herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zwrot podatku akcyzowego rolnikom


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ROLNIKOM

Urząd Gminy w Karnicach informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52, poz. 379 ), producent rolny ma prawo ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego pod warunkiem, że jest on wykorzystywany do produkcji rolnej.

Zwrot poniesionych wydatków może być dokonany na podstawie wniosku, który należy złożyć do wójta, burmistrza miasta /prezydenta miasta/ właściwego ze względu na miejsce położenia użytków rolnych.

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 marca do dnia 31 marca i od 1 września do dnia 30 września danego roku.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

oryginały Faktur VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza /prezydenta miasta/ pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

W 2006 roku wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminie od 1 do 30 września wraz z fakturami VAT albo potwierdzonymi ich kopiami wystawionymi od dnia 1 stycznia 2006 roku. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami jest wolny od opłaty skarbowej.

Formularze wniosków dostępne są w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Gminy w Karnicach. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Podatkowego Urzędu Gminy w Karnicach tel. (091) 3877223, są również dostępne w BIP Karnice (serwis internetowy).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 04-07-2006 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 04-07-2006 15:19