Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/253/2009 Rady Gminy w Karnicach z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice.


Uchwała Nr XXX/253/2009

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 22 stycznia 2009 roku

 

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice.

 

 

Na podstawie art.  18 w ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz. 1492, Nr 113, poz. 854, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy w Karnicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach geodezyjnych Gocławice, Cerkwica, Czaplin Wielki, Trzeszyn w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych.

 

§ 2. Granice terenów, o których mowa w ust. 1, do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczono na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/253/2009 Rady Gminy w Karnicach
z dnia 22 stycznia 2009 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice.

 

Rada Gminy w Karnicach na wniosek właściciela terenu oraz inwestora w sprawie zmiany funkcji terenów rolnych na wyznaczenie terenów pod budowę elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w gminie Karnice dla terenu w okolicach miejscowości Gocławice, Cerkwica, Czaplin Wielki, Trzeszyn postanowiła podjąć uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla tego terenu.

 

 

Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Karnice.

 

  1. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice przedmiotowy obszar został wskazany jako teren potencjalnego lokalizowania parku elektrowni wiatrowych.

 

  1. Obszar objęty uchwałą położony jest na terenie gminy Karnice na północny wschód od miejscowości Cerkwica na terenach rolniczych i nieużytkach o ograniczonej przydatności do innych celów (budownictwo przemysłowe, mieszkalnictwo, rekreacja).

 

  1. Rozwiązania przyjęte w planie mają umożliwić realizację zespołu elektrowni wiatrowych przy uwzględnieniu ochrony walorów przyrodniczych oraz uwarunkowań środowiskowych, przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

 

  1. Zakres planu musi uwzględniać elementy określone w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

 

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 30-01-2009 09:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Stankiewicz 30-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Mirosława Stankiewicz 30-01-2009 09:34