herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVII/234/2008 zobowiązująca Gminę Karnice do realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej w Dreżewie 2008-12-03 21:24
Uchwała Nr XXVI/233/2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 2008-12-03 21:23
Uchwała Nr XXVII/232/2008 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy przedszkolom i szkołom niepublicznym. 2008-12-03 21:23
Uchwała Nr XXVII/231/2008 w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Cerkwicy na remont kościoła zabytkowego 2008-12-03 21:21
Uchwała Nr XXVII/230/2008 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 rok 2008-12-03 21:21
Uchwała Nr XXVII/229/2008 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2008-12-03 21:20
Uchwała Nr XXVII/228/2008 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2008-12-03 21:18
Uchwała Nr XXVII/227/2008 w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na 2009 rok 2008-12-03 21:17
Uchwała Nr XXVII/226/2008 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok 2008-12-03 21:15
Uchwała Nr XXVII/225/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok 2008-12-03 21:14
Uchwała Nr XXVII/224/2008 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2008-12-03 21:13
Uchwała Nr XXVII/223/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok 2008-12-03 21:15