Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVI/302/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Uchwała Nr XXXVI/302/2009

Rady Gminy Karnice

z dnia 21 września 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Dz.U. Nr 223 , poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 )

Rada Gminy Karnice u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 50 000,00 zł w tym :

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 50 000,00

§2. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 180 000,00 zł w tym :

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 50 000,00

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 50 000,00

Dz. 754 rozdz. 75412 § 2820 80 000,00

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków gminy o kwotę 130 000,00 zł w tym :

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 50 000,00

Dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 80 000,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

I. Zmiany budżetu Gminy na rok 2009 po stronie dochodów (zwiększenia ):

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 50 000,00 - (Drogi gminne - dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i

zakupów inwestycyjnych )

II. Zmiany budżetu Gminy na rok 2009 po stronie wydatków (zwiększenia ):

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 50 000,00

(Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych - przebudowa dróg powiatowych Nr 0197Z ul. 3 Maj , Nr 0206Z

ul. Ks. Ruta - Sienkiewicza oraz Nr 0202Z Ulicy Podwiejskiej )

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 50 000,00

(Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dróg dojazdowych do

pól w miejscowości Karnice ,środki z dotacji )

Dz. 754 rozdz. 75412 § 2820 80 000,00

( Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Karnicach )

III. Zmiany budżetu Gminy na rok 2009 po stronie wydatków (zmniejszenia ) :

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 50 000,00

( Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dróg dojazdowych do

pól w miejscowości Karnice ,środki własne )

Dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 80 000,00

( Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu

strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karnicach )

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 25-09-2009 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 25-09-2009 09:32