herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Karnicach


WÓJT GMINY KARNICE

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych

w Karnicach

Przedmiotem sprzedaży jest:

1.Działka niezabudowana nr 540/8 o pow. 736 m2 położona w Karnicach, objęta KW 22652. Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sposób zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości został ustalony w decyzji o warunkach zabudowy z dnia 24.04.2008 r. znak: BGK-7331/36/2008 dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego wolnostojącego wraz przyłączami. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań wobec osób trzecich.

  • Cena wywoławcza - 23.600,00

  • Wadium - 2.400,00

Przetarg odbędzie się 18 czerwca 2008 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Karnicach, ul. 11-go Marca 7 (pokój nr 1).

2.Działka niezabudowana nr 540/12 o pow. 903 m2 położona w Karnicach, objęta KW 22652. Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sposób zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości został ustalony w decyzji o warunkach zabudowy z dnia 24.04.2008 r. znak: BGK-7331/38/2008 dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego wolnostojącego wraz przyłączami. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań wobec osób trzecich.

  • Cena wywoławcza - 28.900,00 zł

  • Wadium - 2.900,00 zł

Przetarg odbędzie się 18 czerwca 2008 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Karnicach, ul. 11-go Marca 7 (pokój nr 1).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, które należy wpłacać w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Bank Spółdzielczy Karnice Nr 95 9376 0001 0010 5239 2005 0028 - nie później niż do dnia 12 czerwca 2008 r.

Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości będą warunkiem dopuszczenia do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończonym przetargu.

W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego, wadium ulega przepadkowi.

Do ceny sprzedaży ustalonej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22% tej ceny.

Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Karnicach, ul. 11 Marca 7, tel. (091) 3877224.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 12-05-2008 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2008 11:31