herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/141/2004 Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:12:50
Uchwała Nr XX/140/2004 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojow alkoholowych i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartyoś Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:12:32
Zarządzenie Nr 20/2004 w sprawie zmian w budżecie miny w 2004 r. Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:12:01
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/141/2004 Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:11:22
Uchwała NR XX/141/2004 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub opoza miejscem sprze Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:10:57
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/140/2004 Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:10:35
Uchwała Nr XX/142/2004 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:10:11
Załącznik do Uchwały Nr XX/138/2004 Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:09:39
Uchwała Nr XX/139/2004 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Karnice oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:09:20
Załącznik do Uchwały nr XX/137/2004 Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:09:01
Uchwała Nr XX/138/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Skalno II" Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:08:43
Uchwała Nr XX/137/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Skalno" Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:08:28
Uchwała Nr XX/136/2004 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska Gminy Karnice" Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:08:14
Uchwała Nr XX/135/2004 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:07:59
Załącznik do Uchwały Nr XX/135/2004 Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:07:44
Sesja Nr XX Sylwia Jankowska 2004-10-26 09:07:25
Ogłoszenie o sesji Sylwia Jankowska 2004-10-18 16:12:55
2004 rok Sylwia Jankowska 2004-10-05 12:13:44
- dokument usunięty Sylwia Jankowska 2004-10-05 12:12:40
II Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego mieszkalnego - Konarzewo Sylwia Jankowska 2004-10-05 12:12:17
- dokument usunięty Sylwia Jankowska 2004-09-10 11:52:31
Przetarg na sprzedaż lokalu Konarzewo Sylwia Jankowska 2004-09-10 11:52:21
Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkaniowego - konarzewo - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2004-09-09 11:38:03
Uchwała NR XIX/127/2004 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Lędzin, Gocławice, Kusin, Drozdowo gminy Karnice Sylwia Jankowska 2004-09-02 15:36:29
Uchwała Nr XIX/127/2004 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Lędzin, Gocławice, Kusin, Drozdowo gminy Karnice - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2004-09-02 13:35:51
Uchwała Nr XIX/132/2004 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok Sylwia Jankowska 2004-09-02 13:35:38
Uchwała Nr XIX/131/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2004-09-02 13:35:20
Uchwała Nr XIX/130/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2004-09-02 13:35:01
Uchwała Nr XIX/129/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2004-09-02 13:34:42
Uchwała Nr XIX/126/2004 w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej Sylwia Jankowska 2004-09-02 13:33:55
Uchwała Nr XIX/128/2004 w sprawie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Sylwia Jankowska 2004-09-02 13:33:19
Sesja Nr XIX Sylwia Jankowska 2004-09-02 13:32:54
Zarządzenie Nr 18/2004 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Sylwia Jankowska 2004-08-20 12:44:00
Zarządzenie Nr 19/2004 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Sylwia Jankowska 2004-08-20 12:43:34
Zarządzenie Nr 17/2004 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt Sylwia Jankowska 2004-08-16 12:13:25
Zarządzenie Nr 16/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2004 r. Sylwia Jankowska 2004-07-27 10:06:07
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Karnice, ul. 11 Marca 12/11 Sylwia Jankowska 2004-07-26 16:04:15
Zarządzenie Nr 15 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2004 r. - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2004-07-19 14:00:02
Przetagr ustny oograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Karnice ul. 11 Marca 12/11 - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2004-07-16 09:57:13
Zarządzenie Nr 15 w swprawie zmian w budżecie Gminy w 2004 roku Sylwia Jankowska 2004-07-14 12:32:48