herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p. n. Drozdowo w gminie Karnice


OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Karnice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Drozdowo” w gminie Karnice

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Karnicach Nr XVI/101/2004 z dnia 27 marca 2004 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Drozdowo” w gminie Karnice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17.05.06 r. do 07.06.06 r. w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 8., w godzinach od 700 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.06.2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 2, o godz. 1100

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Karnice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06. 2006 r.

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 08-05-2006 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 08-05-2006 10:16