herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 43 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2010-12-21 08:31
Zarządzenie nr 37 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych 2010-12-21 08:30
Zarządzenie nr 36 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 2010-12-21 08:28
Zarządzenie nr 33 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2010-12-21 08:27
Zarządzenie nr 41 w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2010 r. 2010-12-09 13:38
Zarządzenie nr 40 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetu Gminy Karnice na 2011 r. i projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2011 - 2024 2010-12-09 13:36
Zarządzenie nr 42 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. 2010-12-08 14:59
Zarządzenie nr 35 w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2010 rok 2010-11-02 11:40
Zarządzenie nr 34 w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2010 r. 2010-10-15 14:30
Zarządzenie nr 32 w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Karnicach" 2010-09-29 11:52
Zarządzenie nr 29 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice 2010-09-29 11:50
Zarządzenie nr 28 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku - "Wyprawka szkolna" w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karnice 2010-09-29 11:49
Zarządzenie nr 25 w sprawie zmian do Regulaminu pracy 2010-09-29 11:46
Zarządzenie nr 24 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-09-29 11:46
Zarządzenie nr 23 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2010-09-29 11:44
Zarządzenie nr 18 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2010-09-29 11:43
Zarządzenie nr 22 w sprawie odwołania członka obwodowej Komisji Wyborczej 2010-09-29 11:42
Zarządzenie nr 14 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Karnice i Cerkwica 2010-06-07 12:59
Zarządzenie nr 13 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. 2010-06-07 12:57
Zarządzenie nr 12 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu gminnego Citroen Berlingo ZGY 90HS 2010-06-07 12:55
Zarządzenie nr 11 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 2010-06-07 12:53
Zarządzenie nr 10 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Karnice 2010-06-07 12:52
Zarządzenie nr 9 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Karnice w obrębie ewidencyjnym Ciećmierz i Kusin 2010-05-14 08:24
Zarządzenie nr 8 w sprawie upoważnienia da sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 2010-05-14 08:21
Zarządzenie nr 7 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 2010-05-14 08:20
Zarządzenie nr 6 w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2010 r. 2010-05-14 08:14
Zarządzenie nr 5 w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2010 r. 2010-05-14 08:11
Zarządzenie nr 4 w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2010 rok 2010-05-14 08:10
Zarządzenie nr 3 w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2009 rok. 2010-05-14 08:08
Zarządzenie Nr 1 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2010-03-02 13:45