herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 167 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2005-04-22 15:38:22
Sesja XXIV Sylwia Jankowska 2005-04-22 15:37:35
Uchwała Nr 164 w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Sylwia Jankowska 2005-04-22 15:37:13
Komisje - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2005-04-01 10:05:51
Referaty i Wydziały - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2005-03-30 11:26:31
Wójt Gminy Sylwia Jankowska 2005-03-30 11:25:16
Przetarg na sprzedaż działek niezabudowanych- Cerkwica Sylwia Jankowska 2005-03-30 11:23:21
Przetarg na najem świetlicy wiejskiej- Trzeszyn Sylwia Jankowska 2005-03-30 11:22:17
2005 rok Sylwia Jankowska 2005-03-30 11:21:41
Uchwała Nr XXIII/157/2005 w sprawie ustalenia Sylwia Jankowska 2005-03-03 13:14:31
Uchwała Nr XXIII/158/2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2005-03-03 13:14:14
Uchwała Nr XXIII/159/2005 w sprawie przystąpienia do Celowego Związku Gmin R-XXI Sylwia Jankowska 2005-03-03 13:13:54
Uchwała NR XXIII/160/2005 mw sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI Sylwia Jankowska 2005-03-03 13:13:25
Uchwała Nr XXIII/161/2005 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Sylwia Jankowska 2005-03-03 13:13:03
Uchwała Nr XXIII/162/2005 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sylwia Jankowska 2005-03-03 13:12:43
Uchwała Nr XXIII/163/2005 w sprawie skargi na dziłalność Wójta Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2005-03-03 13:12:00
Sesja XXIII Sylwia Jankowska 2005-03-03 13:11:38
Uchwały 2005 r. Sylwia Jankowska 2005-03-03 13:11:14
Uchwała Nr XXII/153/2004 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok Sylwia Jankowska 2005-03-03 12:43:40
Uchwała Nr XXII/154/2004 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok Sylwia Jankowska 2005-03-03 12:43:20
Uchwała Nr XXII/155/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2005 rok Sylwia Jankowska 2005-03-03 12:42:54
Uchwała Nr XXII/156/2005 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w formie zakupu posiłków dzieciom i młodzieży w okresie nauki Sylwia Jankowska 2005-03-03 12:42:31
Sesja XXII Sylwia Jankowska 2005-03-03 12:42:21
uchwała nr XXI/151/2004 w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w sz Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:48:24
uchwała Nr XXI/146/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:44:05
uchwała nr XXI/149/2004 w sprawieustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na 2005 rok Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:43:20
uchwała nr XXI/143/2004 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:42:33
Uchwała nr XXI/145/2004 w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:41:56
uchwała nr XXI/144/2004 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005 rok Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:40:44
Ogłoszenie o XXII Sesji Rady Gminy w Karnicach Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:39:35
Ogłoszenie o XXII Sesji Rady Gminy w Karnicach - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:39:01
uchwała nr XXI/150/2004 w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:37:37
uchwała nr XXI/152/2004 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Gryfice Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:37:10
uchwała nr XXI/147/2004 w sprawie podatku od posiadania psów na 2005 rok Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:36:19
uchwała nr XXI/148/2004 w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów na 2005 rok Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:35:50
Sesja nr XXI Sylwia Jankowska 2004-12-27 12:34:53
Ogłoszenie o XXI sesji Sylwia Jankowska 2004-12-01 16:49:59
rokowani na sprzedaż lokalu mieszkalnego Sylwia Jankowska 2004-11-26 13:46:22
Uchwała Nr XX/134/2004 w sprawie nabycia nieruchomości Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:13:41
Uchwała Nr XX/133/2004 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:13:15