Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Radny-Leszek Zając Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:17:43
Radny-Jan Kolanek Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:16:58
Radny-Stanisław Buława Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:10:44
Radny-Krzysztof Tyrpień Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:09:47
Radny-Henryk Prajs Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:08:57
Radny-Dariusz Mikulski Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:08:12
Rada Gminy Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:06:05
Oświadczenia Majątkowe za 2005 rok Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:05:47
Radny-Dariusz Mikulski - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-06-28 11:02:56
Zarządzenie Nr 12/2006 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerkwicy Sylwia Jankowska 2006-06-06 16:09:12
Zarządzenie Nr 11/2006 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy Sylwia Jankowska 2006-06-02 13:32:26
Obwieszczenie-decyzja środowiskowa-przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Cerkwicy Sylwia Jankowska 2006-05-12 10:49:41
Obwieszczenie-decyzja środowiskowa-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Cerkwicy Sylwia Jankowska 2006-05-12 10:49:13
Obwieszczenie decyzja środowiskowa-budowa sieci wodociągowej w Pogorzelicy Sylwia Jankowska 2006-05-12 10:48:47
Obwieszczenie-decyzja środowiskowa-budowa farmy wiatrowej na terenie gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-05-12 10:48:23
Obwieszczenie-decyzja środowiskowa-budowa Elektrowni Wiatrowej Lędzin Sylwia Jankowska 2006-05-12 10:48:00
Obwieszczenie-decyzja środowiskowa-budowa budynku mieszkalnego w Pogorzelicy na działce nr 16/21 Sylwia Jankowska 2006-05-12 10:47:29
Obwieszczenie-decyzja środowiskowa-budowa budynku mieszkalnego w Pogorzelicy Sylwia Jankowska 2006-05-12 10:46:38
Uchwała Nr XXXIII/241/2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-05-10 15:50:20
Uchwała Nr XXXIII/240/2006 w sprawie odmowy ustalenia taryf za zużycie wody i odprowadzanie ścieków Sylwia Jankowska 2006-05-10 14:46:28
Uchwała Nr XXXIII/239/2006 w sprawie zatwierdzenia taryf za zużycie wody Sylwia Jankowska 2006-05-10 14:45:28
Sesja Nr XXXIII Sylwia Jankowska 2006-05-10 14:45:13
Konkurs na Dyrektorów Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerkwicy i Publicznej Szkoły Podstawowej w Paprotnie Sylwia Jankowska 2006-05-09 13:38:45
Konkursy 2006 Sylwia Jankowska 2006-05-09 13:38:08
. - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-05-09 13:37:49
Konkursy Sylwia Jankowska 2006-05-09 13:37:33
Uchwała Nr XXXII/233/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. Sylwia Jankowska 2006-05-09 12:02:07
Uchwała NrXXXII/238/2006 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Karnicach na rok 2006 Sylwia Jankowska 2006-05-09 12:00:58
Uchwała Nr XXXII/237/2006 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Karnicach na rok 2006 Sylwia Jankowska 2006-05-09 11:57:21
Uchwała Nr XXXII/234/2006 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-05-09 11:53:58
Uchwała Nr XXXII/236/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok Sylwia Jankowska 2006-05-09 11:53:24
Uchwała Nr XXXII/235/2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-05-09 11:53:00
Uchwała Nr XXXII/232/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sylwia Jankowska 2006-05-09 11:51:33
II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Karnicach Sylwia Jankowska 2006-05-08 12:41:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Sylwia Jankowska 2006-05-08 10:16:47
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p. n. Drozdowo w gminie Karnice Sylwia Jankowska 2006-05-08 10:16:06
Ogłoszenie o XXXIII Sesji Rady Gminy w Karnicach Sylwia Jankowska 2006-05-02 14:08:00
Załącznik Nr 1i Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2006 w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-04-25 13:04:33
Ogłoszenie o XXXII Sesji Rady Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-04-25 12:52:48
Ogłoszenie w sprawie uzyskania zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych Sylwia Jankowska 2006-04-25 12:51:09