herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Ogłoszenie 2010-12-02 12:20
Wyniki wyborów - KATALOG -
Dowóz wyborców do lokali wyborczych w dniu wyborów 21 listopada 2010 r. 2010-11-18 13:02
Dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w dniu wyborów 21 listopada 2010 r. 2010-11-18 12:58
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW w dniu głosowania 2010-11-16 12:59
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych 2010-11-16 12:51
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Karnicach z dnia 8 listopada 2010 r. o nieprzeprowadzaniu głosowania w okręgu nr 2 2010-11-08 14:32
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KARNICACH z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Karnice zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-05 13:52
Uchwała Nr 5/2010 GKW w Karnicach w sprawie unieważnienia rejestracji listy kandydatów na radnych Komitetu Wyborczego SLD 2010-11-05 13:47
Uchwała Nr 4/2010 GKW w Karnicach w sprawie skreślenia nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych Komitetu Wyborczego SLD 2010-11-05 13:46
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Karnicach z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Karnice w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-05 13:57
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Karnicach o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Karnice zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-03 14:51
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych 2010-10-14 09:42
Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych 2010-10-07 09:30
Informacja o wyznaczeniu miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych 2010-10-14 10:10
Informacja o wyznaczeniu miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych 2010-10-14 10:10
Gminna Komisja Wyborcza - KATALOG -
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2010-09-27 12:07
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do rad gmin, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2010-09-27 12:05
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-09-27 11:59
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-09-21 13:32
Obwieszczenie o podziale gminy na okręgi wyborcze i liczbie wybieranych radnych 2010-09-21 13:25
KALENDARZ WYBORCZY 2010-09-21 09:00
Ustawa dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta 2010-09-20 12:09
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 2010-09-20 12:08
Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 2010-09-20 12:04