herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Radny-Józef Frankowski Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:22:56
Radna-Wiesława Saran Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:21:34
Radny-Tadeusz Czapulak Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:20:37
Radny-Leszek Zając Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:17:43
Radny-Jan Kolanek Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:16:58
Radny-Stanisław Buława Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:10:44
Radny-Krzysztof Tyrpień Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:09:47
Radny-Henryk Prajs Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:08:57
Radny-Dariusz Mikulski Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:08:12
Rada Gminy Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:06:05
Oświadczenia Majątkowe za 2005 rok Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:05:47
Radny-Dariusz Mikulski - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:02:56
Zarządzenie Nr 12/2006 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerkwicy Sylwia Jankowska 2006-06-06 16:09:12
Zarządzenie Nr 11/2006 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy Sylwia Jankowska 2006-06-02 13:32:26
Obwieszczenie-decyzja środowiskowa-przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Cerkwicy Sylwia Jankowska 2006-05-12 10:49:41
Obwieszczenie-decyzja środowiskowa-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Cerkwicy Sylwia Jankowska 2006-05-12 10:49:13
Obwieszczenie decyzja środowiskowa-budowa sieci wodociągowej w Pogorzelicy Sylwia Jankowska 2006-05-12 10:48:47
Obwieszczenie-decyzja środowiskowa-budowa farmy wiatrowej na terenie gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-05-12 10:48:23
Obwieszczenie-decyzja środowiskowa-budowa Elektrowni Wiatrowej Lędzin Sylwia Jankowska 2006-05-12 10:48:00
Obwieszczenie-decyzja środowiskowa-budowa budynku mieszkalnego w Pogorzelicy na działce nr 16/21 Sylwia Jankowska 2006-05-12 10:47:29
Obwieszczenie-decyzja środowiskowa-budowa budynku mieszkalnego w Pogorzelicy Sylwia Jankowska 2006-05-12 10:46:38
Uchwała Nr XXXIII/241/2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-05-10 15:50:20
Uchwała Nr XXXIII/240/2006 w sprawie odmowy ustalenia taryf za zużycie wody i odprowadzanie ścieków Sylwia Jankowska 2006-05-10 14:46:28
Uchwała Nr XXXIII/239/2006 w sprawie zatwierdzenia taryf za zużycie wody Sylwia Jankowska 2006-05-10 14:45:28
Sesja Nr XXXIII Sylwia Jankowska 2006-05-10 14:45:13
Konkurs na Dyrektorów Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerkwicy i Publicznej Szkoły Podstawowej w Paprotnie Sylwia Jankowska 2006-05-09 13:38:45
Konkursy 2006 Sylwia Jankowska 2006-05-09 13:38:08
. - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-05-09 13:37:49
Konkursy Sylwia Jankowska 2006-05-09 13:37:33
Uchwała Nr XXXII/233/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. Sylwia Jankowska 2006-05-09 12:02:07
Uchwała NrXXXII/238/2006 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Karnicach na rok 2006 Sylwia Jankowska 2006-05-09 12:00:58
Uchwała Nr XXXII/237/2006 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Karnicach na rok 2006 Sylwia Jankowska 2006-05-09 11:57:21
Uchwała Nr XXXII/234/2006 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-05-09 11:53:58
Uchwała Nr XXXII/236/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok Sylwia Jankowska 2006-05-09 11:53:24
Uchwała Nr XXXII/235/2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-05-09 11:53:00
Uchwała Nr XXXII/232/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sylwia Jankowska 2006-05-09 11:51:33
II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Karnicach Sylwia Jankowska 2006-05-08 12:41:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Sylwia Jankowska 2006-05-08 10:16:47
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p. n. Drozdowo w gminie Karnice Sylwia Jankowska 2006-05-08 10:16:06
Ogłoszenie o XXXIII Sesji Rady Gminy w Karnicach Sylwia Jankowska 2006-05-02 14:08:00