herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody Sylwia Jankowska 2005-05-17 12:32:12
II Publiczny Przetarg na sprzedaż działek niezabudowanych połozonych w miejscowości Cerkwica Sylwia Jankowska 2005-05-16 13:14:00
Radny - Józef Haponiuk Sylwia Jankowska 2005-05-13 15:04:36
Radny - Henryk Prajs Sylwia Jankowska 2005-05-13 15:03:02
Radny - Jan Kolanek Sylwia Jankowska 2005-05-13 13:21:31
Radny - Leszek Zając Sylwia Jankowska 2005-05-13 13:06:54
Radny - Krzysztof Tyrpień Sylwia Jankowska 2005-05-13 12:10:14
Radna - Wiesława Saran Sylwia Jankowska 2005-05-13 12:09:22
Radny - Andrzej Przeździęk Sylwia Jankowska 2005-05-13 12:08:34
Radny - Waldemar Maślij Sylwia Jankowska 2005-05-13 12:06:54
Radny - Dariusz Mikulski Sylwia Jankowska 2005-05-13 12:05:41
Radny - Józef Haponiuk - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2005-05-13 12:05:08
Radny - Józef Frankowski Sylwia Jankowska 2005-05-13 12:04:29
Radny - Tadeusz Czapulak Sylwia Jankowska 2005-05-13 12:02:42
Radna - Bożena Choina Sylwia Jankowska 2005-05-13 12:01:45
Radny - Władysław Bereżański Sylwia Jankowska 2005-05-13 12:01:09
Radny- Stanisław Buława Sylwia Jankowska 2005-05-13 11:59:44
Rada Gminy Sylwia Jankowska 2005-05-13 11:59:15
Skarbnik Gminy - Jacek Borowiecki Sylwia Jankowska 2005-05-13 11:58:50
Władze Samorządowe Sylwia Jankowska 2005-05-13 11:58:06
Barbara Kościukiewicz - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Parotnie Sylwia Jankowska 2005-05-13 11:53:16
Elżbieta Maślij - Kierownik Biblioteki Publiczno-szkolnej w Karnicach Sylwia Jankowska 2005-05-13 11:50:30
Maria Buława - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach Sylwia Jankowska 2005-05-13 11:49:42
Halina Maślij - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerkwicy Sylwia Jankowska 2005-05-13 11:29:37
Teresa Szydłowska-Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Sylwia Jankowska 2005-05-13 11:28:54
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Sylwia Jankowska 2005-05-13 11:28:16
- dokument usunięty Sylwia Jankowska 2005-05-13 11:28:12
Oświadczenia Majątkowe za 2004 rok Sylwia Jankowska 2005-05-13 11:27:59
Uchwała Nr XXV/174/2005 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok Sylwia Jankowska 2005-05-12 15:47:49
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy karnice na lata 2005-2013 Sylwia Jankowska 2005-05-06 15:26:31
Uchwała Nr XXV/173/2005 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Karnice na lata 2005-2013 Sylwia Jankowska 2005-05-06 15:24:43
Uchwała Nr XXV/176/2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Sylwia Jankowska 2005-05-06 12:47:15
Uchwała Nr XXV/175/2005 w sporawie skargi na działalność Wójta Gminy Sylwia Jankowska 2005-05-06 12:46:58
uchwała Nr XXV/174/2005 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2005-05-06 12:46:30
Uchwała Nr XXV/172/2005 w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach Sylwia Jankowska 2005-05-06 12:46:05
Uchwała Nr XXV/171/2005 w sprawie ustalenia taryf za zużycie wody Sylwia Jankowska 2005-05-06 12:45:47
Uchwała nr XXV/170?2005 w sprawie ustalenia taryf za zużycie wody i odprowadzanie ścieków Sylwia Jankowska 2005-05-06 12:45:33
Uchwała Nr XXV/169/2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sylwia Jankowska 2005-05-06 12:45:14
Sesja XXV Sylwia Jankowska 2005-05-06 12:45:07
II Publiczny Przetarg na sprzedaż działek niezabudowanych w obrebie Cerkwica - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2005-05-06 12:44:26