herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr IV/21/2002 W sprawie określania wzorów informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

Uchwała Nr IV/21/2002
Rady Gminy w Karnicach
Z dnia 30 grudnia 2002r.


W sprawie określania wzorów informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.Na podstawie art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych/ tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 200 poz. 1680), art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym/Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682) Rada Gminy w Karnicach uchwala co następuje:


§ 1.

Ustala się wzory formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, stanowiące załączniki do uchwały jak nizej:
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości zał. Nr 1
2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości zał. Nr 2
3. Deklaracja na podatek rolny zał. Nr 3
4. Informacja w sprawie podatku rolnego zał. Nr 4
5. Deklaracja na podatek leśny zał. Nr 5
6. Informacja w sprawie podatku leśnego zał. Nr 6

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierzasię Wójtowi Gminy Karnice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wolski
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 26-06-2003 23:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 21-12-2011 07:56