herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lędzinie


WÓJT GMINY KARNICE

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

położonej w Lędzinie

Przedmiotem przetargu jest:

1.Działka nr 67 o pow. 1000 m2, położona w Lędzinie. Sposób zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości został ustalony w decyzji o warunkach zabudowy z dnia 20 listopada 2007 r. znak: BGK-7331/52/07 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami oraz budynku gospodarczego.

  • Cena wywoławcza - 43.000,00 zł

  • Wadium - 4.300,00 zł

Przetarg odbędzie się 3 lipca 2008 r. o godz. 12.00

w siedzibie Urzędu Gminy w Karnicach, ul. 11 Marca 7 (pokój nr 1)

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań wobec osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, które należy wpłacać w gotówce w kasie urzędu Gminy lub na konto: Bank Spółdzielczy Karnice Nr 95 9376 0001 0010 5239 2005 0028 - nie później niż do dnia - 30 czerwca 2008 r.

Wpłacając wadium należy zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości będą warunkiem dopuszczenia do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończonym przetargu.

W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego, wadium ulega przepadkowi.

Do ceny sprzedaży ustalonej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT (22%).

Koszty notarialne ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Karnicach, ul. 11 Marca 7, tel. (091) 38 77 224.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 03-06-2008 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jankowska 03-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 04-06-2008 07:19