herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach 9.1.2, zamieszczona 22 marca 2010 roku jako załącznik ogłoszenia "Otwarty nabór Partnera do realizacji projektu w ramach poddziałania 9.1.2".

                   Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach 9.1.2

W związku z ogłoszeniem zamieszczonym 26 lutego 2010 w dzienniku informacyjnym „Karnickie Żurawie” Biuletyn Informacyjny Gminy Karnice oraz biuletynie informacji publicznej Gminy Karnice, informujemy, iż zakończona została procedura naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie konkursu z poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prowadzona zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 

Do współpracy partnerskiej Urząd Gminy Karnice wybrał Instytut Spraw Społeczno - Gospodarczych, które spełniło wszystkie podane w ogłoszeniu warunki formalne oraz przedstawiło propozycję koncepcję projektu, zaakceptowaną przez Urząd Gminy Karnice.

 

Do zadań Partnera, wykonywanych wspólnie z Gminą Karnice należeć będzie:

1.                  opracowanie analizy problemów występujących w ww. placówkach oświatowych w oparciu o podsiadane przez Gminę analizy, raporty jak również poprzez realizację własnych, pogłębionych badań,

2.                  odpowiedzialność za przygotowanie fiszki projektowej o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

3.                  opracowanie wstępnej koncepcji strategii rozwoju szkół zlokalizowanych na terenie gminy Karnice ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości i skuteczności procesu kształcenia,

 

a w przypadku uzyskania dofinansowania

1.                  wspólne zarządzanie projektem,

2.                  konsultacje w zakresie realizacji projektu oraz rozliczeń finansowych,

3.                  realizacja działań związanych z wdrożeniem innowacyjnych form nauczania

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Eliza Koclejda 23-03-2010 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Eliza Koclejda 23-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Eliza Koclejda 23-03-2010 15:03