herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Władze samorządowe Sylwia Jankowska 2004-07-01 09:02:27
Zarządzenie Nr 14/2004 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Sylwia Jankowska 2004-06-30 11:46:21
Zarządzenie Nr 14/2004 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2004-06-30 10:51:04
Uchwała Nr XVIII/125/2004 w sprawie przyjęcia ststutu Celowego Związku Gmin R-XXI Sylwia Jankowska 2004-06-30 09:59:46
Uchwała Nr XVIII/125/04 w sprawie przyjęcia statutu Celowego Związku Gmin R-XXI - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2004-06-29 12:54:49
Sesja Nr XVIII Sylwia Jankowska 2004-06-29 12:53:53
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice dla obszaru w obrębach Lędzin, Gocławice, Kusin, Drozdowo. Sylwia Jankowska 2004-06-29 12:51:15
Uchwała Nr XVIII/123/2004 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 Sylwia Jankowska 2004-06-29 09:22:20
Uchwała Nr XVIII/124/2004 w sprawie porozumienia partnerskiego z Gminą Burkhardtsdorf Sylwia Jankowska 2004-06-29 09:21:43
Uchwała Nr XVIII/119/2004 w sprawie zatwierdzenia taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków przez Spółdzielnię Mieszkaniową "OSIEDLE" w Cerkwicy Sylwia Jankowska 2004-06-29 09:21:17
Uchwała Nr XVIII/120/2004 w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków Sylwia Jankowska 2004-06-29 09:20:43
Uchwała Nr XVIII/121/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2004-06-29 09:20:17
Uchwała Nr XVIII/122/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2004-06-29 09:16:43
Radna Bożena Choina Sylwia Jankowska 2004-06-29 09:13:28
Radna Wiesława Saran Sylwia Jankowska 2004-06-28 14:28:32
Radny Władysław Bereżański Sylwia Jankowska 2004-06-28 14:27:48
Radny Józef Haponiuk Sylwia Jankowska 2004-06-28 14:26:59
Radny Waldemar Maślij Sylwia Jankowska 2004-06-28 14:26:20
Radny Stanisław Buława Sylwia Jankowska 2004-06-28 14:24:58
Radny Tadeusz Czapulak Sylwia Jankowska 2004-06-28 14:23:55
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wolski Sylwia Jankowska 2004-06-28 14:22:20
Radny Leszek Zając Sylwia Jankowska 2004-06-28 14:21:13
Radny Krzysztof Tyrpień Sylwia Jankowska 2004-06-28 14:20:29
Radny Jan Kolanek Sylwia Jankowska 2004-06-28 14:19:50
Radny Józef Frankowski Sylwia Jankowska 2004-06-28 14:19:11
Radny Dariusz Mikulski Sylwia Jankowska 2004-06-28 14:10:36
Radny Andrzej Przeździęk Sylwia Jankowska 2004-06-28 14:09:40
Radny Henryk Prajs Sylwia Jankowska 2004-06-28 13:31:58
Rada Gminy Sylwia Jankowska 2004-06-28 13:31:21
Radny Henryk Prajs - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2004-06-23 17:52:01
2004 rok - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2004-06-23 17:51:18
Ogłoszenie o sesji Sylwia Jankowska 2004-06-21 15:43:29
Zarządzenie Nr 13/2004 Sylwia Jankowska 2004-06-21 15:42:07
Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej - Lędzin Sylwia Jankowska 2004-06-17 09:33:37
Zarządzenie Nr 12 w sprawie zmian w Sylwia Jankowska 2004-06-16 11:30:05
Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własnych gminy- Cerkwica Sylwia Jankowska 2004-06-15 14:59:41
Uchwała Nr XVII/115/2004 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sylwia Jankowska 2004-06-14 09:54:07
Uchwała Nr XVII/116/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2004-06-14 09:53:18
Uchwała Nr XVII/118/2004 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktykiozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok Sylwia Jankowska 2004-06-14 09:52:47
uchwała Nr XVII/117/2004 w sprawie sprzedażynieruchomości Sylwia Jankowska 2004-06-14 09:52:06