herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zmiana w Statucie - Uchwała Nr II/13/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 17 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr II/13/2010

Rady Gminy Karnice

z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie zmiany w Statucie Gminy KarniceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:


§ 1. W Statucie Gminy Karnice stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/47/2003 Rady Gminy w Karnicach z dnia 31 maja 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Karnice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 57, poz. 1017) wprowadza się następującą zmianę: pkt 4 § 33 otrzymuje brzmienie: „Klub radnych może być utworzony przez co najmniej 5 radnych.”


§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 03-03-2011 07:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Marek Brej 31-01-2014 10:00