herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Publiczny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej Sylwia Jankowska 2003-09-25 14:35:15
WÓJT GMINY KARNICE Ogłasza Ι publiczny przetarg ustny nieograniczony Na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Sylwia Jankowska 2003-09-09 14:43:34
Oświadczenia Majątkowe za 2003 r. Sylwia Jankowska 2003-08-18 17:40:15
Oświadczenia Majątkowe za 2002 r. Sylwia Jankowska 2003-08-18 17:40:00
Uchwała Nr IX/54/2003 z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w Trzeszynie. Sylwia Jankowska 2003-08-18 17:39:05
Uchwała Nr IX/55/2003 z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Sylwia Jankowska 2003-08-18 17:38:24
Uchwała Nr IX/56/2003 z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie wydzierżawienia budynku gospodarczego Sylwia Jankowska 2003-08-18 17:37:44
Uchwała Nr IX/51/2003 z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice. Sylwia Jankowska 2003-08-18 17:37:05
Uchwała Nr IX/52/2003 z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w Karnicach Sylwia Jankowska 2003-08-18 17:36:26
Uchwała Nr IX/53/2003 z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie sprzedaży prawa włsności na rzecz użytkowników wieczystych. Sylwia Jankowska 2003-08-18 17:35:52
Uchwała Nr IX/58/2003 z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. Sylwia Jankowska 2003-08-18 17:34:17
Uchwała Nr IX/59/2003 z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Sylwia Jankowska 2003-08-18 17:33:27
Uchwała Nr IX/57/2003 z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie wydzierżawienia stropodachu. Sylwia Jankowska 2003-08-18 17:32:34
Uchwała Nr X/60/2003 z dnia 9 sierpnia 2003 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice terenu w miejscowości Konarzewo Sylwia Jankowska 2003-08-18 17:31:13
Uchwała Nr X/64/2003 z dnia 9 sierpnia 2003 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice terenu w miejscowości Ninikowo Sylwia Jankowska 2003-08-18 17:30:17
Uchwała Nr X/62/2003 z dnia 9 sierpnia 2003 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice terenu w miejscowości Karnice Sylwia Jankowska 2003-08-18 17:29:25
Uchwała Nr X/63/2003 z dnia 9 sierpnia 2003 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice terenu w miejscowości Konarzewo Sylwia Jankowska 2003-08-18 17:28:23
Uchwała Nr X/61/2003 z dnia 9 sierpnia 2003 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Lędzin w gminie Karnice Sylwia Jankowska 2003-08-18 17:26:56
Uchwała Nr X/67/2003 z dnia 9 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania zespołu dla opracowania i przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Sylwia Jankowska 2003-08-18 17:25:55
Uchwała Nr X/65/2003 z dnia 9 sierpnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice w miejscowości Lędzin Sylwia Jankowska 2003-08-18 17:25:06
Uchwała Nr X/66/2003 z dnia 9 sierpnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice Sylwia Jankowska 2003-08-18 17:24:10
Sesja Rady nr X Sylwia Jankowska 2003-08-18 17:23:29
Referaty - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2003-08-18 17:22:15
Zarząd Gminy - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2003-08-18 17:18:36
przetarg nieograniczony na kompleksową obsługę przewozów szkolnych w roku szkolnym 2003/2004 Sylwia Jankowska 2003-07-31 22:27:44
Ogłoszenie o przetargu - Miodowa - 14.08.2003 Sylwia Jankowska 2003-07-25 11:32:35
Ogł. o przerargu - Drozdowo nr 150 - 14.08.2003r. Sylwia Jankowska 2003-07-25 11:21:57
Ogł. o przerargu - Drozdowo nr 150 - 14.08.2003r. - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2003-07-25 11:08:27
III przetarg dz. Nr 148 - Ciećmierz - 14.08.2003 r. Sylwia Jankowska 2003-07-25 11:04:51
Strategia Rozwoju Sylwia Jankowska 2003-07-07 20:24:09
Zadania i kompetencje Rady Gminy Sylwia Jankowska 2003-07-04 15:14:33
Zadania i kompetencje Wójta Gminy Sylwia Jankowska 2003-07-04 15:14:05
Zadania i kompetencje Wójta Gminy Sylwia Jankowska 2003-07-04 15:13:29
Zadania i kompetencje Rady Gminy Sylwia Jankowska 2003-07-04 15:13:01
Jednostki Organizacyjne - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2003-07-02 12:53:19
Budżet Gminy na 2003 r. Sylwia Jankowska 2003-07-01 19:56:12
Przetarg na sprzedaż działki zabudowanej Sylwia Jankowska 2003-07-01 00:24:35
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Sylwia Jankowska 2003-06-26 23:32:54
NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DROZDOWO Sylwia Jankowska 2003-06-26 23:23:20
Rok 2003 Sylwia Jankowska 2003-06-26 23:22:56