Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/136/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok


Uchwała Nr XVII/136/2007

Rady Gminy Karnice

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów o łączną kwotę: 153 734,00

Dz. 758 rozdz. 75831 § 2920 3 734,00

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 150 000,00

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę: 19 800,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 10 000,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4410 5 000,00

Dz. 854 rozdz. 85415 § 4170 4 800,00

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę: 173 534,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 18 734,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4170 4 800,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 150 000,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

I. Zmiany budżetu Gminy na rok 2007 po stronie dochodów (zmniejszenia):

Dz. 758 rozdz. 75831 § 2920 3 734,00

(Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gmin)

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 150 000,00

(Gosp.mieszkaniowa - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości)

II. Zmiany budżetu Gminy na rok 2007 po stronie wydatków (zwiększenia):

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 10 000,00

(Administracja publiczna - dodatkowe wynagrodzenie roczne)

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4410 5 000,00

(Administracja publiczna - podróże służbowe krajowe)

Dz. 854 rozdz. 85415 § 4170 4 800,00

(Edukacyjna opieka wychowawcza - wynagrodzenia bezosobowe

„Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”)

III. Zmiany budżetu Gminy na rok 2007 po stronie wydatków (zmniejszenia):

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 18 734,00

(Oświata i wychowanie - wynagrodzenia osobowe)

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4170 4 800,00

(Oświata i wychowanie - wynagrodzenia bezosobowe)

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 150 000,00

(Oświata i wychowanie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 15-01-2008 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 15-01-2008 10:36