Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVI/301/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 21 września 2009 roku w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego dotyczącego ?Poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Gryfice poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 0197Z ul. 3 Maja, Nr 0206Z ul. Ks. Ruta ? Sienkiewicza oraz Nr 0202Z Ulicy Podwiejskiej.?


Uchwała nr XXXVI/301/2009

Rady Gminy Karnice

z dnia 21 września 2009 roku

w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego dotyczącego „Poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Gryfice poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 0197Z ul. 3 Maja, Nr 0206Z ul. Ks. Ruta - Sienkiewicza oraz Nr 0202Z Ulicy Podwiejskiej.”

Na podstawie art. 10 ust. 2. i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r., Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r., Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r., Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r., Nr 52 poz. 420) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 r., Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218,Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 z 2007 r., Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984 z 2008 r., Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505 z 2009 r., Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666) Rada Gminy

Karnice postanawia :

§ 1. Podjąć współdziałanie między Gminą Karnice a Powiatem Gryfickim przy realizacji zadania publicznego w ramach ustanowionego przez Radę Ministrów Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” - Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Gryfice poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 0197Z ul. 3 Maja, Nr 0206Z ul. Ks. Ruta-Sienkiewicza oraz Nr 0202Z Ulicy Podwiejskiej.”

§ 2. Udzielić dotacji celowej w roku 2009 w kwocie 50.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych00/100) Powiatowi Gryfickiemu w ramach pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, wymienionego w § 1.

§ 3. Szczegółowe warunki finansowania zadania o którym mowa w § 1, zostaną określone w odrębnej umowie.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 25-09-2009 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 25-09-2009 09:31