herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XVI/132/2007 w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia ożwiadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa lub współpracy z tymi organami. 2007-12-18 14:16
Uchwała Nr XVI/131/2007 w sprawie warunków przyznawania i odpłatnosci za usługi opiekuncze oraz warunków częsciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również tryb ich pobierania 2007-12-18 14:16
Uchwała Nr XVI/130/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiazania w zakresie realizacji zadania " Opracowanie dokumentacji urbanistycznej do uchwalenia planu miejscowego Karnice 2007-12-18 14:15
Uchwała Nr XVI/129/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacjii "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlic w Węgorzynie, Skrobotowie i Dreżewie 2007-12-18 14:14
Uchwala Nr XVI/128/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiazania w zakresie realizacji zadania " Budowa oświetlenia w parku mojszewskim 2007-12-18 14:13
Uchwała Nr XVI/127/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok 2007-12-18 14:12
Uchwała Nr XVI/126/2007 w sprawie poboru podatkóww drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso. 2007-12-18 14:11
Uchwała Nr XVI/125/2007 w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty naleznosci pieniężnych Gminy Karnice oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje sie przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 2007-12-18 14:10
Uchwała Nr XVI/124/2007 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2007-12-18 14:09
Uchwała Nr XVI/123/2007 w sprawie ustalenia wysokosci dziennej stawki opłaty targowej na 2008 rok 2007-12-18 14:09
Uchwała Nr XVI/122/2007 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok 2007-12-18 14:08
Uchwała nr XVI/121/2007 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2007-12-18 14:07
Uchwała Nr XVI/120/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok 2007-12-18 14:07
Uchwała Nr XVI/119/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok 2007-12-18 14:06
Uchwała Nr XVI/118/2007 w sprawie; trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Karnice. 2007-12-18 14:05
Uchwała Nr XVI/117/2007 w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania oplat za krztalcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoly wyższe i zaklady krztalcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form krztalcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Karnice w roku 2008 2007-12-18 14:04
Uchwała Nr XVI/116/2007 w sprawie Regulaminu funduszu zdrowotnego - określajacego rodzaj świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2007-12-18 13:20
Uchwała Nr XVI/115/2007 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 2007-12-18 13:17