herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXV/250/2006 w sprawie odmowy ustalenia taryf za zużycie wody i odprowadzanie ścieków Sylwia Jankowska 2006-08-10 08:47:58
Sesja Nr XXXV Sylwia Jankowska 2006-08-10 08:47:44
Uchwała Nr XXXIV/243/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowej Niedysz - Zapole, kontynuacji budowy sieci kanalizacji w miejscowości Węgorzyn i kontynuacji uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ulicy Miodowej w Karnicach - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-08-02 09:42:33
Uchwała Nr XXXIV/243/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowej Niedysz - Zapole, kontynuacji budowy sieci kanalizacji w miejscowości Węgorzyn i kontynuacji uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ulicy Miodowej w Karnicach - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-08-02 09:42:15
Uchwała Nr XXXIV/243/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowej Niedysz-Zapole, kontynuacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgorzyn i kontynuacji uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ulicy Miodowej w Karnicach. Sylwia Jankowska 2006-07-26 08:56:34
Uchwała Nr XXXIV/249/2006 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-07-25 09:18:11
Uchwała Nr XXXIV/245/2006 w sprawie przejęcia nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-07-25 09:17:29
Uchwała Nr XXXIV/245/2006 w sprawie przejęcia nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-07-25 09:16:34
Uchwała Nr XXXIV/244/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej Niedysz-Zapole, kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgorzyn i kontynuacji uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ulicy Miodowej w Karnicach Sylwia Jankowska 2006-07-24 14:57:06
Uchwała Nr XXXIV/248/2006 w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-07-24 13:02:37
Uchwała Nr XXXIV/242/2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Drozdowo" w gminie Karnice Sylwia Jankowska 2006-07-24 12:58:59
Uchwała Nr XXXIV/242/2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Drozdowo" w gminie Karnice Sylwia Jankowska 2006-07-24 12:56:57
Uchwała Nr XXXIV/247/2006 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych Sylwia Jankowska 2006-07-24 12:55:09
Uchwała Nr XXXIV/247/2006 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych Sylwia Jankowska 2006-07-24 12:54:12
Uchwała Nr XXXIV/246/2006 w sprawie zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-07-24 12:50:02
Sesja Nr XXXIV Sylwia Jankowska 2006-07-24 12:46:11
Uchwała Nr XXXIV - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-07-24 12:46:02
Uchwała Nr XXXIV - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-07-24 12:45:56
Przetarg na zakup materiałów budowlanych Sylwia Jankowska 2006-07-24 12:19:45
II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Karnicach Sylwia Jankowska 2006-07-18 14:06:44
I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Karnicach Sylwia Jankowska 2006-07-18 14:04:43
Przetarg pisemny nieograniczony na przewóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Karnice na rok szkolny 2006/2007 Sylwia Jankowska 2006-07-14 09:54:59
Obwieszczenie - PLUS Lędzin Sylwia Jankowska 2006-07-11 09:04:16
Dane teleadresowe - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-07-10 14:28:27
Ogłoszenie o XXXIV Sesji Rady Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-07-10 09:27:42
Zwrot podatku akcyzowego rolnikom Sylwia Jankowska 2006-07-04 15:19:20
Ogłoszenie o przetargu Sylwia Jankowska 2006-06-29 16:23:20
I publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców gminy Karnice na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kusin Sylwia Jankowska 2006-06-29 16:23:03
Radny-Józef Haponiuk Sylwia Jankowska 2006-06-29 14:48:50
Barbara Kościukiewicz - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Paprotnie Sylwia Jankowska 2006-06-29 11:24:15
Radny-Józef Haponiuk - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-06-29 11:21:04
Teresa Szydłowska - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Sylwia Jankowska 2006-06-28 16:39:07
Radny-Władysław Bereżański Sylwia Jankowska 2006-06-28 14:42:48
Radna-Bożena Choina Sylwia Jankowska 2006-06-28 14:41:47
Radny-Andrzej Przeździęk Sylwia Jankowska 2006-06-28 14:40:59
Radny-Waldemar Maślij Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:33:41
Skarbnik Gminy - Jacek Borowiecki Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:31:48
Władze Samorządowe Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:31:17
Elżbieta Maślij - Kierownik Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Karnicach Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:28:23
Maria Bulawa - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:26:17