herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XLII/347/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Karnice na 2010 rok. 2010-03-17 14:50
Uchwała Nr XLII/346/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Karnice na 2010 rok. 2010-03-17 14:49
Uchwała Nr XLII/345/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Karnice oraz granic ich obwodów. 2010-03-17 14:42
Uchwała Nr XLII/344/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie inwestycji realizowanych na działkach nr 71/3, 71/4, 71/5 położonych w obrębie Karnice. 2010-03-17 14:41
Uchwała Nr XLII/343/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 2010-03-17 14:48
Uchwała Nr XLII/342/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010 rok ? wysłano do RIO 2010-03-17 14:38
Uchwała Nr XLII/341/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2010 rok 2010-03-17 14:36
Uchwała Nr XLII/340/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Gryfickiego 2010-03-17 14:34
Uchwała Nr XLII/339/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej na remont kościoła zabytkowego 2010-03-17 14:48
Uchwała Nr XLII/338/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karnicach 2010-03-17 14:38
Uchwała Nr XLII/337/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010 rok 2010-03-17 14:37