herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2015-04-13 09:29
Zarządzenie Nr 69/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2015-04-13 09:29
Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie likwidacji pogotowia kasowego i likwidacji kasy w Urzędzie Gminy Karnice. 2015-04-13 09:29
Zarządzenie Nr 67/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie procedur kontroli finansowej, instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych 2015-04-13 09:29
Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice 2012-03-08 07:51
Zarządznie Nr 65/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach 2015-04-13 09:28
Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2012-01-16 09:11
Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i wydatków na 2011 r. 2012-01-16 08:03
Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i wydatków na 2011 r. 2012-01-16 08:02
Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Karnic z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2015-04-13 09:27
Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2011 r. 2012-01-16 08:02
Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminie Karnice 2011-11-17 08:18
Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminie Karnice 2011-11-17 08:18
Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2011 r. 2011-11-08 11:11
Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 października 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Karnicach 2011-12-02 14:17
Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2011 r. 2011-11-08 11:11
Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 17 października 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Cerkwica 2011-10-20 08:03
Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 12 października 2011 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2011-11-08 10:22
Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 11 października 2011 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2011-11-08 10:21
ZarządzenieNr 51 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Paprotnie 2011-10-11 12:31
Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i wydatków na 2011 r. 2011-10-17 10:48
Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i wydatków na 2011 r. 2011-10-17 10:47
Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2011 r. 2011-10-17 10:46
Zarządzenie Nr 47 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2011-09-20 09:12
Zarządzenie Nr 46 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 2011-09-16 08:31
Zarządzenie nr 45 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Ciećmierz 2011-09-07 14:42
Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 6 września 2011 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Karnice. 2011-09-28 11:11
Zarządzenie nr 43 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Trzeszyn 2011-09-05 13:46
Zarządzenie nr 42 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Czaplin Wielki 2011-09-06 08:18
Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku 2011-10-17 10:44
Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karnice za I półrocze 2011 roku 2011-10-17 10:38
Zarządzenie Nr 39 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych 2011-09-05 13:49
Zarządzenie nr 38 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Ninikowo 2011-08-23 12:19
Zarządzenie nr 37 w sprawie zarządzenia wborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Lędzin 2011-08-23 12:17
Zarządzenie nr 36 w sprawie zarzadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Dreżewo 2011-08-23 12:16
Zarządzenie nr 35 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Gminy Karnice oraz dokonania czynności związanych z likwidacją Kancelarii Tajnej. 2011-08-23 12:15
Zarządzenie nr 34 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2011-08-23 12:12
Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2011 r. 2011-10-17 10:23
Zarządzenie nr 32 w sprawie zmian w Regulaminie pracy 2012-07-13 09:45
Zarządzenie nr 31 w sprawie powołania doraźnej komisji przteargowej 2011-07-22 14:33
Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 21.07.2011 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego 2011-09-28 11:09
Zarządzenie nr 29 w sprawie upoważnienia do poświadczenia własnoreczności podpisów i uwierzytelniania dokumentów 2011-07-22 14:32
Zarządzenie Nr 28 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Niczonów 2011-07-16 11:34
Zarządzenie Nr 27 w sprawie upoważnień do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałem 2011-09-27 12:06
Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2011 r. 2011-10-17 10:22
Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2011 r. 2011-10-17 10:21
Zarzadzenie Nr 24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerkwicy 2011-09-27 12:07
Zarzadzenie Nr 23 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 2011-09-27 12:07
Zarządzenie nr 22 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - "Wyprawka szkolna" w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karnice. 2011-06-16 13:08
Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Karnic z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie odwołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015-04-13 09:27
Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2011 r. 2011-10-17 10:20
Zarządzenie nr 19 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy Karnice 2011-05-27 09:10
Zarządzenie nr 18 w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy w Karnicach dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania 2011-05-26 12:59
Zarządzenie nr 17 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Karnicach 2011-04-26 10:55
Zarządzenie nr 16 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Karnicach 2011-04-26 10:54
Zarządzenie nr 15A w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011. 2011-06-06 13:57
Zarządzenie nr 15 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz instrukcji archiwalnej. 2011-04-26 10:52
Zarządzenie nr 14 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2011-04-20 14:17
Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach i Gminnego Klubu Kultury w Karnicach  2011-10-17 10:28
Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2011 r. 2011-10-17 10:18
Zarządzenie nr 11 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2011-04-18 15:49
Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Karnic z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2010 rok 2015-04-13 09:27
Zarządzenie nr 9 w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych 2011-03-30 11:29
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zmian w instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Karnice 2011-10-17 10:27
Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów specjalnych pożarniczych i autopomp 2011-10-17 10:37
Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Karnice z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2011 r. 2011-10-17 10:17
Zarządzenie nr 5 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2011-03-30 11:25
Zarządzenie nr 4 w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych 2011-02-10 09:47
Zarządzenie nr 3 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Klubu Kultury 2011-02-08 10:05
Zarządzenie nr 2 w sprawie odwołania p.o. Dyrektora Gminnego Klubu Kultury. 2011-02-08 10:04
Zarządzenie nr 1 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. 2011-02-08 10:03