herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XLIV/360/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Karnice w roku 2010. 2010-05-10 11:14
Uchwała Nr XLIV/359/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 2010-05-10 11:13
Uchwała Nr XLIV/358/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010 rok 2010-05-10 11:12
Uchwała Nr XLIV/357/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2010 rok 2010-05-11 10:43
Uchwała nr XLIV/356/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego dotyczącego "Poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Gryfice poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 0197Z ul. 3 Maja, Nr 0206Z ul. Ks. Ruta - Sienkiewicza oraz Nr 0202Z Ulicy Podwiejskiej. 2010-05-10 11:09
Uchwała Nr XLIV/355/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą ,,Paszport do eIntegracji- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Gryfickim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 2010-05-10 11:10
Uchwała Nr XLIV/354/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009 2010-05-10 11:05