jankowska 2017-10-05 09:39:58
Spełnianie obowiązku nauki Sylwia Jankowska 2017-10-05 09:38:47
rokowania na sprzedaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Karnicach - dokument usunięty Joanna Strojek 2017-10-04 12:34:49
Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Węgorzynie Marek Brej 2017-10-04 08:18:21
Marek Brej 2017-10-04 08:14:47
REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ Marek Brej 2017-10-04 08:13:22
REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ - dokument usunięty Marek Brej 2017-10-04 08:13:14
Sylwia Jankowska 2017-10-03 11:55:01
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej położonej w Węgorzynie Joanna Strojek 2017-10-03 11:39:16
Aktualizacja z dnia 29.09.2017 r. planu postępowań w sprawie udzielenia zamówień, jakie Gmina Karnice przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2017 ? sporządzony na podstawie art. 13 a ustawy ? Prawo zamówień publicznych Radosław Borowy 2017-09-29 13:44:01
Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Karnice Marek Brej 2017-09-29 07:11:46
Petycje Sylwia Jankowska 2017-09-28 12:38:53
Petycje Sylwia Jankowska 2017-09-28 12:29:11
Petycje Sylwia Jankowska 2017-09-28 12:11:50
Ogłoszenie o XXVI Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-09-27 16:49:04
Ogłoszenie o XXVI Sesji Rady Gminy Karnice Mirosława Stankiewicz 2017-09-27 16:48:31
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Sylwia Jankowska 2017-09-27 14:14:40
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie opinii na temat Rocznego programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Sylwia Jankowska 2017-09-27 09:15:16
Konsultacje społeczne - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2017-09-27 09:01:23
Uchwała Nr C.408.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłozonej przez Wójta Gminy karnice informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karnice za pierwsze półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej Marek Brej 2017-09-26 14:48:52
rokowania na sprzedaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Karnicach - dokument usunięty Joanna Strojek 2017-09-26 10:55:59
rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych połóżonych w Karnicach - dokument usunięty Joanna Strojek 2017-09-26 10:54:42
rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych połóżonych w Karnicach - dokument usunięty Joanna Strojek 2017-09-26 10:54:29
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2017 r. Marek Brej 2017-09-26 07:10:08
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 września 2017r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego Citroen Berlingo Marek Brej 2017-09-22 07:53:34
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki CITROEN BERLINGO. Radosław Borowy 2017-09-21 14:02:45
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Karnice - projekt Sylwia Jankowska 2017-09-15 14:43:43