herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXII/154/2004 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok Sylwia Jankowska 2005-03-03 12:43:20
Uchwała Nr XXII/155/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2005 rok Sylwia Jankowska 2005-03-03 12:42:54
Uchwała Nr XXII/156/2005 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w formie zakupu posiłków dzieciom i młodzieży w okresie nauki Sylwia Jankowska 2005-03-03 12:42:31
Sesja XXII Sylwia Jankowska 2005-03-03 12:42:21
uchwała nr XXI/151/2004 w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w sz Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:48:24
uchwała Nr XXI/146/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:44:05
uchwała nr XXI/149/2004 w sprawieustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na 2005 rok Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:43:20
uchwała nr XXI/143/2004 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:42:33
Uchwała nr XXI/145/2004 w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:41:56
uchwała nr XXI/144/2004 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005 rok Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:40:44
Ogłoszenie o XXII Sesji Rady Gminy w Karnicach Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:39:35
Ogłoszenie o XXII Sesji Rady Gminy w Karnicach - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:39:01
uchwała nr XXI/150/2004 w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:37:37
uchwała nr XXI/152/2004 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Gryfice Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:37:10
uchwała nr XXI/147/2004 w sprawie podatku od posiadania psów na 2005 rok Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:36:19
uchwała nr XXI/148/2004 w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów na 2005 rok Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:35:50
Sesja nr XXI Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:34:53
Ogłoszenie o XXI sesji Sylwia Jankowska 2004-12-01 16:49:59
rokowani na sprzedaż lokalu mieszkalnego Sylwia Jankowska 2004-11-26 13:46:22
Uchwała Nr XX/134/2004 w sprawie nabycia nieruchomości Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:13:41
Uchwała Nr XX/133/2004 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:13:15
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/141/2004 Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:12:50
Uchwała Nr XX/140/2004 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojow alkoholowych i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartyoś Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:12:32
Zarządzenie Nr 20/2004 w sprawie zmian w budżecie miny w 2004 r. Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:12:01
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/141/2004 Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:11:22
Uchwała NR XX/141/2004 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub opoza miejscem sprze Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:10:57
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/140/2004 Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:10:35
Uchwała Nr XX/142/2004 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:10:11
Załącznik do Uchwały Nr XX/138/2004 Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:09:39
Uchwała Nr XX/139/2004 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Karnice oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:09:20
Załącznik do Uchwały nr XX/137/2004 Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:09:01
Uchwała Nr XX/138/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Skalno II" Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:08:43
Uchwała Nr XX/137/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Skalno" Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:08:28
Uchwała Nr XX/136/2004 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska Gminy Karnice" Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:08:14
Uchwała Nr XX/135/2004 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:07:59
Załącznik do Uchwały Nr XX/135/2004 Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:07:44
Sesja Nr XX Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:07:25
Ogłoszenie o sesji Sylwia Jankowska 2004-10-18 16:12:55
2004 rok Sylwia Jankowska 2004-10-05 12:13:44
- dokument usunięty Sylwia Jankowska 2004-10-05 12:12:40