herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXVIII/325/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2009 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Cerkwica dotyczącego zgłoszenia zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego. 2009-11-09 17:26
Uchwała Nr XXXVIII/324/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie 2009-11-09 17:27
Uchwała Nr XXXVIII/323/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie 2009-11-09 17:25
Uchwała Nr XXXVIII/322/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2009 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok 2009-11-09 17:24
Uchwała Nr XXXVIII/321/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej 2009-11-09 17:23
Uchwała Nr XXXVIII/320/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok 2009-11-09 17:33
Uchwała Nr XXXVIII/319/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok 2009-11-09 17:21
Uchwała Nr XXXVIII/318/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2009-11-09 17:20
Uchwała Nr XXXVIII/317/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2009-11-09 17:19