herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rada Gminy Marek Brej 2018-05-16 11:07:32
Władze samorządowe Marek Brej 2018-05-16 11:07:20
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Marek Brej 2018-05-16 11:06:29
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej ? 110 na działce nr 198 obręb Ciećmierz, w celu wykonania przyłącza wodociągowego do działki nr 132/7 obręb Ciećmierz. Radosław Borowy 2018-05-16 08:59:28
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej ? 110 na działce nr 198 obręb Ciećmierz, w celu wykonania przyłącza wodociągowego do działki nr 132/7 obręb Ciećmierz. Radosław Borowy 2018-05-16 08:59:20
Obwieszczenie dla zainteresowanych o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa gospodarstwa hodowli bydła na działce nr 54/1, obręb ewidencyjny Ciećmierz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie?. Radosław Borowy 2018-05-15 07:19:16
Obwieszczenie dla zainteresowanych o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa gospodarstwa hodowli bydła na działce nr 54/1, obręb ewidencyjny Ciećmierz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie?. Radosław Borowy 2018-05-15 07:19:06
Sylwia Jankowska 2018-05-10 08:21:31
Sylwia Jankowska 2018-05-10 08:21:07
Marek Brej 2018-05-09 09:32:52
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 maja 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2018-05-09 07:11:27
Uchwała Nr XXXIV.221.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Karnice sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Marek Brej 2018-05-09 07:09:01
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędzin Radosław Borowy 2018-05-08 13:46:50
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Sylwia Jankowska 2018-05-08 13:19:50
Ogłoszenie - konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Sylwia Jankowska 2018-05-08 13:17:38
Ogłoszenie - konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Sylwia Jankowska 2018-05-08 13:16:55
Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Sylwia Jankowska 2018-05-08 13:16:11
Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Sylwia Jankowska 2018-05-08 13:15:47
Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Sylwia Jankowska 2018-05-08 13:15:16
Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Sylwia Jankowska 2018-05-08 13:14:24
Konkursy 2018 Sylwia Jankowska 2018-05-08 13:13:31
Konkursy 2018 Sylwia Jankowska 2018-05-08 13:13:23
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Sylwia Jankowska 2018-04-30 14:43:03
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Sylwia Jankowska 2018-04-30 14:36:38
Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku Wójta Gminy Karnice w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych Sylwia Jankowska 2018-04-30 14:35:06
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędzin Radosław Borowy 2018-04-27 14:25:48
wykaz nr 2 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Joanna Strojek 2018-04-27 08:46:12
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej ? 110 na działce nr 198 obręb Ciećmierz, w celu wykonania przyłącza wodociągowego do działki nr 132/7 obręb Ciećmierz Radosław Borowy 2018-04-27 08:11:43
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej ? 110 na działce nr 198 obręb Ciećmierz, w celu wykonania przyłącza wodociągowego do działki nr 132/7 obręb Ciećmierz Radosław Borowy 2018-04-27 08:11:21
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice. Grzegorz Smal 2018-04-26 12:55:30
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działek o nr 7/18 oraz 7/2 obr. Mojszewo w gm. Karnice. Grzegorz Smal 2018-04-26 12:54:43
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działek o nr 7/18 oraz 7/2 obr. Mojszewo w gm. Karnice. Grzegorz Smal 2018-04-26 12:51:49
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice. Grzegorz Smal 2018-04-26 12:42:29
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice. Grzegorz Smal 2018-04-26 12:42:00
Obwieszczenie o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie o oddziały przedszkolne i pomieszczenia klasowe wraz z zapleczem socjalnym, sanitarnym i terapeutyczno-medycznym na działce nr 32 w obrębie Trzebiatów-6. Radosław Borowy 2018-04-20 14:03:02
Obwieszczenie o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie o oddziały przedszkolne i pomieszczenia klasowe wraz z zapleczem socjalnym, sanitarnym i terapeutyczno-medycznym na działce nr 32 w obrębie Trzebiatów-6. Radosław Borowy 2018-04-20 14:02:57
Obwieszczenie o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie o oddziały przedszkolne i pomieszczenia klasowe wraz z zapleczem socjalnym, sanitarnym i terapeutyczno-medycznym na działce nr 32 w obrębie Trzebiatów-6. Radosław Borowy 2018-04-20 14:02:48
Nabór na stanowisko PSYCHOLOG w Ośrodku Pomocy Społecznej w Karnicach Marek Brej 2018-04-20 13:27:18
Uchwała Nr XXXIII.176.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w budżecie Gminy Karnice na 2018 r. Marek Brej 2018-04-20 13:21:28
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędzin Radosław Borowy 2018-04-20 11:58:52